Guvernul României

Hotărârea nr. 94/2003 privind preluarea unor sectoare de drum din domeniul public al județului Vrancea și din administrarea Consiliului Județean Vrancea, respectiv din domeniul public al județului Brăila și din administrarea Consiliului Județean Brăila, în domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Regiei Autonome Administrația Națională a Drumurilor din România, precum și încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor naționale

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 februarie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 107 din Constituție, al art. 9 alin. (2) și al art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și al art. 12 și 20 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă preluarea unor sectoare de drum, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al județului Vrancea și din administrarea Consiliului Județean Vrancea, respectiv din domeniul public al județului Brăila și din administrarea Consiliului Județean Brăila, în domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România".

Art. 2. -

Predarea-preluarea sectoarelor de drum prevăzute în anexa la prezenta hotărâre se face pe bază de protocol încheiat între părți, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. -

Patrimoniul Consiliului Județean Vrancea și, respectiv, cel al Consiliului Județean Brăila se diminuează cu valoarea sectoarelor de drum transmise și în mod corespunzător se majorează patrimoniul Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România" cu valoarea sectoarelor de drum transmise.

Art. 4. -

Sectoarele de drum prevăzute la art. 1 se încadrează funcțional ca drumuri naționale și vor avea indicativul DN 23.

Art. 5. -

Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 20 iulie 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței,
Traian Panait,
secretar de stat
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă
p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 23 ianuarie 2003.

Nr. 94.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
a sectoarelor de drum care se preiau din domeniul public al județului Vrancea și din administrarea Consiliului Județean Vrancea, respectiv din domeniul public al județului Brăila și din administrarea Consiliului Județean Brăila, în domeniul public al statului și care se dau în administrarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România" și se încadrează în categoria funcțională a drumurilor naționale
Nr. crt. Denumirea sectoarelor de drum Autoritatea publică locală de la care se transmit sectoarele de drum Persoana juridică la care se transmit sectoarele de drum Lungimea totală (km) Indicativul vechi Indicativul nou
1. DJ 204 km 0+000-32+150 Focșani-Nănești Consiliul Județean Vrancea Regia Autonomă "Administrația Națională a Drumurilor din România" 32,150 DJ 204 DN 23
2. DJ 204B km 0+000-6+000 Nănești-Măicănești Consiliul Județean Vrancea Regia Autonomă "Administrația Națională a Drumurilor din România" 6,000 DJ 204B DN 23
3. DJ 202 km 39+800 - 45+000 Măicănești-limita județului Brăila Consiliul Județean Vrancea Regia Autonomă "Administrația Națională a Drumurilor din România" 5,200 DJ 202 DN 23
4. DJ 202 km 45+000 - 89+000 limita județului Vrancea-Brăila Consiliul Județean Brăila Regia Autonomă "Administrația Națională a Drumurilor din România" 44,000 DJ 202 DN 23
;
se încarcă...