Despre comision | Codul Comercial

Acesta este un fragment din Codul Comercial din 1887. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

DESPRE COMERT IN GENERE - DESPRE MANDATUL COMERCIAL SI DESPRE COMISION -
CAPITOLUL 2
Despre comision

ARTICOLUL 405 Jurisprudență, Reviste (1)

Comisionul are ca obiect tratarea de afaceri comerciale de catre comisionar in socoteala comitentului. Doctrină (1)

Intre comitent si comisionar exista aceleasi drepturi si obligatiuni ca intre mandant si mandatar, cu deosebirile stabilite prin articolele urmatoare.

ARTICOLUL 406 Jurisprudență

Comisionarul este direct obligat catre persoana cu care a contractat, ca si cum afacerea ar fi fost a sa proprie. Jurisprudență

Comitentul nu are actiune in contra persoanelor cu care a contractat comisionarul si nici acestea nu au vreo actiune in contra comitentului. Doctrină (1)

ARTICOLUL 407 Doctrină (1)

Comisionarul trebuie sa tina deosebite intre dansele si chiar de ale sale proprii, lucrarile diferitilor comitenti, si sa aiba in registrele sale partida deosebita pentru fiecare operatiune.

Daca comisionarul are in contra aceleiasi persoane creante provenind din diferite operatiuni facute in contul comitentilor sai, sau din o operatiune a sa proprie si a altuia, el este dator a cere de la acel debitor un inscris deosebit pentru fiecare afacere, si in caz de plata sa arate in registrele sale persoana pentru care plata s-a facut.

In lipsa de asemenea aratare, plata se va imparti proportional intre fiecare creanta.

ARTICOLUL 408 Jurisprudență

Operatiunile facute de comisionar cu violarea mandatului sau peste limitele sale raman in sarcina sa, si prin urmare:

1) Daca a vandut cu pret mai mic decit cel hotarat sau, in lipsa, mai mic decit cel curent, el este dator sa plateasca comitentului diferenta, afara numai daca nu ar proba ca vinzarea cu pretul hotarit nu se putea face si ca vinzind astfel comitentul a fost scutit de paguba;

2) Daca a cumparat cu un pret mai mare decit cel hotarit, comitentul poate refuza operatiunea si a o considera ca facuta in socoteala comisionarului, daca acesta nu ar oferi sa plateasca diferenta pretului;

3) Daca lucrul cumparat nu corespunde cu calitatea convenita, comitentul il poate refuza.

ARTICOLUL 409

Comisionarul care, fara autorizatiunea comitentului, face inaintari de bani, vinzari sau alte operatiuni pe credit, isi ia asupra-si orice raspundere si comitentul ii poate cere plata neintirziata a creditelor facute, cedandu-i interesele si foloasele ce ar rezulta din aceasta.

ARTICOLUL 410

Comisionarul care vinde pe datorie este dator sa arate comitentului in scrisoarea de aviz, persoana cumparatorului si termenul acordat; altminteri operatiunea se presupune ca s-a facut pe bani gata; proba contrarie nu este admisa.

ARTICOLUL 411

Cand comisionarul este insarcinat sa vinda sau sa cumpere cambii, obligatiuni sau efecte ale Statului ori alte titluri de credit, circuland in comert sau marfuri, avind pret la bursa ori in piata, daca comitentul nu a dispus intr-altfel, el insusi poate sa-i procure pe pretul cerut, ca vinzator, lucrurile ce trebuia sa cumpere sau sa retina pentru sine, dupa pretul curent, ca cumparator, lucrurile ce trebuia sa vanda in socoteala comitentului, deosebit de dreptul sau la proviziune.

Daca, in cazurile mai sus aratate, comisionarul, dupa indeplinirea insarcinarii sale, nu face cunoscut comitentului persoana cu care a contractat, comitentul are dreptul sa considere ca cumpararea sau vinzarea s-a facut pe contul sau si sa ceara de la comisionar executarea contractului.

ARTICOLUL 412 Jurisprudență, Reviste (1)

Comisionarul nu este raspunzator pentru indeplinirea obligatiunilor luate de catre persoanele cu care a contractat, afara de conventiune contrarie.

Cand comisionarul ia o asemenea raspundere, el este obligat personal, fata de comitentul, pentru indeplinirea obligatiunilor rezultand din contract.

In acest caz, el are dreptul la proviziunea speciala numita "pentru garantie", "pentru credit". Aceasta proviziune se stabileste de parti prin conventiunea lor, iar in lipsa este lasata la aprecierea judecatii.

Acesta este un fragment din Codul Comercial din 1887. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
    În literatură și jurisprudență s-a decis că instituția comisionului este de natură comercială. Deși mecanismul operației de comision prezintă asemănări celui propriu mandatului civil, caracterizând, până la urmă, contractul de comision ca un mandat fără reprezentare, totuși anumite elemente particularizează comisionul și-l configurează ca oinstituție adreptului comercial. În primul rând, comisionarul se obligă să trateze afaceri comerciale pe seama comitentului, dar în nume propriu [art. 405 alin. (1) Codul comercial]. Dacă el își face din această îndeletnicire oprofesiune, el devine comerciant care, spre deosebire de simplul mandatar, are obligații pur comerciale, între care și ținerea de registre comerciale (art. 407 Codul comercial). În al doilea rând, operațiunile executate de comisionar, pot fi realizate individual sau sub forma unei întreprinderi, dar în toate cazurile ca oinstituție profesională2. 
    2 Pentru dezvoltări cu privire la contractul de comision, a se vedea: S. Cărpenaru, Drept comercial român, Ed. All Beck, București, 2004, p. 473-481.
[ Mai mult... ]
 

.....
    În literatură și jurisprudență s-a decis că instituția comisionului este de natură comercială. Deși mecanismul operației de comision prezintă asemănări celui propriu mandatului civil, caracterizând, până la urmă, contractul de comision ca un mandat fără reprezentare, totuși anumite elemente particularizează comisionul și-l configurează ca oinstituție adreptului comercial. În primul rând, comisionarul se obligă să trateze afaceri comerciale pe seama comitentului, dar în nume propriu [art. 405 alin. (1) Codul comercial]. Dacă el își face din această îndeletnicire oprofesiune, el devine comerciant care, spre deosebire de simplul mandatar, are obligații pur comerciale, între care și ținerea de registre comerciale (art. 407 Codul comercial). În al doilea rând, operațiunile executate de comisionar, pot fi realizate individual sau sub forma unei întreprinderi, dar în toate cazurile ca oinstituție profesională2. 
    2 Pentru dezvoltări cu privire la contractul de comision, a se vedea: S. Cărpenaru, Drept comercial român, Ed. All Beck, București, 2004, p. 473-481.
[ Mai mult... ]
 
Răspunderea juridică în contractul comercial de transport de mărfuri, ediția 1
    148.Întrucât cărăușul are calitatea de terț față de convenția încheiată între clientul-comitent și comisionar, făcându-se aplicarea art. 406 alin. (2) Codul comercial, el nu va putea fi acționat în justiție de către comitent, ci doar de către comisionar1. Comitentul poate justifica legitimarea procesuală activă în litigiile cu transportatorul doar în măsura în care comisionarul aînțeles să-i cesioneze dreptul lui la acțiune împotriva cărăușului. 
    1 În sensul arătat, a se vedea C.S.J., s. com., dec. nr. 368/1995, în Dreptul nr. 3/1996, p. 93.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Comercial:
DESPRE SOCIETATI
DESPRE ASOCIATIUNI
DISPOZITIUNI PENALE SI TRANZITORII
DESPRE MANDATUL COMERCIAL
Despre comision
DISPOZITII GENERALE
DESPRE POLITA DE INCARCARE
DESPRE NAVLU (CHIRIE)
DESPRE CALATORI
DESPRE CONTRACTUL DE ASIGURARE SI DESPRE OBLIGATIUNILE ASIGURATORULUI SI ASIGURATULUI
DESPRE ABANDON
DESPRE AVARII
DESPRE, CONTRIBUTIUNE
Dispozitiuni generale
DESPRE CREANTELE PRIVILEGIATE ASUPRA LUCRURILOR INCARCATE
Reviste:
Agenturarea navelor. Examen comparat al dispozițiilor din O.G. nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare și a celor din art. 2072-2095 noul C. civ. român privind contractul de agenție
Doctrină:
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
Răspunderea juridică în contractul comercial de transport de mărfuri, ediția 1
;
se încarcă...