Contractarea datoriei publice guvernamentale | Ordonanță de urgență 64/2007

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 64/2007 privind datoria publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Datoria publică guvernamentală -
ARTICOLUL 4
Contractarea datoriei publice guvernamentale Puneri în aplicare (1), Derogări (2), Reviste (1)

(1) Guvernul este autorizat să angajeze în numele și în contul statului obligații de natura datoriei publice guvernamentale numai prin Ministerul Economiei și Finanțelor, în următoarele scopuri: Reviste (2)

a) finanțarea deficitului bugetului de stat, finanțarea temporară a deficitelor din anii precedenți ale bugetului asigurărilor sociale de stat, până la alocarea de sume cu această destinație, finanțarea deficitelor temporare ale bugetului de stat și ale bugetului asigurărilor sociale de stat din exercițiul curent;

b) refinanțarea și rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale;

c) menținerea în permanență a unui sold corespunzător în contul curent general al Trezoreriei Statului, stabilit de Ministerul Economiei și Finanțelor, în conformitate cu criteriile prevăzute în normele metodologice elaborate în conformitate cu art. 12 alin. (1);

d) finanțarea pe bază de lege a unor programe/proiecte sau a altor necesități prioritare pentru economia românească. Reviste (1)

(2) În cazul alin. (1) lit. d), beneficiarii garanțiilor de stat, precum și subîmprumutații se stabilesc, pentru fiecare caz în parte, prin lege, numai după obținerea avizului din partea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări. Derogări (3), Reviste (1)

(3) Autoritățile administrației publice centrale nu pot fi beneficiari ai garanțiilor de stat sau ai subîmprumuturilor acordate de către Ministerul Economiei și Finanțelor.

(4) Pe parcursul unui an, Ministerul Economiei și Finanțelor contractează împrumuturi guvernamentale, pentru scopurile precizate la alin. (1), independent de evoluția disponibilităților existente în contul curent general al Trezoreriei Statului și de evoluția veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat în decursul acelui an.

(5) Finanțările rambursabile contractate de la organismele financiare internaționale destinate finanțării deficitului bugetului de stat se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1)

(6) Modalitatea de aprobare a operațiunilor de contractare a datoriei publice guvernamentale se stabilește prin norme emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 64/2007 privind datoria publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 64/2007:
Obiectul
Definiții
Obiectivele și strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale
Contractarea datoriei publice guvernamentale
Rambursarea datoriei publice guvernamentale
Fondul de risc pentru datoria publică guvernamentală
Recuperarea sumelor plătite de Ministerul Economiei și Finanțelor în contul subîmprumutaților sau garantaților de stat
Raportarea datoriei publice guvernamentale
ARTICOLUL 9 Sancțiuni
ARTICOLUL 10 Sancțiuni
ARTICOLUL 11 Sancțiuni
ARTICOLUL 12 Dispoziții tranzitorii și finale
ARTICOLUL 13 Dispoziții tranzitorii și finale
ARTICOLUL 14 Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Statul român, ca subiect al Dreptului Comerțului Internațional
Sprijin pentru deținătorii de credite imobiliare în valută
Despre riscuri în contractele publice cu finanțare privată/Sur les risques dans les contrats publics financés par des fonds privés/About risks in the privately financed public contracts
;
se încarcă...