Art 37 Calendarul bugetar | Lege 500/2002

Acesta este un fragment din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procesul bugetar - Calendarul bugetar -
Art. 37.
- Derogări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Dacă legile bugetare nu au fost adoptate cu cel puțin 3 zile înainte de expirarea exercițiului bugetar, Guvernul îndeplinește sarcinile prevăzute în bugetul anului precedent, limitele lunare de cheltuieli neputând depăși de regulă 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent, cu excepția cazurilor deosebite, temeinic justificate de către ordonatorii principali de credite, sau, după caz, 1/12 din sumele propuse în proiectul de buget, în situația în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent. Jurisprudență

(2) Instituțiile publice și acțiunile noi, aprobate în anul curent, dar care încep cu data de 1 ianuarie a anului bugetar următor, vor fi finanțate, până la aprobarea legii bugetare, în limita a 1/12 din prevederile acestora cuprinse în proiectul de buget. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Pentru ase asigura aplicarea efectivă, concretă și unitară aprevederilor actuale ale Constituției României, Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice apreluat și dezvoltat dispoziția din art. 137 (devenit art. 138). Astfel, în art. 37 din Legea nr. 500/2002 se prevede: „Dacă legile bugetare nu au fost adoptate cu cel puțin 3 zile înainte de expirarea exercițiului bugetar, Guvernul îndeplinește sarcinile prevăzute în bugetul anului precedent, limitele anuale de cheltuieli neputând depăși de regulă una din prevederile bugetului anului precedent, cu excepția cazurilor deosebite, temeinic justificate de către ordonatorii de credite principali, sau, după caz, 1/12 din sumele propuse în proiectul de buget, în situația în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent”. În același timp, se prevede că „Instituțiile publice și acțiunile noi, aprobate în anul curent, dar care încep cu data de 1 ianuarie aanului bugetar următor, vor fi finanțate, până la aprobarea legii bugetare, în limita a1/12 din prevederile acestora cuprinse în proiectul de buget”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 500/2002:
Art 27 Proceduri privind elaborarea bugetelor
Art 28 Proceduri privind elaborarea bugetelor
Art 29 Proceduri privind elaborarea bugetelor
Art 30 Proceduri privind elaborarea bugetelor
Art 31 Calendarul bugetar
Art 32 Calendarul bugetar
Art 33 Calendarul bugetar
Art 34 Calendarul bugetar
Art 35 Calendarul bugetar
Art 36 Calendarul bugetar
Art 37 Calendarul bugetar
Art 38 Prevederi referitoare la investiții publice
Art 39 Prevederi referitoare la investiții publice
Art 40 Prevederi referitoare la investiții publice
Art 41 Prevederi referitoare la investiții publice
Art 42 Prevederi referitoare la investiții publice
Art 43 Prevederi referitoare la investiții publice
Art 44 Prevederi referitoare la investiții publice
Art 45 Prevederi referitoare la investiții publice
Art 46 Prevederi referitoare la investiții publice
Art 47 Execuția bugetară
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...