Art 12 | Ordonanță de urgență 30/2007

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Art. 12. - Referințe în jurisprudență (9)

(1) Ministerul Internelor și Reformei Administrative are în structură, în subordine sau, după caz, în coordonare aparatul central, unitățile subordonate acestuia, organe și unități centrale de specialitate, unități teritoriale, servicii publice deconcentrate, precum și alte componente constituite în condițiile legii ca instituții civile sau militare. Referințe în jurisprudență (13)

(2) Structura organizatorică și efectivele Ministerului Internelor și Reformei Administrative se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Referințe în jurisprudență (12)

(3) Încadrarea unităților pe categorii, organizarea, funcționarea și dotarea acestora se aprobă prin ordin al ministrului. Referințe (6), Referințe în jurisprudență (7)

(4) Ministrul internelor și reformei administrative, pe baza consultării Colegiului ministerului, poate înființa, desființa, disloca și redisloca unități, până la eșalonul brigadă, exclusiv, servicii, secții, birouri, compartimente și subunități, în limita posturilor aprobate și a fondurilor bănești alocate. Referințe în jurisprudență (10)

(5) Ministrul internelor și reformei administrative stabilește prin ordin, dacă legea nu prevede altfel, conducătorii unităților și subunităților din subordine, care au calitatea de ordonator de credite. Unitățile și subunitățile din subordinea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, ai căror conducători au calitatea de ordonator de credite, au personalitate juridică. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (4)

(6) Direcțiile generale/direcțiile din aparatul central al Ministerului Internelor și Reformei Administrative coordonează, controlează și monitorizează, potrivit competențelor în domeniul de activitate, modul de aplicare a prevederilor legale de către structurile prevăzute la alin. (1).

(7) În cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative funcționează Corpul Național al Polițiștilor, persoană juridică de drept public, ale cărui atribuții sunt stabilite prin lege. Referințe în jurisprudență (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 30/2007:
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
Art 15
Art 16
Art 17
Art 18
Art 19
Art 20
Art 21
Art 22
;
se încarcă...