Art 1 | Ordonanță de urgență 25/2007

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 1. -

(1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului funcționează următoarele structuri: Modificări (1), Referințe (1)

a) Cancelaria Primului-Ministru, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea primului-ministru, condusă de șeful cancelariei, cu rang de ministru, ajutat de un secretar de stat; șeful Cancelariei Primului-Ministru are calitatea de ordonator principal de credite; Modificări (6)

b) Secretariatul General al Guvernului, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea primului-ministru, condusă de un secretar general, înalt funcționar public, numit, în condițiile legii, prin hotărâre a Guvernului; secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, cu excepția Cancelariei Primului-Ministru; în cadrul Secretariatului general al Guvernului își desfășoară activitatea unul sau mai mulți secretari de stat; Modificări (4), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

c) Departamentul pentru Relația cu Parlamentul, structură cu personalitate juridică, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de ministrul delegat pentru relația cu Parlamentul, care are calitatea de ordonator terțiar de credite, ajutat de unul sau mai mulți secretari de stat; Modificări (7)

d) Aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităților din domeniile culturii, învățământului și integrării europene, structură fără personalitate juridică, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de ministrul de stat, care nu are calitatea de ordonator de credite; Modificări (7)

e) Departamentul pentru Afaceri Europene, structură cu personalitate juridică, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de un secretar de stat, ajutat de 2 subsecretari de stat;

f) Departamentul de Control al Guvernului, structură fără personalitate juridică, preluată din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului și condusă de un secretar de stat; Modificări (3)

g) Departamentul pentru Relații Interetnice, structură fără personalitate juridică, în subordinea primului-ministru și în coordonarea secretarului general al Guvernului, condusă de un secretar de stat, ajutat de 2 subsecretari de stat, și finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; Modificări (1)

h) alte departamente, organizate ca structuri cu sau fără personalitate juridică, în subordinea primului-ministru, conduse de secretari de stat sau asimilați ai acestora, a căror înființare și/sau funcționare se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Normele privind funcționarea Cancelariei PrimuluiMinistru și a Aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităților din domeniile culturii, învățământului și integrării europene, inclusiv atribuțiile acestora, se stabilesc prin decizie a primului-ministru. Modificări (2)

(3) Normele privind funcționarea structurilor prevăzute la alin. (1) lit. b), c) și g), inclusiv atribuțiile acestora, se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Modificări (2)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 25/2007:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
;
se încarcă...