Art 9 " | Ordonanță de urgență 33/2007

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 33/2007 privind modificarea și completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 și Legii gazelor nr. 351/2004. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Alineatele (1), (2), (3), (7), (10), (12) și (14) ale articolului 9 se modifică și vor avea următorul cuprins: - " -
Art. 9.
-

(1) Conducerea ANRE se asigură de un președinte, ajutat de 3 vicepreședinți, numiți și revocați prin decizie a primului-ministru, pentru un mandat de 5 ani. Președintele reprezintă ANRE în relațiile cu terții.

(2) Pentru aprobarea reglementărilor elaborate de ANRE se constituie un comitet de reglementare format din președinte, cei 3 vicepreședinți și 7 reglementatori.

(3) Cei 7 reglementatori din Comitetul de reglementare, prevăzuți la alin. (2), sunt numiți de primul-ministru pe o perioadă de 5 ani, din cadrul personalului ANRE, la propunerea președintelui ANRE.

...............................................................................................................................

(7) Calitatea de membru în Comitetul de reglementare este incompatibilă cu exercitarea oricăror activități cu caracter comercial în domeniul energiei electrice și al gazelor naturale și cu exercitarea de funcții publice, cu excepția celei didactice din învățământul superior, în condițiile legii.

...............................................................................................................................

(10) Ordinele și deciziile emise de președinte în exercitarea atribuțiilor sale pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel București, în termen de 60 de zile de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv de la data la care au fost notificate părților interesate.

...............................................................................................................................

(12) Comitetul de reglementare al ANRE este asistat de un consiliu consultativ format din 11 membri, numiți prin decizie a primului-ministru, la propunerea președintelui ANRE, din care:

a) 2 membri din partea direcției de specialitate din ministerul de resort;

b) 2 membri din partea asociațiilor patronale din domeniul energiei și gazelor naturale;

c) 2 membri din partea organizațiilor sindicale ale salariaților din domeniul energiei și gazelor naturale;

d) un membru din partea asociațiilor din administrația publică locală;

e) 2 membri din partea organizațiilor profesionale;

f) 2 membri din partea asociațiilor consumatorilor de energie electrică și gaze naturale.

...............................................................................................................................

(14) Consiliul consultativ asigură armonizarea intereselor operatorilor economici din sectorul energiei electrice și al gazelor naturale cu cele ale consumatorilor, evaluează impactul reglementărilor ANRE și face propuneri de îmbunătățire a acestora."

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 33/2007 privind modificarea și completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 și Legii gazelor nr. 351/2004. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 33/2007:
Art I
Art 7 "
Art 8 "
Art 9 "
Art 11 "
Art 89^1 "
Art II
Art 6 "
Art 7 "
Art 10 "
Art 13 "
Art 99 "
;
se încarcă...