Guvernul României

Hotărârea nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN

Modificări (...), Referințe (6), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Se aprobă Clasificarea activităților din economia națională - CAEN, elaborată de Comisia Națională pentru Statistică, potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Anexa este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 bis din 5 noiembrie 1997.

Art. 2. -

CAEN constituie cadrul unitar de interes general, a cărei utilizare este obligatorie pentru ordonarea informațiilor referitoare la activitățile economice și sociale.

Art. 3. -

CAEN se aplică în toate domeniile de activitate economică și socială și este obligatorie pentru toate organele administrației publice centrale și locale, unități bugetare, agenți economici, indiferent de forma de proprietate, organizații patronale, sindicale, profesionale și politice, fundații, asociații și alte persoane fizice și juridice, la completarea documentelor oficiale ori de câte ori se cere precizarea activității.

Art. 4. - Jurisprudență

(1) Încadrarea de către Comisia Națională pentru Statistică a unei unități prevăzute la art. 3 într-o entitate de clasificare potrivit CAEN - secțiune, subsecțiune, diviziune, grupă sau clasă - nu presupune crearea de drepturi sau obligații pentru unitatea respectivă.

(2) Utilizarea CAEN în scopuri specifice organelor administrației publice centrale și locale sau altor instituții, prin încadrarea unităților prevăzute la art. 3 în entități de clasificare - secțiuni, subsecțiuni, diviziuni, grupe sau clase -, revine în întregime în responsabilitatea organelor sau instituțiilor respective, care emit norme specifice de încadrare.

Art. 5. - Jurisprudență

(1) Comisia Națională pentru Statistică va asigura actualizarea acestei clasificări în concordanță cu modificările care se vor produce în structura economiei naționale și în Nomenclatorul de activități economice din Comunitatea Europeană.

(2) Punerea în aplicare a modificărilor efectuate se va face prin ordin al președintelui Comisiei Naționale pentru Statistică, care se va publica în Monitorul Oficial al României. Jurisprudență

Art. 6. -

(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1998.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 483/1962 privind aprobarea schemei de clasificare a ramurilor economiei naționale, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 14bis din 29 mai 1962.

Art. 7. -

Ministerele și celelalte organe ale administrației publice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
Președintele Comisiei Naționale pentru Statistică,
Pavel Wagner
Ministru de stat, ministrul reformei,
Ulm Spineanu
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Mircea Ciumara

București, 6 octombrie 1997.

Nr. 656.

ANEXA Jurisprudență

CLASIFICAREA
ACTIVITĂȚILOR DIN ECONOMIA NAȚIONALĂ - CAEN

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...