Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 29/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Ministerului Economiei și Finanțelor

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 305 din 08 mai 2007.

În vigoare de la 08 mai 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, pentru eficientizarea și reorganizarea activității în cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor, elemente care vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

Comisia Națională de Prognoză, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, trece din subordinea Guvernului și coordonarea secretarului general al Guvernului în subordinea Ministerului Economiei și Finanțelor.

Art. 2. -

Comisia Națională de Prognoză este finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei și Finanțelor.

Art. 3. -

Drepturile specifice, inclusiv cele de natură salarială, obligațiile și răspunderea personalului Comisiei Naționale de Prognoză, care se preia integral, se păstrează în noua structură de organizare și funcționare a Ministerului Economiei și Finanțelor.

Art. 4. -

Ordonatorului de credite bugetare al Comisiei Naționale de Prognoză, finanțate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei și Finanțelor, îi revin toate obligațiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru ordonatorul terțiar de credite bugetare.

Art. 5. -

Protocolul de predare-preluare se încheie în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și cuprinde, în principal, prevederile bugetare, execuția bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, precum și celelalte drepturi și obligații ale Comisiei Naționale de Prognoză.

Art. 6. - Modificări (1)

Președintele și vicepreședinții Agenției Naționale de Administrare Fiscală, denumită în continuare Agenția, beneficiază de prevederile art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că în cadrul Agenției, în subordinea președintelui, se organizează și funcționează cabinetul demnitarului. Numărul maxim de posturi din cabinetul președintelui Agenției este cel prevăzut la nr. crt. 4 din anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 32/1998, cu modificările ulterioare, iar numărul maxim de posturi din cabinetele vicepreședinților Agenției este cel prevăzut la nr. crt. 5 din anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 32/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7. -

(1) Agenția are un secretar general, înalt funcționar public, numit în condițiile legii.

(2) Secretarul general al Agenției îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 49 alin. (1) și (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Secretarul general al Agenției poate îndeplini și alte însărcinări prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare al Agenției ori încredințate de președinte.

Art. 8. -

(1) Drepturile conferite de actele normative în vigoare personalului Ministerului Finanțelor Publice sunt păstrate, în urma aplicării prevederilor art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, pentru personalul preluat de Ministerul Economiei și Finanțelor.

(2) De drepturile prevăzute la la alin. (1) beneficiază și personalul preluat de Ministerul Economiei și Finanțelor, în urma aplicării prevederilor art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2007, de la Ministerul Economiei și Comerțului, aferent activității de economie.

Art. 9. -

Dispozițiile actelor normative privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 10. -

În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Economiei și Finanțelor va supune Guvernului spre adoptare proiectul de act normativ pentru organizarea și funcționarea Agenției.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul economiei și finanțelor,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru

București, 25 aprilie 2007.

Nr. 29.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...