ARTICOLUL 860 *** *** Despre concordat *) | Codul Comercial

Acesta este un fragment din Codul Comercial din 1887. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

*** Despre incetarea si suspendarea falimentului - *** Despre concordat *) -
ARTICOLUL 860
***

Indata ce sentinta de omologare a concordatului a ramas definitiva, inceteaza starea de faliment si totdeodata inceteaza functiunile judecatorului-sindic, cu rezerva insa a dispozitiunilor articolelor urmatoare.

Judecatorul-sindic va trebui sa dea seama tribunalului de administratiunea sa si va remite falitului toate bunurile sale, registrele, hirtiile si orice alte efecte, luind descarcare, conformindu-se conditiunilor stabilite prin concordat.

Judecatorul-sindic va incheia despre toate proces-verbal si functiunile sale inceteaza.

Tribunalul va judeca contestatiunile ivite.

Neachitarea cheltuielilor de justitie si de administratiune ale falimentului, precum si neachitarea celorlalte datorii privilegiate, in termen de trei zile de la raminerea definitiva a hotarirei de omologarea concordatului, da drept judecatorului-sindic a cere de la tribunal autorizarea pentru a vinde, conform art. 804, parte din patrimoniul falitului, pina la concurenta sumelor datorite.

Acesta este un fragment din Codul Comercial din 1887. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Comercial:
ARTICOLUL 850 *** *** Despre concordat *)
ARTICOLUL 851 *** *** Despre concordat *)
ARTICOLUL 852 *** *** Despre concordat *)
ARTICOLUL 853 *** *** Despre concordat *)
ARTICOLUL 854 *** *** Despre concordat *)
ARTICOLUL 855 *** *** Despre concordat *)
ARTICOLUL 856 *** *** Despre concordat *)
ARTICOLUL 857 *** *** Despre concordat *)
ARTICOLUL 858 *** *** Despre concordat *)
ARTICOLUL 859 *** *** Despre concordat *)
ARTICOLUL 860 *** *** Despre concordat *)
ARTICOLUL 861 *** *** Despre concordat *)
ARTICOLUL 862 *** *** Despre concordat *)
ARTICOLUL 863 *** *** Despre concordat *)
ARTICOLUL 864 *** *** Despre concordat *)
ARTICOLUL 865 *** *** Despre concordat *)
ARTICOLUL 866 *** *** Dispozitiuni privitoare la falimentul societatilor comerciale
ARTICOLUL 867 *** *** Dispozitiuni privitoare la falimentul societatilor comerciale
ARTICOLUL 868 *** *** Dispozitiuni privitoare la falimentul societatilor comerciale
ARTICOLUL 869 *** *** Dispozitiuni privitoare la falimentul societatilor comerciale
ARTICOLUL 870 *** *** Dispozitiuni privitoare la falimentul societatilor comerciale
;
se încarcă...