Art 2 NOMENCLATOR | Regulament 4/2005

Acesta este un fragment din Regulamentul nr. 4/2005 privind regimul valutar. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 1 - NOMENCLATOR -
Art. 2.
-

Operațiunile valutare curente sunt operațiunile valutare efectuate între rezidenți și nerezidenți, care decurg, fără a se limita la acestea, din:

a) tranzacții de comerț internațional cu bunuri și servicii și alte asemenea tranzacții care presupun o contraprestație imediată, inclusiv operațiunile efectuate în scopul acoperirii riscurilor (cum sunt: de preț, valutar) rezultate din tranzacțiile de comerț internațional;

b) alte operațiuni care nu sunt de natura operațiunilor valutare de capital, astfel cum sunt clasificate la art. 3, precum: plăți/încasări legate de impozite și taxe, cu excepția taxelor succesorale, comisioane, onorarii, amenzi, plăți legate de cheltuieli de judecată, asistență tehnică, plăți de sume decurgând din drepturile de asigurări sociale, inclusiv pensii, într-un sistem public sau privat, câștiguri din jocuri de noroc, leasing operațional, cheltuieli cu întreținerea proprietăților deținute în străinătate, cheltuieli de reprezentare, cheltuieli guvernamentale, abonamente la publicații, participare la organizații, cluburi;

c) repatrierea veniturilor nete sub formă de dividende, dobânzi, chirii și altele asemenea provenind din operațiuni valutare curente și de capital;

d) remiteri de sume pentru acoperirea cheltuielilor curente ce decurg din obligații legale de întreținere a membrilor familiei - soț, soție, copii ori alte persoane aflate în întreținere;

e) cheltuielile care nu sunt de natura operațiunilor valutare de capital, făcute de rezidenți în străinătate în scop educațional sau religios, de recreere, vacanță, sport, afaceri, vizite la rude sau la prieteni, misiuni, întâlniri, conferințe, îngrijirea sănătății și altele asemenea.

Acesta este un fragment din Regulamentul nr. 4/2005 privind regimul valutar. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament 4/2005:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Operațiuni valutare între rezidenți și nerezidenți
Art 3 Operațiuni valutare între rezidenți
Art 4 Regimul aplicabil nerezidenților
Art 5 Regimul aplicabil rezidenților
Art 6 Măsuri de salvgardare
Art 7 Dispoziții comune
Art 8 Dispoziții finale
Art 9 Dispoziții finale
Art 1 NOMENCLATOR
Art 2 NOMENCLATOR
Art 3 NOMENCLATOR
Art 4 NOMENCLATOR
;
se încarcă...