Art 13 | Ordonanță de urgență 30/2007

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Art. 13. - Referințe în jurisprudență (2)

(1) În domeniul administrației publice, instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Ministerului Internelor și Reformei Administrative sunt: Institutul Național de Administrație, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, Administrația Națională a Rezervelor de Stat, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor, Direcția Generală de Pașapoarte, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Arhivele Naționale. Modificări (2), Referințe în jurisprudență (3)

(2) Structurile de ordine și siguranță publică din subordinea Ministerului Internelor și Reformei Administrative sunt: Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția de Frontieră Română, Oficiul Român pentru Imigrări, Centrul de Cooperare Polițienească Internațională, Grupul Special de Protecție și Intervenție "Acvila", Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor, Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, Inspectoratul de Aviație al Ministerului Internelor și Reformei Administrative, Agenția Națională Antidrog și Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane. Aceste structuri au în compunere unități centrale de specialitate, care, după caz, în funcție de nivelul de organizare, pot avea în subordine, la nivel teritorial, inspectorate, direcții generale, direcții, servicii, mari unități, unități și/sau subunități operative, de instrucție, medicale și de învățământ, precum și de asigurare a acțiunilor și suport logistic. Modificări (5)

(3) Managementul integrat în domeniul ordinii și siguranței publice se realizează de Departamentul ordine și siguranță publică, structură operațională fără personalitate juridică, care are în compunere Direcția generală management operațional, ca structură a aparatului central al Ministerului Internelor și Reformei Administrative, și următoarele componente de ordine și siguranță publică subordonate ministerului: Poliția Română, Jandarmedia Română, Poliția de Frontieră Română, Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, Oficiul Român pentru Imigrări, Centrul de Cooperare Polițienească Internațională, Inspectoratul de Aviație al Ministerului Internelor și Reformei Administrative, Grupul Special de Protecție și Intervenție "Acvila", Agenția Națională Antidrog și Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane și Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor. Departamentul ordine și siguranță publică este condus de un secretar de stat, care este ajutat de un adjunct. Modificări (5)

(4) În cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative funcționează Centrul Național de Conducere a Acțiunilor de Ordine Publică, structură interinstituțională de suport decizional, care asigură managementul acțiunilor în situații de criză în domeniul ordinii publice.

(5) Organizarea, funcționarea și compunerea Centrului Național de Conducere a Acțiunilor de Ordine Publică se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 30/2007:
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
Art 15
Art 16
Art 17
Art 18
Art 19
Art 20
Art 21
Art 22
Art 23
;
se încarcă...