Art 17 | Ordonanță de urgență 30/2007

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Art. 17. - Referințe în jurisprudență (2)

(1) Personalul Ministerului Internelor și Reformei Administrative se compune din: funcționari publici, polițiști - funcționari publici cu statut special, cadre militare în activitate, personal contractual, precum și soldați și gradați voluntari. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Din efectivele Ministerului Internelor și Reformei Administrative fac parte și elevi și studenți înmatriculați în instituțiile de învățământ proprii, în condițiile legii. Referințe în jurisprudență (1)

(3) Personalul Ministerului Internelor și Reformei Administrative se supune prevederilor legale care îi reglementează activitatea. Referințe în jurisprudență (1)

(4) Personalul din Ministerul Internelor și Reformei Administrative poate beneficia, ca măsură de protecție socială, de înlesniri în folosirea amenajărilor recreative și sportive din dotarea ministerului, similare celor acordate cadrelor militare în activitate, stabilite prin ordin al ministrului.

(5) Ministerul Internelor și Reformei Administrative poate desfășura programe pentru construirea de locuințe, proprietate a personalului instituției, din fondurile beneficiarilor, pe terenuri disponibile proprietate publică a statului, aflate în administrarea ministerului. Referințe (1)

(6) Terenurile prevăzute la alin. (5) se trec, în condițiile legii, din domeniul public în domeniul privat al statului, proprietarii locuințelor dobândind, în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, un drept de folosință oneros asupra terenurilor pe durata existenței construcțiilor.

(7) Personalului Ministerului Internelor și Reformei Administrative trimis la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României și la organismele internaționale specializate din străinătate, precum și ofițerilor de legătură le sunt aplicabile dispozițiile legale privind personalul trimis în misiune permanentă în străinătate.

(8) Pe timpul participării la misiunile forțelor prevăzute la art. 5, efectivelor Ministerului Internelor și Reformei Administrative le sunt aplicabile dispozițiile legale privind personalul trimis în misiune temporară în străinătate.

(9) Atașații de afaceri interne și ofițerii de legătură desemnați de către ministrul internelor și reformei administrative sunt trimiși la post în condițiile prevăzute în ordinul de numire, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 30/2007:
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
Art 15
Art 16
Art 17
Art 18
Art 19
Art 20
Art 21
Art 22
Art 23
Art 24
Art 25
;
se încarcă...