Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței

Reglementările și normele tehnice în transporturile rutiere din 18.12.2001

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 aprilie 2002 până la 17 mai 2003, fiind abrogat prin Ordin 211/2003 și înlocuit de Reglementare 2003;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 3 din 12

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

3.8. Sarcina de sprijin pe dispozitivul de remorcare al tractorului agricol sau forestier se stabilește de către constructor, fără a depăși însă 3000 kg, conform Directivei 89/173/CEE, ultima modificare prin Directiva 2000/1/CE, precum și Directivei 76/432/CEE, ultima modificare prin Directiva 97/54/CE.

3.9. Masa totală tehnic admisibilă a remorcii motocicletei nu trebuie să depășească 50% din masa totală tehnic admisibilă a motocicletei.

3.10. Masa totală tehnic admisibilă pentru autovehiculele cu două, trei sau patru roți este indicată în Directiva 93/93/CEE.

3.11. Măsurarea greutăților (maselor) se face în conformitate cu prevederile directivelor Uniunii Europene, ale regulamentelor ECE - UN echivalente, valabile la omologarea sistemului, componentelor sau entităților tehnice independente la care se referă acestea.

3.12. La omologarea de tip pentru circulația pe drumurile publice a autovehiculelor din categoria M1 se vor respecta condițiile tehnice referitoare la masa vehiculelor la repartiția acesteia pe axe și masele remorcabile cuprinse în Directiva 92/21/CEE, ultima modificare prin Directiva 95/48/CE, la celelalte categorii de autovehicule și remorci în Directiva 97/27/CE, pentru tractoare agricole și forestiere, condițiile tehnice și prevederile cuprinse în Directiva 89/173/CEE, ultima modificare prin Directiva 2000/1/CE, iar pentru vehicule cu 2-3 roți prevederile Directivei 93/93/CEE.

4. Frânarea

4.1. Sistemul de frânare al autovehiculelor, inclusiv al celor aflate în exploatare, trebuie să permită moderarea progresivă a vitezei până la oprire și menținerea acestora în stare oprită, să aibă o acțiune sigură, promptă și eficientă.

4.2. Orice autovehicul trebuie dotat cu cel puțin două sisteme de frânare independente, dintre care unul poate fi declarat de securitate, sau cu două dispozitive de acționare independente, fiecare dintre acestea putând să acționeze atunci când celălalt s-a defectat. Cele două echipamente pot utiliza aceleași suprafețe de frânare și (parțial sau total) aceleași dispozitive de transmitere a comenzii, cu condiția ca, în cazul defectării unuia dintre acestea, să se asigure frânarea pe cel puțin două dintre roți, care nu sunt situate pe aceeași parte. O parte a suprafețelor active de frânare trebuie să acționeze direct asupra roților sau să fie legate de acestea printr-un sistem mecanic nedecuplabil. Frânele trebuie să poată fi ușor reglate și/sau să aibă un sistem automat de compensare a uzurii.

4.3. Autovehiculele având o viteză maximă, prin construcție, mai mare de 25 km/h, cu excepția tractoarelor agricole sau forestiere, trebuie dotate cu echipamente de frânare care să asigure următoarele funcțiuni:

- frânarea de serviciu, care să permită reducerea progresivă a vitezei și oprirea automobilului și, după caz, a combinației de vehicule; echipamentul pentru frânarea de serviciu trebuie să aibă două circuite independente, fiecare circuit acționând cel puțin două roți amplasate pe părți diferite;

- frânarea de securitate, care să permită reducerea progresivă a vitezei și oprirea automobilului și, după caz, a combinației de vehicule, în cazul defectării echipamentului pentru frânarea de serviciu;

- frânarea de staționare, care să permită menținerea în stare oprită a automobilului încărcat la masa totală tehnic admisibilă, inclusiv la o înclinație a drumului de cel puțin 18% sau 12% când automobilul tractează o remorcă încărcată, la masa tehnic admisă în autotren, chiar și în absența conducătorului; dispozitivul de frânare de staționare trebuie să rămână în poziția de frânare prin intermediul unui sistem de acționare mecanică și care să nu se poată debloca accidental.

4.4. Echipamentul pentru frânarea de serviciu a autovehiculelor (cu excepția motocicletelor) trebuie să poată realiza la omologarea/certificarea individuală, pentru autovehiculele având o viteză maximă, prin construcție, care depășește 25 km/h, o decelerație medie de cel puțin 5,0 m/s2, iar pentru cele la care viteza nu depășește 25 km/h - de 3,5 m/s2.

4.5. La automobilele acționate cu energie electrică înmagazinată (baterii de acumulatori), unul dintre cele două echipamente pentru frânarea de serviciu poate fi cu rezistență electrică sau cu scurtcircuitare, iar echipamentul pentru frânarea mecanică de staționare trebuie să realizeze aceleași performanțe ca și la automobilele propulsate de motoare cu combustie internă.

4.6. Remorcile și semiremorcile cu două sau mai multe axe trebuie dotate cu echipament de frânare de serviciu, care acționează pe toate roțile (cu excepția remorcilor cu două axe distanțate între ele cu mai puțin de un metru) și permite moderarea progresivă a vitezei și oprirea combinației de vehicule din cabina conducătorului (concomitent cu frânarea vehiculului tractor sau automat); la omologarea/certificarea individuală frâna trebuie să asigure o decelerație medie de cel puțin 5 m/s2, la semiremorci 4,5 m/s2, iar la cele care sunt inscripționate pentru o viteză maximă sub 25 km/h de 3,5 m/s2; frâna trebuie să fie ușor reglabilă și/sau să fie prevăzută cu dispozitive de compensare automată a uzurii.

Frâna de staționare trebuie să asigure, prin mijloace exclusiv mecanice, staționarea vehiculului, în stare încărcată, pe o pantă de cel puțin 18%, chiar și atunci când acesta este decuplat de autovehiculul tractor; acționarea ei se poate face și de pe remorcă, după oprirea autotrenului.

4.7. Echipamentul de frânare nu este obligatoriu la remorcile cu masă totală tehnic admisibilă mai mică de 750 kg, respectiv 1.500 kg la remorcile lente, și care nu depășește, pentru vehiculele din categoria M1, jumătate din masa proprie a autovehiculului tractor, respectiv masa tractorului în cazul remorcilor lente.

4.8. Remorcile având o masă totală tehnic admisibilă de cel mult 3,5 t și frâne pe toate roțile, precum și remorcile având o masă totală tehnic admisibilă de cel mult 8,0 t pentru remorci inscripționate pentru o viteză maximă sub 25 km/h sau 40 km/h, dar echipate cu frâne pe toate roțile, pot fi dotate cu echipament de frânare comandat de forța de inerție prin simpla apropiere de autovehiculul tractor, atunci când acesta frânează. La semiremorcile cu șa nu este admisă frânarea comandată de forța de inerție.

4.9. Mototriciclul trebuie prevăzut, pe lângă echipamentele prevăzute la pct. 4.3, și cu frână de staționare.

4.10. Combinațiile de vehicule trebuie să îndeplinească prevederile privind frânarea din RE3 ECE - UN precum și următoarele condiții:

- echipamentele de frânare ale vehiculelor componente trebuie să fie compatibile între ele;

- pentru remorcile echipate cu sistem pneumatic de frânare, cu excepția remorcilor lente, legătura cu autovehiculul tractor trebuie să se realizeze prin două conducte (conducta de alimentare și conducta de comandă prin creșterea presiunii, care poate fi dublată sau înlocuită de o linie de comandă electrică) asigurându-se umplerea rezervoarelor remorcii inclusiv în timpul acționării frânei de serviciu a remorcii, care trebuie să fie comandată de către sistemul de frânare al autovehiculului tractor;

- repartiția și sincronizarea forțelor de frânare între autovehiculul tractor și remorcă trebuie să asigure o frânare fără derapaje și stabilitate pe direcția de deplasare (cu respectarea curbelor de aderență prevăzute de reglementări);

- echipamentul de frânare trebuie să asigure oprirea automată a remorcii în caz de rupere, în timpul mersului, a dispozitivului de cuplare, precum și păstrarea capacității de frânare a autovehiculului tractor; această dispoziție nu se aplică remorcilor a căror masă totală tehnic admisibilă nu depășește 1,5 tone, cu condiția ca ele să fie prevăzute cu o legătură suplimentară (lanț, cablu etc.);

- combinațiile de vehicule din care fac parte remorci cu sau fără frână trebuie să asigure staționarea pe o rampă de 12%.

4.11. Căderea unei părți a unui sistem de transmisie hidraulică a frânei automobilului trebuie să fie semnalată de un avertizor optic de culoare roșie.

4.12. În cazul apariției unor neetanșeități în circuitul fluidului de lucru, frânele pneumatice sau hidraulice ale automobilelor trebuie să acționeze cel puțin pe două roți, care nu sunt amplasate pe aceeași parte.

4.13. Autovehiculele și remorcile trebuie prevăzute cu cale de blocare a roților, amplasate într-un loc pe vehicul, ușor accesibil, după cum urmează:

a) o cală de blocare pentru:

- autovehicule cu o masă totală tehnic admisibilă de peste 3,5 t;

- remorci cu două axe, cu excepția semiremorcilor cu șa, cu masă totală tehnic admisibilă de peste 0,75 t.

b) două cale de blocare pentru:

- vehicule cu trei sau mai multe axe;

- semiremorci cu șa;

- remorci cu axă simplă sau dublă având distanța dintre axe de cel mult 1,00 m și o masă totală tehnic admisibilă de peste 0,75 t;

- remorcile cu două axe cu masă totală tehnic admisibilă de peste 7,5 tone.

4.14. Tractoarele agricole sau forestiere, precum și mașinile autopropulsate pentru lucrări trebuie să fie prevăzute cu echipamente pentru frânarea de serviciu și frânarea de staționare, care să permită moderarea vitezei, oprirea și menținerea în stare oprită a vehiculului. Eficiența frânării trebuie să corespundă condițiilor tehnice din Directiva 76/432/CEE, ultima modificare prin Directiva 97/54/CE. Frânarea de staționare trebuie să asigure menținerea tractorului pe o pantă de 18%, iar în cazul combinației dintre un tractor și o remorcă ce nu depășește masa tractorului, dar nu mai mare de 3,0 tone, pe o pantă de 12%.

4.15. Motocultoarele sau mașinile pentru lucrări cu o axă trebuie să fie echipate cel puțin cu echipament pentru frânarea de serviciu, care să asigure frânarea unei roți chiar și în cazul ruperii unei piese din sistemul de frânare, reducerea vitezei și menținerea în stare de staționare. La motocultoarele având o masă totală tehnic admisibilă de cel mult 250 kg, susținute și conduse de conducător pedestru, frâna nu este obligatorie, iar dacă ele sunt combinate cu remorcă, cu comandă de pe scaunul conducătorului, aceasta trebuie să aibă frână. Remorcile pentru motocultoare trebuie echipate cu frână.

4.16. Sistemul de frânare al tuturor autovehiculelor prevăzute cu un acumulator de energie (de exemplu aer comprimat) trebuie prevăzut cu un avertizor optic sau acustic care să semnaleze conducătorului scăderea presiunii energiei acumulate sub un nivel care să asigure cel puțin frânarea cu eficacitatea frânei de securitate la a cincea acționare completă consecutivă a comenzii frânei de serviciu.

4.17. Tractoarele agricole și forestiere cu o masă totală tehnic admisibilă care nu depășește 4,0 tone, mașinile autopropulsate pentru lucrări și remorcile speciale pentru diferite utilizări, care nu necesită decât deplasări ocazionale, sunt exceptate de la condițiile tehnice privind frânarea, dacă viteza lor maximă nu depășește 8 km/h și sunt echipate cu o frână ușor accesibilă în timpul mersului și blocabilă; mașinile agricole și forestiere care nu sunt prevăzute cu suspensie, a căror masă proprie nu depășește masa proprie a tractorului și nici 3,0 t, nu trebuie să aibă frână proprie.

4.18. La omologarea de tip pentru circulație și prima înmatriculare a vehiculelor noi, cu excepția vehiculelor lente, componența și eficiența sistemului de frânare al vehiculelor, distribuția forțelor de frânare pe axe, timpul de reacție al frânelor și încercarea frânelor la rece și la cald trebuie să corespundă prevederilor Directivei 71/320/CEE, ultima modificare 98/12/CE (autovehicule și remorci) sau Regulamentului nr. 13 ECE - UN, seria 09 de amendamente echivalent.

4.19. În vederea primei înmatriculări în România, autovehiculele din categoriile M2, M3, N2, N3 și remorcile din categoriile O3 și O4 trebuie să fie prevăzute cu sisteme de frânare antiblocare (ABS). Excepție fac vehiculele comunale, autobuzele și minibuzele urbane și mașinile pentru lucrări, precum și toate vehiculele lente (anexa nr. 2). La cererea fabricantului se pot aplica, în locul prevederilor Regulamentului nr. 13 ECE - UN, prevederile Regulamentului nr. 13 H ECE - UN (armonizat cu norme care se aplică și în alte țări decât cele europene)

4.20. La omologarea de tip pentru circulație a tractoarelor agricole și forestiere se vor aplica condițiile tehnice din Directiva 76/432/CEE, ultima modificare prin Directiva 97/54/CE (anexa nr. 2).

4.21. La omologarea de tip pentru circulație a vehiculelor cu 2-3 roți (anexa nr. 2) se aplică condițiile tehnice din Directiva 93/14/CEE sau din Regulamentul nr. 78 ECE - UN, seria de amendamente 02.

4.22. La certificarea individuală în vederea primei înmatriculări a vehiculelor importate, care au mai fost deja înmatriculate și utilizate în alte țări, în România este obligatorie realizarea eficacității frânării de cel puțin 90% din cea prevăzută pentru vehiculele noi la pct. 4.19 - 4.21.

5. Iluminarea și semnalizarea luminoasă

5.1. Autovehiculele și remorcile acestora trebuie dotate numai cu echipamentele de iluminat și semnalizare luminoasă și, după caz, cu dispozitivele de reglare prevăzute în Directiva 76/756/CEE, ultima modificare prin Directiva 97/28/CE sau în Regulamentul nr. 48 ECE - UN, seria de amendamente 02, în Directiva 78/933/CEE, ultima modificare prin Directiva 1999/56/CE sau în Regulamentul nr. 86 ECE - UN pentru tractoare, respectiv în Directiva 93/92/CEE, ultima modificare prin Directiva 2000/73/CE, sau în Regulamentul nr. 53 ECE - UN, seria de amendamente 01 pentru vehiculele cu 2-3 roți, având mărcile de omologare prevăzute de directivele și regulamentele indicate în anexa nr. 2, specifice fiecărui tip de far, lampă sau element reflectorizant.

Echipamentele trebuie amplasate și reglate astfel încât să nu deranjeze pe ceilalți participanți la trafic, să fie vizibile sub unghiurile prescrise și să nu se influențeze reciproc, chiar dacă sunt încorporate în aceeași carcasă.

5.2. Echipamentele perechi trebuie amplasate la aceeași înălțime deasupra căii de rulare și simetric față de axa longitudinală a vehiculului (cu excepția vehiculelor asimetrice), să aibă aceeași culoare, caracteristici calorimetrice și fotometrice și, cu excepția indicatoarelor de direcție, să se aprindă concomitent.

5.3. Farurile și lămpile din față trebuie să se aprindă numai concomitent cu lămpile din spate, cu excepția lămpilor de parcare și a farurilor de lucru la tractoare, autospeciale și utilaje pentru lucrări.

5.4. Automobilele și tractoarele trebuie să fie echipate în față cu:

- două sau patru faruri cu lumină de drum albă, care să asigure vizibilitatea necesară pe o lungime mare către înainte (la tractoare lente, facultativ);

- două faruri cu lumină de întâlnire albă (tractoarele lente, echipate pentru montarea frontală a uneltelor, pot fi echipate cu patru faruri);

- două lămpi de poziție (la tractoare lente pot fi și patru) cu lumină albă;

- două lămpi de gabarit, cu lumină albă, care să indice gabaritul în lățime și în înălțime, pentru autovehiculele cu lățime mai mare de 2,10 m;

- două lămpi indicatoare de direcție, cu lumină galben-auto intermitentă, care semnalizează intenția conducătorului de a schimba direcția de mers;

- două lămpi indicatoare de direcție pe părțile laterale ale vehiculelor.

5.5. Automobilele și tractoarele mai pot fi echipate în față, facultativ, cu:

- două faruri de ceață, cu lumină albă sau galben-selectiv, care să amelioreze vizibilitatea către înainte, în condiții de ceață;

- două faruri pentru circulație de zi, cu lumină albă, care pot fi combinate sau reciproc încorporate cu farurile cu lumină de drum și de întâlnire, omologate și marcate conform Regulamentului nr. 87 ECE - UN;

- doi catadioptri netriunghiulari de culoare albă;

- două lămpi de gabarit de culoare albă, pentru autovehiculele având lățime de 1,80-2,10 m.

5.6. Toate tipurile de faruri trebuie să fie prevăzute cu dispozitive pentru reglajul de orientare, iar farurile cu lumină de întâlnire, atunci când este cazul, și cu dispozitiv de reglare pe verticală, în funcție de încărcarea autovehiculului.

5.7. Automobilele și tractoarele trebuie să fie echipate în spate cu:

- două lămpi de poziție cu lumină roșie, care să indice prezența și lățimea autovehiculului văzut din spate;

- unul sau două faruri de mers înapoi (pentru tractoare lente, opțional), cu lumină albă, care să lumineze drumul și să-i avertizeze pe ceilalți participanți la trafic asupra intenției de deplasare către înapoi și care pot fi combinate cu semnalul intermitent al lanternelor de direcție și/sau cu un semnal sonor intermitent;

- două lămpi de frânare (stop), cu lumină roșie S1 (cu un nivel de intensitate) sau S2 (cu două niveluri de intensitate, de zi și de noapte), care să-i avertizeze pe ceilalți participanți la trafic, aflați în spatele autovehiculului, că s-a dat comanda de frânare. Vehiculele din categoria M1 trebuie echipate și cu a treia lampă stop, S3, amplasată în interiorul sau în exteriorul caroseriei (la omologarea individuală lampa S3 este opțională);

- una sau două lămpi de ceață, cu lumină roșie (la tractoare lente, facultativ), pentru semnalizarea prezenței autovehiculului pentru vehiculele care vin din spate;

- una sau mai multe lămpi, cu lumină albă, care să asigure iluminarea necesară plăcii cu numărul de înmatriculare;

- două lămpi de gabarit, cu lumină roșie, pentru autovehicule cu lățimea de peste 2,10 m, care să indice gabaritul autovehiculului în lățime și, dacă este posibil, și în înălțime. Pentru autovehiculele având lățimea de 1,80 - 2,10 m lămpile de gabarit sunt facultative;

- două lămpi indicatoare de direcție, cu lumină galben-auto intermitentă, ce pot fi combinate și cu lămpile laterale, care semnalizează intenția conducătorului de a schimba direcția de mers;

- doi sau, în cazuri justificate, patru catadioptri netriunghiulari de culoare roșie.

5.8. Automobilele și tractoarele mai trebuie dotate cu:

- avertizor de avarie, care realizează funcționarea simultană a lămpilor de direcție pentru a semnaliza pericolul pe care îl reprezintă autovehiculul în pană;

- lămpi de contur și catadioptri pe părțile laterale, de culoare galbenă pentru vehiculele a căror lungime depășește 6 m.

5.9. Automobilele mai pot fi dotate, facultativ, cu câte două lămpi de parcare (staționare), față și spate, cu lumină albă pentru față și roșie pentru spate, sau cu câte o lampă laterală, reciproc încorporate cu lămpile indicatoare de direcție, numai pentru automobile având lungimea de maximum 6,0 m și lățimea de maximum 2,0 m;

La autobuze se admite montarea de către constructor la partea din spate, în plus față de elementele de semnalizare luminoasă existente, a două lămpi de semnalizare a direcției, cu lumină galben auto și a două lămpi de frânare (stop), cu lumină roșie, simetrice.

5.10. Remorcile automobilelor și tractoarelor trebuie dotate în față cu:

- două lămpi de poziție, cu lumină albă, montate la o înălțime care nu depășește 1,50 m (sau 2,10 m, dacă forma caroseriei nu permite acest lucru), obligatorii pentru remorcile cu o lățime de peste 1,60 m și facultative pentru remorcile mai înguste;

- două lămpi de gabarit, cu lumină albă, pentru remorcile cu o lățime mai mare de 2,10 m; acestea sunt valabile pentru vehiculele a căror lățime este între 1,8-2 m;

- doi catadioptri netriunghiulari de culoare albă.

5.11. Remorcile automobilelor și tractoarelor trebuie dotate în spate cu:

- două lămpi de poziție cu lumină roșie;

- facultativ, unul sau două faruri de mers înapoi, cu lumină albă, care pot fi combinate sau înlocuite cu un semnal intermitent al lămpilor de direcție sau sonor (la autotrenuri, semnalul sonor poate fi emis de pe autovehiculul tractor);

- două lămpi de frânare (stop) cu lumină roșie, S1 sau S2;

- una sau două lămpi de ceață, cu lumină roșie.

- una sau mai multe lămpi cu lumină albă, pentru placa de înmatriculare;

- două lămpi de gabarit, cu lumină roșie, pentru remorci cu lățimea mai mare de 2,10 m, care sunt însă facultative pentru remorcile având lățimea cuprinsă între 1,80-2,10 m;

- două lămpi indicatoare de direcție, cu lumină galben-auto intermitentă, care semnalizează intenția conducătorului de a schimba direcția de mers;

- doi catadioptri triunghiulari de culoare roșie.

5.12. Remorcile trebuie dotate cu catadioptri laterali de culoare galben-auto, numărul acestora depinzând de lungimea vehiculului.

5.13. Motocultoarele având viteza maximă, prin construcție, mai mare de 15 km/h, care lucrează cuplate cu un cărucior sau cu o remorcă cu scaun pentru conducător, trebuie echipate în față cu două faruri cu lumină de întâlnire și cu două lămpi indicatoare de direcție (se admite montarea acestora și pe remorcă).

5.14. Remorcile motocultoarelor trebuie să fie dotate în față cu doi catadioptri netriunghiulari de culoare albă, iar în spate cu doi catadioptri triunghiulari de culoare roșie, precum și cu două lămpi indicatoare de direcție cu lumină galben-auto și două lămpi de poziție cu lumină roșie.

5.15. Tractoarele și mașinile pentru lucrări pot fi dotate cu proiectoare de lucru sau dispozitive speciale cu lumină de avertizare conform prevederilor Regulamentului nr. 65 ECE - UN.

5.16. Motocicletele trebuie dotate numai cu echipamentele de iluminat și semnalizare prevăzute și amplasate conform Directivei 93/92/CEE sau Regulamentului nr. 53 ECE - UN, având mărcile de omologare prevăzute de regulamentele și directivele indicate în anexa nr. 3, specifice fiecărui tip de far, lampă sau element reflectorizant.

5.17. Motocicletele trebuie dotate:

- în față, cu unul sau două faruri cu lumină de drum albă sau galben-selectiv, cu unul sau două faruri cu lumină de întâlnire albă sau galben-selectiv, cu una sau două lămpi de poziție cu lumină albă;

- în spate, cu o lampă de poziție cu lumină roșie, una sau două lămpi de frânare (stop) cu lumină roșie, lampă cu lumină albă pentru iluminarea plăcii cu numărul de înmatriculare, un catadioptru de culoare roșie, iar lateral, cu două lămpi indicatoare de direcție de culoare galben-auto.

5.18. Motocicletele mai pot fi echipate, facultativ, în față cu faruri de ceață cu lumină albă sau galben-selectiv, în spate cu lămpi de ceață cu lumină roșie, cu avertizor de avarie, care realizează funcționarea simultană a lămpilor indicatoare de direcție, și lateral, cu unul sau doi catadioptri netriunghiulari de culoare galben-auto.

5.19. Atașul motocicletei trebuie dotat în față cu o lampă de gabarit cu lumină albă sau galben-selectiv, amplasată pe exteriorul atașului, și un catadioptru netriunghiular de culoare albă, iar în spate, cu o lampă de poziție cu lumină roșie, o lampă de frânare (stop) cu lumină roșie, un catadioptru netriunghiular de culoare roșie și o lampă indicatoare de direcție cu lumină galben-auto.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...