ARTICOLUL 954 DESPRE PRESCRIPTIUNE | Codul Comercial

Acesta este un fragment din Codul Comercial din 1887. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

DESPRE EXERCITIUL ACTIUNILOR COMERCIALE SI DESPRE DURATA LOR - DESPRE PRESCRIPTIUNE -
ARTICOLUL 954
Jurisprudență

Actiunile rezultand din contractul de inchiriere al unui vas se prescriu prin trecere de la un an de la implinirea calatoriilor, si acelea derivand din contractul de inrolare prin trecere de un an de la expirarea termenului convenit intre parti, sau de la implinirea celei din urma calatorii, daca contractul a fost prelungit. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Actiunile ce decurg din contractul de asigurare se prescriu prin trecere de un an.

In asigurarile maritime termenul incepe a curge dupa terminarea calatoriei ce a fost asigurata, si pentru asigurarile cu termen din ziua in care se sfarseste asigurarea; in caz de prezumptiune de pierdere a vasului pentru lipsa de nuvele, anul incepe de la finele termenului fixat pentru prezumptiunea de pierdere. Se excepteaza termenele fixate pentru dreptul de abandon, prevazute de titlul VI, cartea II.

In celelalte asigurari contra daunelor si asupra vietei, termenul curge din momentul cind s-a intimplat faptul care a dat nastere actiunei.

Acesta este un fragment din Codul Comercial din 1887. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Răspunderea juridică în contractul comercial de transport de mărfuri, ediția 1
    1 A se vedea C.S.J., s. com., dec. nr. 1644 din 11 iunie 1997, respectiv dec. nr. 1653 din 12 iunie 1997 comentate de A. Savin, R. Leșe, O. Căpățână, Prescripția extinctivă în domeniul acțiunilor referitoare la contrastalii, în R.D.C. nr. 11/1997, p. 106, respectiv C.S.J., s. com., dec. nr. 760 din 26 februarie 1998, dec. nr. 1754 din 5 mai 1998, dec. nr. 4020 din 10 noiembrie 1998, în Buletinul jurisprudenței C.S.J.– culegere de decizii pe anul 1998, Ed. Juris Argessis, Curtea de Argeș, 1999, p. 339-341, p. 349-351, p. 385-386. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Comercial:
ARTICOLUL 944 *** DISPOZITIUNI SPECIALE DE PROCEDURA IN MATERIE DE FALIMENT
ARTICOLUL 945 DESPRE PRESCRIPTIUNE
ARTICOLUL 946 DESPRE PRESCRIPTIUNE
ARTICOLUL 947 DESPRE PRESCRIPTIUNE
ARTICOLUL 948 DESPRE PRESCRIPTIUNE
ARTICOLUL 949 DESPRE PRESCRIPTIUNE
ARTICOLUL 950 DESPRE PRESCRIPTIUNE
ARTICOLUL 951 DESPRE PRESCRIPTIUNE
ARTICOLUL 952 DESPRE PRESCRIPTIUNE
ARTICOLUL 953 DESPRE PRESCRIPTIUNE
ARTICOLUL 954 DESPRE PRESCRIPTIUNE
ARTICOLUL 955 DESPRE PRESCRIPTIUNE
ARTICOLUL 956 DESPRE PRESCRIPTIUNE
ARTICOLUL 957 DISPOZITIUNI TRANZITORII
ARTICOLUL 958 DISPOZITIUNI TRANZITORII
ARTICOLUL 959 DISPOZITIUNI TRANZITORII
ARTICOLUL 960 DISPOZITIUNI TRANZITORII
ARTICOLUL 961 DISPOZITIUNI TRANZITORII
ARTICOLUL 962 DISPOZITIUNI TRANZITORII
ARTICOLUL 963 DISPOZITIUNI TRANZITORII
ARTICOLUL 964 DISPOZITIUNI TRANZITORII
Reviste:
Impactul judiciar al unora din noile instituții și prevederi ale Codului de procedură civilă în perspectiva simplificării procesului civil. Necesitatea dezbaterii și a sugestiilor de lege ferenda
Doctrină:
Răspunderea juridică în contractul comercial de transport de mărfuri, ediția 1
;
se încarcă...