ARTICOLUL 14 Dispoziții tranzitorii și finale | Ordonanță de urgență 64/2007

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 64/2007 privind datoria publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții tranzitorii și finale -
ARTICOLUL 14
Modificări (1), Referințe (4), Reviste (1)

(1) Începând cu anul 2008, în bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj nu se mai aprobă credite bugetare destinate plății ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente împrumuturilor interne și externe contractate de către ordonatorii de credite cu sau fără garanția statului ori contractate de către Ministerul Economiei și Finanțelor și subîmprumutate acestora. Puneri în aplicare (1)

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) obligațiile de natura datoriei publice contractate pentru finanțarea temporară a deficitelor din anii precedenți ale bugetului asigurărilor sociale de stat. Puneri în aplicare (1)

(3) În aplicarea prevederilor alin. (1), Ministerul Economiei și Finanțelor asigură includerea în bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei și Finanțelor - Acțiuni generale, a fondurilor necesare efectuării plății serviciului datoriei publice aferente împrumuturilor externe și interne contractate de către ordonatorii de credite cu garanția statului sau contractate de către Ministerul Economiei și Finanțelor și subîmprumutate acestora. Puneri în aplicare (1)

(4) Începând cu anul 2008, nu se mai includ în bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj sume alocate din împrumuturi interne și externe contractate de către ordonatorii principali de credite cu garanția statului sau contractate de către Ministerul Economiei și Finanțelor și subîmprumutate acestora. Puneri în aplicare (1)

(5) Cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de tras din împrumuturile prevăzute la alin. (4) vor fi cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj, în cadrul sumelor alocate de la aceste bugete. Puneri în aplicare (1)

(6) Ministerul Economiei și Finanțelor va efectua tragerile din împrumuturile prevăzute la alin. (4) și va utiliza sumele respective pentru finanțarea deficitului bugetului de stat și pentru efectuarea plăților externe în contul datoriei publice guvernamentale. Puneri în aplicare (1)

(7) Obligațiile financiare rezultate din aplicarea prevederilor prezentului articol se preiau de către Ministerul Economiei și Finanțelor pe bază de protocol de predare-preluare încheiat cu ordonatorii principali de credite ai bugetelor respective care au astfel de obligații. Aceste protocoale se vor încheia până cel târziu la data de 30 noiembrie 2007. Puneri în aplicare (1)

(8) Propunerile pentru proiectul bugetului de stat pe anul 2008, în vederea aplicării prevederilor prezentului articol, se vor face de către Ministerul Economiei și Finanțelor în colaborare cu ordonatorii principali de credite implicați în aplicarea acestor prevederi. Puneri în aplicare (1)

(9) Până la data de 1 octombrie 2007, acordurile de împrumut contractate direct sau garantate de stat, precum și actele normative de aprobare sau ratificare a acestora se modifică în mod corespunzător, în vederea aplicării prevederilor prezentului articol. În cazul în care nu se obține acordul finanțatorilor externi, se aplică prevederile din acordurile de împrumut încheiate cu aceștia și din actele normative de aprobare sau ratificare a acordurilor încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Puneri în aplicare (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 64/2007 privind datoria publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 64/2007:
Contractarea datoriei publice guvernamentale
Rambursarea datoriei publice guvernamentale
Fondul de risc pentru datoria publică guvernamentală
Recuperarea sumelor plătite de Ministerul Economiei și Finanțelor în contul subîmprumutaților sau garantaților de stat
Raportarea datoriei publice guvernamentale
ARTICOLUL 9 Sancțiuni
ARTICOLUL 10 Sancțiuni
ARTICOLUL 11 Sancțiuni
ARTICOLUL 12 Dispoziții tranzitorii și finale
ARTICOLUL 13 Dispoziții tranzitorii și finale
ARTICOLUL 14 Dispoziții tranzitorii și finale
ARTICOLUL 15 Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Statul român, ca subiect al Dreptului Comerțului Internațional
;
se încarcă...