Art 35 Calendarul bugetar | Lege 500/2002

Acesta este un fragment din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procesul bugetar - Calendarul bugetar -
Art. 35.
- Jurisprudență

(1) Ministerul Finanțelor Publice, pe baza proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite și a bugetului propriu, întocmește proiectele legilor bugetare și proiectele bugetelor, pe care le depune la Guvern până la data de 30 septembrie a fiecărui an. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Proiectul legii bugetului de stat este însoțit de un raport privind situația macroeconomică pentru anul bugetar pentru care se elaborează proiectul de buget și proiecția acesteia în următorii 3 ani. Acest raport va cuprinde un rezumat al politicilor macroeconomice în contextul cărora au fost elaborate proiectele de buget, precum și strategia Guvernului în domeniul investițiilor publice.

(3) Raportul și proiectele legilor bugetare anuale vor exprima politica fiscal-bugetară a Guvernului, precum și alte informații relevante în domeniu.

(4) După însușirea de către Guvern a proiectelor legilor bugetare și de buget, prevăzute la alin. (1), acesta le supune spre adoptare Parlamentului cel mai târziu până la data de 15 octombrie a fiecărui an. Modificări (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    O problemă specifică este legată de prezentarea proiectelor bugetului de stat și al bugetului asigurărilor sociale de stat la Parlament. În actualele reglementări legale se prevede ca aceste proiecte de lege să fie prezentate Parlamentului înainte de data de 10 octombrie afiecărui an [art. 35 alin. (1) și (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice]. Ministerul Finanțelor, pe baza proiectelor de buget și abugetului propriu, întocmește proiectul bugetului de stat, proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat și proiectele bugetelor fondurilor speciale, pe care le depune la Guvern până la data de 30 septembrie afiecărui an. Guvernul are, la rândul său, obligația de adepune la Parlament, cel mai târziu până la data de 15 octombrie, aceste proiecte. Până în prezent, acest termen afost rareori respectat, proiectele legilor bugetare fiind prezentate Parlamentului într-un termen care nu amai permis adoptarea acestora în cursul anului anterior exercițiului bugetar la care se referă. În astfel de situații, afost aplicat textul constituțional [art. 138 alin. (3)] care face posibil ca, în lipsa aprobării legii bugetare, să se aplice în continuare prevederile legii bugetului de stat și ale legii bugetului asigurărilor sociale de stat ale anului precedent, până la adoptarea noilor bugete, dacă ele nu au fost adoptate cu cel puțin 3 zile înainte de expirarea exercițiului bugetar. [ Mai mult... ] 

.....
    O problemă specifică este legată de prezentarea proiectelor bugetului de stat și al bugetului asigurărilor sociale de stat la Parlament. În actualele reglementări legale se prevede ca aceste proiecte de lege să fie prezentate Parlamentului înainte de data de 10 octombrie afiecărui an [art. 35 alin. (1) și (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice]. Ministerul Finanțelor, pe baza proiectelor de buget și abugetului propriu, întocmește proiectul bugetului de stat, proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat și proiectele bugetelor fondurilor speciale, pe care le depune la Guvern până la data de 30 septembrie afiecărui an. Guvernul are, la rândul său, obligația de adepune la Parlament, cel mai târziu până la data de 15 octombrie, aceste proiecte. Până în prezent, acest termen afost rareori respectat, proiectele legilor bugetare fiind prezentate Parlamentului într-un termen care nu amai permis adoptarea acestora în cursul anului anterior exercițiului bugetar la care se referă. În astfel de situații, afost aplicat textul constituțional [art. 138 alin. (3)] care face posibil ca, în lipsa aprobării legii bugetare, să se aplice în continuare prevederile legii bugetului de stat și ale legii bugetului asigurărilor sociale de stat ale anului precedent, până la adoptarea noilor bugete, dacă ele nu au fost adoptate cu cel puțin 3 zile înainte de expirarea exercițiului bugetar. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 500/2002:
Art 25 Competențe și responsabilități în procesul bugetar
Art 26 Proceduri privind elaborarea bugetelor
Art 27 Proceduri privind elaborarea bugetelor
Art 28 Proceduri privind elaborarea bugetelor
Art 29 Proceduri privind elaborarea bugetelor
Art 30 Proceduri privind elaborarea bugetelor
Art 31 Calendarul bugetar
Art 32 Calendarul bugetar
Art 33 Calendarul bugetar
Art 34 Calendarul bugetar
Art 35 Calendarul bugetar
Art 36 Calendarul bugetar
Art 37 Calendarul bugetar
Art 38 Prevederi referitoare la investiții publice
Art 39 Prevederi referitoare la investiții publice
Art 40 Prevederi referitoare la investiții publice
Art 41 Prevederi referitoare la investiții publice
Art 42 Prevederi referitoare la investiții publice
Art 43 Prevederi referitoare la investiții publice
Art 44 Prevederi referitoare la investiții publice
Art 45 Prevederi referitoare la investiții publice
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...