Art 1 | Ordonanță de urgență 30/2007

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Art. 1. - Referințe în jurisprudență (6)

(1) Ministerul Internelor și Reformei Administrative este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică și cu sediul în municipiul București. Referințe în jurisprudență (4)

(2) Ministerul Internelor și Reformei Administrative exercită, conform Constituției și legilor țării, atribuțiile ce îi revin cu privire la: Referințe în jurisprudență (1)

a) apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, a proprietății publice și private;

b) realizarea Programului de guvernare și a strategiilor în domeniul reformei administrației publice și ordinii publice și monitorizarea, în numele Guvernului, a elaborării și aplicării programelor de reformă instituțională de către ministere și celelalte autorități ale administrației publice centrale; Modificări (1)

c) îndeplinirea obligațiilor ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene și participarea la procesul de elaborare a politicilor și actelor normative comunitare în domeniile sale de competență;

d) funcția publică și funcționarii publici;

e) reprezentarea Guvernului pe plan local;

f) respectarea regimului general al autonomiei locale și principiilor constituționale ale descentralizării și deconcentrării serviciilor publice;

g) parteneriat cu autoritățile locale și cu structurile asociative ale autorităților publice locale;

h) activitatea privind parcurile industriale și zonele defavorizate;

i) activitatea de cadastru, geodezie, cartografie și publicitate imobiliară;

j) serviciile comunitare de utilități publice;

k) administrarea rezervelor de stat;

l) protecția civilă și gestionarea situațiilor de urgență;

m) regimul actelor de identitate și de stare civilă, al pașapoartelor simple, al permiselor de conducere și al certificatelor de înmatriculare/înregistrare a vehiculelor;

n) administrarea și protecția Fondului arhivistic național;

o) asigurarea aplicării strategiei și politicii Guvernului în domeniul pregătirii economiei naționale și a teritoriului pentru apărare;

p) asigurarea ordinii publice;

r) paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor și valorilor;

s) prevenirea și combaterea faptelor antisociale;

t) respectarea regimului juridic al frontierei de stat;

u) regimul juridic al străinilor, al solicitanților de azil și al persoanelor care au dobândit o formă de protecție în România;

v) apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă a populației și bunurilor.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 30/2007:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
;
se încarcă...