Art 1 Dispoziții generale | Lege 500/2002

Acesta este un fragment din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Art. 1.
- Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Prezenta lege stabilește principiile, cadrul general și procedurile privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice, precum și responsabilitățile instituțiilor publice implicate în procesul bugetar. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Dispozițiile prezentei legi se aplică în domeniul elaborării, aprobării, executării și raportării: Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (3)

a) bugetului de stat; Referințe (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

b) bugetului asigurărilor sociale de stat; Referințe (2), Jurisprudență

c) bugetelor fondurilor speciale; Referințe (2)

d) bugetului trezoreriei statului; Referințe (2)

e) bugetelor instituțiilor publice autonome; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (2), Jurisprudență

f) bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, după caz; Referințe (2), Jurisprudență

g) bugetelor instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (2), Jurisprudență

h) bugetului fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat și ale căror rambursare, dobânzi și alte costuri se asigură din fonduri publice;

i) bugetului fondurilor externe nerambursabile. Jurisprudență, Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    La rândul ei, Legea nr. 72/1996 afost înlocuită prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, în vigoare și în prezent, cu unele modificări și completări. Noua lege stabilește principiile, cadrul general și procedurile privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice, precum și responsabilitățile instituțiilor publice în procesul bugetar. Totodată, se definește domeniul (sfera) noii reglementări, respectiv elaborarea, aprobarea, executarea și raportarea privind bugetele ce constituie sistemul unitar al bugetelor publice [art. 1 alin. (1) și alin. (2) lit. a) -i) din lege]. [ Mai mult... ] 

.....
    La rândul ei, Legea nr. 72/1996 afost înlocuită prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, în vigoare și în prezent, cu unele modificări și completări. Noua lege stabilește principiile, cadrul general și procedurile privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice, precum și responsabilitățile instituțiilor publice în procesul bugetar. Totodată, se definește domeniul (sfera) noii reglementări, respectiv elaborarea, aprobarea, executarea și raportarea privind bugetele ce constituie sistemul unitar al bugetelor publice [art. 1 alin. (1) și alin. (2) lit. a) -i) din lege]. [ Mai mult... ] 
.....
    La rândul ei, Legea nr. 72/1996 afost înlocuită prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, în vigoare și în prezent, cu unele modificări și completări. Noua lege stabilește principiile, cadrul general și procedurile privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice, precum și responsabilitățile instituțiilor publice în procesul bugetar. Totodată, se definește domeniul (sfera) noii reglementări, respectiv elaborarea, aprobarea, executarea și raportarea privind bugetele ce constituie sistemul unitar al bugetelor publice [art. 1 alin. (1) și alin. (2) lit. a) -i) din lege]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 500/2002:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Principii și reguli bugetare
Art 9 Principii și reguli bugetare
Art 10 Principii și reguli bugetare
Art 11 Principii și reguli bugetare
Reviste:
Creanțele bugetare în procedura insolvenței
Evidența activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate în cadrul biroului de executor judecătoresc
Evidența activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate în cadrul Biroului de Executor Judecătoresc*/Les registres des activités de traitement des données à caractère personnel effectuées dans le Bureau de L'huissier de Justice/The record of personal data processing activities carried aut within the Bailiffs' Office
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...