Guvernul României

Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România din 17.10.2002

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 noiembrie 2002 până la 18 octombrie 2005, fiind înlocuit prin Regulament 2005;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Obiectul prezentului regulament îl constituie organizarea, funcționarea, competențele, precum și dotarea Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, denumită în continuare Comisie.

(2) Prezentul regulament stabilește, în condițiile legii, procedurile de retrocedare a imobilelor care au aparținut cultelor religioase din România și care au fost preluate în mod abuziv, cu sau fără titlu, de statul român, de organizațiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989.

(3) Comisia are sigiliu propriu.

Organizarea, funcționarea și competențele Comisiei

Art. 2. -

(1) Președintele Comisiei este reprezentantul Ministerului Administrației Publice. Modificări (1)

(2) Vicepreședintele Comisiei va fi desemnat la prima ședință, prin votul majorității membrilor acesteia.

Art. 3. -

Comisia funcționează la sediul Autorității pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001, situat în municipiul București, str. Smârdan nr. 3, sectorul 3.

Art. 4. - Modificări (1)

(1) Secretariatul tehnic al Comisiei va fi asigurat de Ministerul Administrației Publice prin Autoritatea pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001, care pune la dispoziție spațiul, personalul și serviciile administrative necesare în vederea bunei desfășurări a activității Comisiei și secretariatului tehnic al acesteia.

(2) Componența, organizarea și atribuțiile secretariatului tehnic al Comisiei vor fi stabilite prin ordin al președintelui Autorității pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001.

Art. 5. - Modificări (1)

(1) După primirea cererilor de retrocedare și a documentațiilor aferente imobilelor deținute de statul român sau de unitățile administrativ-teritoriale, președintele Comisiei sau, în lipsa acestuia, vicepreședintele fixează un termen în vederea analizării și soluționării cererilor cultelor religioase depuse la secretariatul tehnic al Comisiei.

(2) În vederea soluționării cererilor depuse Comisia solicită toate actele sau orice alte dovezi necesare pentru stabilirea calității de proprietar sau, după caz, pentru efectuarea de expertize ale căror costuri vor fi suportate de centrul eparhial sau de centrul de cult solicitant.

(3) La termenul fixat este invitat să participe un reprezentant al cultului religios respectiv, în vederea susținerii cererii de retrocedare în baza documentelor legale prezentate.

Art. 6. -

Comisia va lucra în ședință cu minimum 4 membri și va decide cu o majoritate de 3 voturi.

Art. 7. -

(1) Comisia își desfășoară lucrările săptămânal și ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau, în lipsa acestuia, a vicepreședintelui.

(2) Comisia dispune, printr-o decizie motivată, cu privire la cererea cultului religios respectiv. Modificări (1)

(3) Forma și conținutul deciziei se stabilesc de Comisie.

Art. 8. -

(1) Decizia poate fi atacată în condițiile art. 2 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată și modificată prin Legea nr. 501/2002. Modificări (1)

(2) Hotărârea pronunțată de instanța de contencios administrativ este supusă căilor de atac, potrivit prevederilor art. 2 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000, aprobată și modificată prin Legea nr. 501/2002. Modificări (1)

(3) Comisia este reprezentată în instanță prin persoane desemnate de președintele Autorității pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001.

Art. 9. -

Decizia Comisiei sau, după caz, hotărârea judecătorească rămasă definitivă constituie titlu de proprietate.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...