Obiectivele și strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale | Ordonanță de urgență 64/2007

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 64/2007 privind datoria publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Datoria publică guvernamentală -
ARTICOLUL 3
Obiectivele și strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale Puneri în aplicare (1)

(1) În procesul de administrare a datoriei publice guvernamentale, Ministerul Economiei și Finanțelor are ca obiectiv asigurarea necesităților de finanțare guvernamentală în condițiile minimizării costurilor pe termen lung și limitării riscurilor implicate.

(2) Instrumentele utilizate de Ministerul Economiei și Finanțelor în scopul atingerii obiectivelor privind administrarea datoriei publice guvernamentale se stabilesc prin norme emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență. La definirea instrumentelor de datorie se vor avea în vedere reglementările în materie ale instituțiilor europene abilitate.

(3) În cazul operațiunilor de administrare a riscurilor aferente obligațiilor de natura datoriei publice guvernamentale, Ministerul Economiei și Finanțelor poate încheia acorduri cu instituțiile financiare, în vederea utilizării de instrumente specifice, care pot prevedea compensarea bilatarelă a obligațiilor rezultate între părțile participante, astfel încât să rezulte periodic o singură obligație finală netă a uneia dintre părți, în conformitate cu legislația în materie în vigoare și în baza normelor emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1)

(4) Ministerul Economiei și Finanțelor elaborează, cu consultarea Băncii Naționale a României, strategia pe termen mediu privind administrarea datoriei publice guvernamentale, pe care o înaintează spre aprobare Guvernului și spre informare Parlamentului României; strategia este revizuibilă anual sau ori de câte ori condițiile de piață și/sau necesitățile de finanțare o impun.

(5) Veniturile, respectiv cheltuielile rezultate în urma efectuării operațiunilor de administrare a datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile alin. (1), reprezintă venituri, respectiv cheltuieli ale bugetului de stat sau ale bugetului Trezoreriei Statului. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 64/2007 privind datoria publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 64/2007:
Obiectul
Definiții
Obiectivele și strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale
Contractarea datoriei publice guvernamentale
Rambursarea datoriei publice guvernamentale
Fondul de risc pentru datoria publică guvernamentală
Recuperarea sumelor plătite de Ministerul Economiei și Finanțelor în contul subîmprumutaților sau garantaților de stat
Raportarea datoriei publice guvernamentale
ARTICOLUL 9 Sancțiuni
ARTICOLUL 10 Sancțiuni
ARTICOLUL 11 Sancțiuni
ARTICOLUL 12 Dispoziții tranzitorii și finale
ARTICOLUL 13 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...