Dispoziții generale | Ordonanță de urgență 127/2007

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta ordonanță de urgență creează cadrul legal național care asigură aplicarea Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului nr. 1.082 din 5 iulie 2006 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială (GECT), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 210 din 31 iulie 2006, denumit în continuare Regulament, în scopul de a facilita promovarea cooperării transfrontaliere, transnaționale și/sau interregionale, denumită în continuare cooperare teritorială, având ca unic obiectiv consolidarea coeziunii economice și sociale. Modificări (1)

(2) Gruparea europeană de cooperare teritorială, denumită în continuare GECT, acționează pentru a implementa programe sau proiecte de cooperare teritorială cofinanțate de Uniunea Europeană, în primul rând din instrumente structurale, Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, precum și pentru a realiza alte acțiuni specifice de cooperare teritorială cu sau fără contribuția financiară a Uniunii Europene.

Art. 2. - Modificări (1)

(1) GECT reprezintă, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, persoana juridică română de drept privat, constituită pe teritoriul României, nonprofit, cu patrimoniu propriu, care desfășoară activități de interes public prin care este promovată cooperarea teritorială, cu scopul consolidării coeziunii economice și sociale.

(2) GECT se constituie prin asocierea, după caz, a autorităților publice centrale, a unităților administrativ-teritoriale, a organismelor de drept public, precum și a asociațiilor constituite de acestea în România cu structuri similare din alte state membre ale Uniunii Europene pentru facilitarea și promovarea cooperării teritoriale, în limitele competențelor de care dispun, potrivit legislației naționale.

(3) Unitățile administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competențelor autorităților lor deliberative și executive, acordate potrivit reglementărilor legale în vigoare, să coopereze și să se asocieze cu unități administrativ-teritoriale din alte state membre ale Uniunii Europene, în condițiile legii.

(4) În conformitate cu prevederile Regulamentului pot fi membre ale unei GECT și structuri aparținând unor state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, numai dacă legislația națională a acestora prevede dreptul lor de a participa la acest tip de asocieri.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 127/2007:
Dispoziții generale
Autorități competente
Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială
Organizarea și funcționarea Grupării europene de cooperare teritorială
Modificarea documentelor constitutive ale Grupării europene de cooperare teritorială
Dizolvarea și lichidarea Grupării europene de cooperare teritorială
;
se încarcă...