Art 4 Dispoziții generale | Lege 500/2002

Acesta este un fragment din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Art. 4.
- Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Legea bugetară anuală prevede și autorizează, pentru anul bugetar, veniturile și cheltuielile bugetare, precum și reglementări specifice exercițiului bugetar. Jurisprudență

(2) Sumele aprobate, la partea de cheltuieli, prin bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2), în cadrul cărora se angajează, se ordonanțează și se efectuează plăți, reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite. Jurisprudență

(3) Angajarea cheltuielilor din aceste bugete se face numai în limita creditelor bugetare aprobate. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Angajarea și utilizarea creditelor bugetare în alte scopuri decât cele aprobate atrag răspunderea celor vinovați, în condițiile legii. Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Pentru acțiunile multianuale se înscriu în buget, distinct, creditele de angajament și creditele bugetare. Jurisprudență

(6) În vederea realizării acțiunilor multianuale ordonatorii de credite încheie angajamente legale, în limita creditelor de angajament aprobate prin buget pentru anul bugetar respectiv. Derogări (1), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Caracterul legal al veniturilor bugetare este consacrat și în legile ordinare. Astfel, Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice prevede că veniturile bugetare sunt formate din impozite, taxe, contribuții și alte vărsăminte și constituie resurse bănești care se cuvin categoriilor de bugete publice prevăzute la art. 1 alin. (2) din lege (art. 2 din Legea nr. 500/2002). De asemenea, acest act normativ dispune că legea bugetară anuală prevede și autorizează, pentru anul bugetar, veniturile bugetare și reglementările specifice exercițiului bugetar (art. 4 din lege). Aceste prevederi consacră caracterul legal al veniturilor bugetare, urmărind ase înlătura abuzurile ce s-ar putea produce de organele administrative. În consecință, impozitele, taxele, contribuțiile și alte obligații fiscale similare nu pot fi stabilite decât de către autoritatea legiuitoare ațării, Parlamentul. Astfel, este interzisă perceperea, sub orice titlu și cu orice denumire, de contribuții directe și indirecte, în afara celor stabilite prin lege (I. Condor, Dreptul finanțelor publice, p. 136). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 500/2002:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Principii și reguli bugetare
Art 9 Principii și reguli bugetare
Art 10 Principii și reguli bugetare
Art 11 Principii și reguli bugetare
Art 12 Principii și reguli bugetare
Art 13 Principii și reguli bugetare
Art 14 Principii și reguli bugetare
Reviste:
12. Imposibilitatea acoperirii debitului executat silit din alt cont bugetar. Lipsa relei-credințe a debitorului
Acțiune în anulare a unei hotărâri arbitrale. Admitere. Contract pentru distribuirea de medicamente. Dreptul cetățeanului și obligația corelativă a statului de a asigura medicamentele necesare
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...