DESPRE CONTRACTUL DE ASIGURARE SI DESPRE OBLIGATIUNILE ASIGURATORULUI SI ASIGURATULUI | Codul Comercial

Acesta este un fragment din Codul Comercial din 1887. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

DESPRE COMERTUL MARITIM SI DESPRE NAVIGATIE - DESPRE ASIGURAREA IN CONTRA RISCURILOR NAVIGATIUNEI -
CAPITOLUL 1
DESPRE CONTRACTUL DE ASIGURARE SI DESPRE OBLIGATIUNILE
ASIGURATORULUI SI ASIGURATULUI

ARTICOLUL 616

Regulile stabilite in titlul XIII al cartii I, se aplica si la asigurarile contra riscurilor navigatiei, intrucit ele nu vor fi incompatibile cu asigurarile maritime si nu vor fi modificate prin dispozitiile urmatoare.

Societatile de asigurare mutuala, maritima, sunt supuse si dispozitiilor titlului VIII din aceeasi carte.

ARTICOLUL 617

Polita de asigurare, afara de regulile stabilite prin art. 445, va cuprinde:

1. Numele, specia, nationalitatea si capacitatea vasului;

2. Numele si prenumele capitanului sau patronului;

3. Locul unde obiectele asigurate au fost sau trebuie sa fie incarcate;

4. Portul din care vasul a plecat sau trebuie sa plece;

5. Porturile in care vasul trebuie sa incarce si sa descarce si in care are sa intre.

Daca indicatiile de mai sus nu se pot face sau pentru ca asiguratul nu este in stare sa le procure, sau din cauza naturii speciale a contractului, vor fi suplinite prin altele in stare de a determina obiectul asigurarii.

ARTICOLUL 618

Asigurarea poate avea drept obiect:

1. Vasul, cu aburi sau panze, gol sau incarcat, armat sau nearmat, singur sau acompaniat;

2. Masinile, uneltele, instrumentele, armamentul, dotatiunea si proviziunile;

3. Navlul calatorilor si al lucrurilor incarcate, pe linga care se poate prevedea si salariile oamenilor din echipaj;

4. Lucrurile incarcate;

5. Sumele date cu imprumut maritim;

6. Sumele platite sau datorate pentru avarii comune si cheltuielile facute sau datorate pentru avarii particulare, cind nu ar fi acoperite prin un imprumut.

7. Si in general, orice lucruri care se pot pretul in bani si sunt supuse la riscurile navigatiunei.

Asemenea poate fi facuta asupra totalitatii sau a unei parti din sus-zisele lucruri impreuna sau deosebit.

ARTICOLUL 619

Asigurarea e nula daca are de obiect:

Sumele luate cu imprumut maritim.

Lucrurile care servesc drept garantie imprumutului maritim nu pot fi asigurate decit pentru partea valorii ce trece peste suma imprumutata.

ARTICOLUL 620

Daca, fara frauda, s-au facut mai multe asigurari asupra acelor lucruri de catre deosebiti interesati sau de catre mai multi reprezentanti ai aceleias persoane ce au lucrat fara insarcinare speciala, toate asigurarile sunt valabile pina la concurenta valorii lucrurilor.

Cei interesati au actiune contra oricaruia dintre asiguratori dupa alegere, afara de recursul asiguratorului care a platit contra celorlalti, in proportiune cu interesul fiecaruia.

ARTICOLUL 621

Asigurarea poate fi facuta in timp de pace sau in timp de razboi, inainte sau in cursul calatoriei vasului.

Poate fi facuta pentru o calatorie, sau pentru un timp determinat.

Asigurarea pentru o calatorie poate fi facuta numai pentru ducere sau numai pentru intoarcere, sau pentru ducere si intoarcere.

Asigurarea pe un timp determinat se socoteste facuta pentru orice navigatiune sau statiune a vasului in timpul convenit, afara de o conventie speciala.

ARTICOLUL 622

Adaogirea de prima convenita in timp de pace pentru timpul de razboi ce ar putea supraveni, si a carei suma nu ar fi determinata prin contract, va fi stabilita de judecata, avindu-se in vedere riscurile, imprejurarile si conventiunile fiecarei polite de asigurare.

ARTICOLUL 623

Daca contractul de asigurare nu determina timpul riscurilor, se vor observa regulile urmatoare:

In asigurarile pentru un timp determinat, riscurile incep de la data politei si iau sfarsit in timpul convenit.

In asigurarile pentru o calatorie, riscurile incep si se sfarsesc la timpul aratat in art. 613. Daca insa asigurarea e facuta dupa inceperea calatoriei, riscurile se socotesc de la data politei.

Daca descarcarea lucrurilor asigurate este intirziata prin culpa destinatarului, riscurile inceteaza pentru asigurator dupa o luna de la ajungerea vasului la locul de destinatie.

ARTICOLUL 624

Lucrurile incarcate pot fi asigurate:

Sau pentru pretul cu care s-au cumparat, adaogindu-se cheltuelile de incarcare si navlul;

Sau pentru pretul curent la locul de destinatie, dupa ajungerea lor, fara avarii.

Pretuirea facuta prin contract lucrurilor incarcate fara o alta explicatie, se poate referi la amandoua aceste cazuri, si nu vor fi aplicabile dispozitiunile art. 453, daca ea nu trece peste cel mai mare din preturile mentionate.

O asemenea pretuire se socoteste in totdeauna ca s-a facut dupa declaratia asiguratului, daca nu a fost precedata de o estimatie primita de asigurator, si pentru acest cuvint ea este supusa regulei stabilita in secundul aliniat al art. 460.

ARTICOLUL 625

Daca se stipuleaza prin contract ca pretul lucrurilor asigurate sa fie platit in moneda straina, lucrurile vor fi pretuite in moneda tarii dupa cursul ce va avea in timpul subscrierei politei, afara de conventie contrarie.

ARTICOLUL 626

Cand chiar prin faptul asiguratului, calatoria, inainte de inceperea riscurilor, nu are loc, asigurarea n-are nici un efect si asiguratorul primeste, in acest caz, ca indemnitate jumatate de prima stipulata si nu mai mult de o jumatate la suta din suma asigurata.

ARTICOLUL 627

Sunt in riscul asiguratorului pierderile si pagubele ce se intimpla lucrurilor asigurate, din furtuna, naufragiu, asvarlire pe terenuri sau pe stanci, lovire intimplatoare a vaselor, schimbari silite de cale, de calatorie sau de vas, din cauza de aruncare in mare, exploziune, foc, prindere, piraterie si, in general, din cauza oricarui alt accident de mare.

Asiguratorul nu este responsabil de perderile si pagubele provenind numai din vicii inerente al lucrului asigurat.

ARTICOLUL 628

Riscurile de razboi nu sunt in sarcina asiguratorului, daca nu este conventie expresa. Daca asiguratorul si-a luat asupra-si riscurile de razboi, fara a le determina precis, el raspunde de perderile si pagubele intimplate lucrurilor asigurale din cauza ostilitatilor, represaliilor, opririlor, prinderilor sau vexatiunilor de orice natura din partea vreunui Stat amic sau inamic, de drept sau de fapt, recunoscut sau nerecunoscut, si in general pentru toate faptele si accidentele de razboi.

ARTICOLUL 629

Orice schimbare de cale, de calatorie sau de vas, provenind din faptul asiguratului, nu sunt in sarcina asiguratorului, acesta are drept la prima daca au inceput riscurile.

Schimbarea capitanului sau patronului chiar prin concediul dat de catre proprietarul vasului, nu face sa inceteze efectele asigurarii, afara insa de dispozitiunile articolului urmator.

ARTICOLUL 630

Asiguratorul nu este responsabil de culpa sau prevaricatiunile capitanului sau oamenilor echipajului, daca nu s-a convenit intr-altfel.

O asemenea conventie insa este nula, daca se raporta la un capitan anume aratat prin contract, cind asiguratul il concediaza si-l inlocueste printr-altul fara consimtamintul asiguratorului.

ARTICOLUL 631

Asiguratul nu participa la cheltuielile de navigatiune, de calauzie, de ernatic, de carantina, nici la taxele de orice fel, si nici la drepturile impuse asupra vasului sau poverei.

ARTICOLUL 632

Daca contractul are de obiect asigurarea marfurilor pentru ducere si intoarcere, si ajungand vasul la prima destinatie se intoarce gol ori neincarcat deplin, asiguratorul are dreptul la doua treimi din prima de asigurare convenita, daca nu exista conventia contrara.

ARTICOLUL 633

Daca asigurarea s-a facut separat pentru lucruri ce trebuie incarcate pe mai multe vase cu aratare de cata anume suma s-a asigurat in fiecare, si povara intreaga este pusa pe un singur vas sau pe un numar de vase mai mic decit cel aratat in contract, asiguratorul nu raspunde mai mult decit suma asigurata din vasul care a primit povara, desi s-ar pierde toate celelalte vase aratate; cu toate acestea, asiguratorul are dreptul la indemnitatea stabilita prin art. 626 pentru sumele in privinta carora asigurarea ramine fara efect.

ARTICOLUL 634

Daca capitanul are facultatea de a intra in mai multe porturi spre a completa sau schimba povara, asiguratorul raspunde de riscurile la care sunt supuse lucrurile asigurate, numai cit timp ele sunt pe vas, afara daca nu s-a stipulat intr-alt fel.

ARTICOLUL 635

Asiguratorul nu mai raspunde de riscuri si are dreptul la prima, daca asiguratul expediaza vasul intr-un loc mai departat decit cel aratat in contract, desi aflat pe aceeasi cale.

Asigurarea isi produce efectele, daca calatoria se scurteaza, oprindu-se vasul intr-un loc mai apropiat, in care putea sa stationeze.

ARTICOLUL 636

Obligatiunea asiguratorului este marginita la suma asigurata.

Daca in timpul cit tine asigurarea, lucrurile asigurate sufera mai multe sinistre succesiv, asiguratul trebuie in totdeauna sa tie socoteala, chiar in caz de abandon, de sumele ce i s-a platit sau i se datoreste pentru sinistrele precedente.

ARTICOLUL 637

Clauza "fara de avarie" libereaza pe asigurator de orice avarie comuna sau particulara, exceptandu-se cazurile de abandon. In aceste cazuri, asiguratul poate alege intre abandon si exercitiul actiunii pentru avarie.

ARTICOLUL 638

Pentru verificarea pagubelor de care este raspunzator asiguratorul, asiguratul este dator a-i notifica toate incunostiintarile ce a primit. Notificarea trebuie facuta in trei zile de la primirea incunostiintarii, sub pedeapsa de despagubire.

Aceeasi obligatie are asiguratul pentru povara, cind vasul a fost declarat ca nefiind in stare a naviga, cu toate ca povara nu va fi suferit alta stricaciune din cauza sinistrului intimplat.

ARTICOLUL 639

Asiguratul este dator sa notifice asiguratorului, in trei zile de la primire, actele doveditoare ca lucrurile asigurate au fost expuse riscurilor si ca s-au pierdut.

Asiguratorul poate face proba contrarie celor ce rezulta din actele prezentate de asigurat.

Admiterea probei contrarie nu suspenda insa condamnarea asiguratorului la plata sumei asigurate, daca asiguratul da cautiune.

Daca in timp de patru ani nu a fost facuta cererea in judecata, cautiunea este liberata.

ARTICOLUL 640

In caz de pierdere de marfuri incarcate pe vas in contul capitanului, acesta e dator sa justifice proprietatea lor cu probe admise de legea comerciala, si povara cu o polita de incarcare, subscrisa de doi dintre fruntasii echipajului.

Orice om al echipajului sau calatorul care aduce din strainatate marfuri asigurate in tara, trebuie sa consemneze polita de incarcare la consulul roman din locul unde se face incarcarea, sau, in lipsa, la autoritatea locala.

ARTICOLUL 641

In orice caz de sinistru, capitanul si asiguratul sau insarcinatul sau sunt datori sa dea ajutor pentru scaparea si conservarea lucrurilor asigurate, fara prejudiciu drepturilor lor fata cu asiguratorul. Cheltuelile facute trebuiesc platite pina la concurenta valorii lucrurilor scapate.

Asiguratorii si agentii sau insarcinatii lor pot, in intelegere cu capitanul, cu asiguratii si cu insarcinatii lor, sau cu fiecare din ei, sa ia masuri pentru scaparea lucrurilor asigurate si pentru conservarea lor, fara prejudiciul vreunui drept.

ARTICOLUL 642

Asiguratul, notificind asiguratorului incunostiintarile primite, isi poate rezerva dreptul de a cere prin act separat plata ce i se datoreaza prin asigurare.

ARTICOLUL 643

Asiguratorul este dator sa plateasca sumele datorate:

In caz de simpla avarie, in termen de treizeci zile de cind i s-a notificat lichidarea relativa;

In caz de abandon, in termen de doua luni de la abandon.

Asiguratul este dator insa sa probeze, in aceste termene, sinistrul ce da loc actiunii de avarie sau dreptului de abandon.

Daca este opunere, fiecare dintre oponenti si asiguratul chiar pot cere ca suma sa se consemneze la Casa de depuneri si consemnatiuni.

Acesta este un fragment din Codul Comercial din 1887. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Comercial:
DESPRE SOCIETATI
DESPRE ASOCIATIUNI
DISPOZITIUNI PENALE SI TRANZITORII
DESPRE MANDATUL COMERCIAL
Despre comision
DISPOZITII GENERALE
DESPRE POLITA DE INCARCARE
DESPRE NAVLU (CHIRIE)
DESPRE CALATORI
DESPRE CONTRACTUL DE ASIGURARE SI DESPRE OBLIGATIUNILE ASIGURATORULUI SI ASIGURATULUI
DESPRE ABANDON
DESPRE AVARII
DESPRE, CONTRIBUTIUNE
Dispozitiuni generale
DESPRE CREANTELE PRIVILEGIATE ASUPRA LUCRURILOR INCARCATE
DESPRE CREANTELE PRIVILEGIATE ASUPRA NAVLULUI
DESPRE CREANTELE PRIVILEGIATE ASUPRA VASULUI
*** Despre persoanele insarcinate cu administrarea falimentului
*** Despre punerea sigiliilor si despre inventar
*** Despre functiunile relative la administratiunea falimentului
;
se încarcă...