Guvernul României

Hotărârea nr. 468/1997 cu privire la nivelul salariului de bază minim brut pe țară

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 august 1997 până la 31 martie 1998, fiind înlocuit prin Hotărâre 183/1998;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 5 din Legea salarizării nr. 14/1991,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Începând cu data de 1 august 1997, salariul de bază minim brut pe țară se stabilește la 225.000 lei lunar pentru un program complet de lucru de 169,33 ore în medie pe lună în anul 1997, reprezentând 1.328,80 lei/oră.

Art. 2. -

Începând cu data de 1 octombrie 1997, salariul de bază minim brut pe țară se stabilește la 250.000 lei lunar pentru un program complet de lucru de 169,33 ore în medie pe lună în anul 1997, reprezentând 1.476,45 lei/oră.

Art. 3. -

Persoanele juridice și fizice, care stabilesc, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, salarii de bază sub nivelul celui prevăzut de art. 1 și 2 din prezenta hotărâre, se sancționează cu amendă contravențională între 500.000 lei și 1.000.000 lei.

Art. 4. -

Constatarea și sancționarea contravenției prevăzute la art. 3 din prezenta hotărâre se fac potrivit procedurii prevăzute de Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, de către personalul Ministerului Muncii și Protecției Sociale și al direcțiilor de muncă și protecție socială județene și cel din Direcția generală de muncă și protecție socială a municipiului București, împuternicit prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
Ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Mircea Ciumara

București, 25 august 1997.

Nr. 468.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...