Art 9 Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială | Ordonanță de urgență 127/2007

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială -
Art. 9.
-

(1) În termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii cererii însoțite de documentele prevăzute la art. 6 alin. (1), pe baza avizelor de participare emise conform art. 7 pentru membrii români și a documentelor echivalente emise pentru membrii străini ai GECT, autoritatea de notificare verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 8 și 9 din Regulament și decide, după caz, asupra autorizării sau neautorizării funcționării GECT. Modificări (1)

(2) În cazul în care autoritatea de notificare constată că sunt întrunite condițiile prevăzute în Regulament, eliberează autorizația de funcționare a GECT, necesară îndeplinirii procedurii de constituire a GECT, care se desfășoară în fața instanței judecătorești.

(3) Dacă autoritatea de notificare nu autorizează funcționarea, va comunica membrilor GECT decizia sa motivată, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii și a documentelor necesare luării deciziei. Modificări (1)

(4) Decizia de respingere a funcționării GECT emisă de autoritatea de notificare poate fi contestată în condițiile legii contenciosului administrativ. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 127/2007:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Autorități competente
Art 4 Autorități competente
Art 5 Autorități competente
Art 6 Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 7 Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 8 Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 9 Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 10 Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 11 Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 12 Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 13 Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 14 Organizarea și funcționarea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 15 Organizarea și funcționarea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 16 Modificarea documentelor constitutive ale Grupării europene de cooperare teritorială
Art 17 Dizolvarea și lichidarea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 18 Dizolvarea și lichidarea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 19 Dizolvarea și lichidarea Grupării europene de cooperare teritorială
;
se încarcă...