Parlamentul României

Legea nr. 89/1993 referitoare la unele ordonanțe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și autorizarea contractării și garantării unor credite externe

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 312 din 29 decembrie 1993.

În vigoare de la 29 decembrie 1993

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă următoarele ordonanțe emise în temeiul Legii nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și autorizarea contractării și garantării unor credite externe:

1. Ordonanța nr. 17 din 20 august 1992 privind introducerea taxei de studiu la învățământul superior de stat în anul universitar 1992/1993, pentru studenții admiși peste planul de școlarizare aprobat prin hotărâre de Guvern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209/1992;

2. Ordonanța nr. 24 din 21 august 1992 privind stabilirea serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213/1992, cu următoarea modificare:

a) Anexa nr. 1 va avea următorul conținut;

"

ANEXA Nr. 1

TAXE CONSULARE
pentru servicii prestate în țară

Nr. crt. Denumirea serviciilor Taxa
- lei -
A. Eliberări de pașapoarte
1. Eliberarea sau prelungirea valabilității unui pașaport sau a altui document de trecere a frontierei 19.000
2. Eliberarea sau prelungirea unui pașaport oficial ori permis special de trecere a frontierei în interes de serviciu 19.000
3. Eliberarea unui pașaport în care sunt înscrise mai multe persoane, pentru fiecare persoană 4.150
4. Înscrierea ulterioară în pașaport a unor copii sub 14 ani, de fiecare persoană 2.100
B. Vize pentru trecerea frontierei sau de ședere temporară
1. Vize de ieșire pentru cetățeni străini veniți temporar, care nu mai dispun de documentul de călătorie cu care au intrat în România 8.300
2. Viza de ieșire definitivă acordată străinilor domiciliați în România 12.500
3. Pentru prelungirea dreptului de ședere temporară a cetățenilor străini se percep taxele prevăzute în anexa nr. 2 pentru vizele de intrare acordate de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, transformate în lei proveniți din schimb valutar.
C. Servicii privind cetățenia, repatrierea și stabilirea domiciliului în România
1. Acordarea cetățeniei române 125.000
2. Renunțarea la cetățenia română 21.000
3. Clarificarea cetățeniei române 16.600
4. Repatrierea 25.000
5. Redobândirea cetățeniei române prin efectul repatrierii 29.000
6. Stabilirea domiciliului unui cetățean străin în România 83.000
D. Servicii de legalizări, procurări de acte judiciare și extrajudiciare, identificări de persoane
1. Legalizarea sigiliului și a semnăturilor de pe actele judiciare și extrajudiciare eliberate de autoritățile române 14.600
2. Legalizarea semnăturilor și sigiliilor de pe certificatele de origine a mărfurilor, facturile comerciale și de pe orice documente cerute la exportul mărfurilor din România 29.100
3. Procurarea oricăror acte judiciare și extrajudiciare, la cererea misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare străine, inclusiv a unor persoane fizice sau juridice străine 12.500
4. Identificarea de persoane pe teritoriul României 21.000
E. Alte servicii și prestații consulare 12.500

NOTĂ:

1. Pentru înregistrarea fiecărei cereri de prestare a serviciilor prevăzute la lit. A - E 2.100

2. Pentru serviciile prestate, în regim de urgență, cetățenilor străini, se percepe o taxă suplimentară în lei, echivalentă a 6 dolari S.U.A."

3. Ordonanța nr. 26 din 26 august 1992 privind taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor în domeniul construcțiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215/1992.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 14 decembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
RADU BERCEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 14 decembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI
IOAN JOARZĂ

București, 23 decembrie 1993.

Nr. 89.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...