Art 60 Execuția bugetară | Lege 500/2002

Acesta este un fragment din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procesul bugetar - Execuția bugetară -
Art. 60.
- Jurisprudență

(1) Execuția de casă a bugetelor ce compun sistemul bugetar se realizează prin trezoreria statului pe baza normelor metodologice emise de Ministerul Finanțelor Publice, care asigură: Jurisprudență

a) încasarea veniturilor bugetare;

b) efectuarea plăților dispuse de persoanele autorizate ale instituțiilor publice, în limita creditelor bugetare și destinațiilor aprobate potrivit dispozițiilor legale;

c) efectuarea operațiunilor de încasări și plăți privind datoria publică internă și externă rezultată din împrumuturi contractate direct sau garantate de stat, inclusiv a celor privind rambursarea ratelor la scadență și plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor și altor costuri aferente;

d) efectuarea altor operațiuni financiare în contul autorităților administrației publice centrale și locale.

(2) Prin trezoreria statului se pot efectua și următoarele operațiuni:

a) păstrarea disponibilităților reprezentând fonduri externe nerambursabile sau contravaloarea în lei a acestora, primite pe bază de acorduri și înțelegeri guvernamentale și de la organisme internaționale, și utilizarea acestora potrivit bugetelor aprobate sau folosirea acestora pe bază de hotărâri ale Guvernului, potrivit destinațiilor stabilite de donatori sau pentru cheltuieli de capital în sectoarele publice și economice, după caz;

b) efectuarea de plasamente financiare din disponibilitățile aflate în contul general al trezoreriei statului prin Banca Națională a României;

c) alte operațiuni financiare prevăzute de lege.

Acesta este un fragment din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 500/2002:
Art 50 Execuția bugetară
Art 51 Execuția bugetară
Art 52 Execuția bugetară
Art 53 Execuția bugetară
Art 54 Execuția bugetară
Art 55 Execuția bugetară
Art 56 Execuția bugetară
Art 57 Execuția bugetară
Art 58 Execuția bugetară
Art 59 Execuția bugetară
Art 60 Execuția bugetară
Art 61 Execuția bugetară
Art 62 Finanțele instituțiilor publice
Art 63 Finanțele instituțiilor publice
Art 64 Finanțele instituțiilor publice
Art 65 Finanțele instituțiilor publice
Art 66 Finanțele instituțiilor publice
Art 67 Finanțele instituțiilor publice
Art 68 Finanțele instituțiilor publice
Art 69 Finanțele instituțiilor publice
Art 70 Finanțele instituțiilor publice
;
se încarcă...