Art 2 | Ordonanță de urgență 30/2007

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Art. 2. -

Pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de competență, Ministerul Internelor și Reformei Administrative exercită următoarele funcții:

a) funcția de strategie, prin care elaborează politicile sectoriale și strategiile de punere în aplicare a Programului de guvernare și a politicilor comunitare în domeniile sale de competență;

b) funcția de reglementare, prin care asigură elaborarea cadrului normativ și instituțional în vederea realizării obiectivelor strategice și a transpunerii acquis-ului comunitar pentru domeniile sale de competență;

c) funcția de autoritate de stat, prin care asigură punerea în aplicare și respectarea reglementărilor legale pentru domeniile sale de competență, precum și monitorizarea realizării politicilor și strategiilor în domeniile sale de competență;

d) funcția de reprezentare, prin care asigură, în numele statului sau al Guvernului, reprezentarea pe plan intern, pe plan extern și în cadrul instituțiilor și structurilor Uniunii Europene pentru domeniile sale de competență;

e) funcția de management public, prin care asigură administrarea proprietății publice și private a statului pentru care statul este responsabil în domeniile sale de competență, precum și managementul serviciilor și resurselor financiare și umane;

f) funcția de autoritate de management pentru Programul operațional sectorial - Creșterea capacității administrative;

g) funcția de autoritate de management pentru Facilitatea Schengen;

h) funcția de coordonare a utilizării asistenței financiare nerambursabile acordate României de către Uniunea Europeană pentru domeniile sale de competență;

i) funcția de gestionare a creditelor externe, altele decât cele comunitare, pentru domeniile sale de competență.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 30/2007:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
;
se încarcă...