Art 7 Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială | Ordonanță de urgență 127/2007

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială -
Art. 7.
- Modificări (1)

(1) Pentru participarea la o GECT, membrii români, respectiv străini, așa cum sunt definiți la art. 2 alin. (2) și (4), au obligația de a obține avizul de participare emis de autoritatea de notificare, respectiv de autoritățile similare din alte state implicate în constituirea GECT.

(2) După aprobarea în unanimitate de către membri a proiectelor de convenție și de statut, reprezentanții membrilor români ai GECT înaintează autorității de notificare o cerere, însoțită de următoarele documente:

a) documentele constitutive, respectiv statutul și convenția, semnate de toți membrii GECT, în traducere autorizată în limba română;

b) hotărârea consiliului local sau a consiliului județean, după caz, în situația în care solicitantul/solicitanții din România este/sunt unități administrativ-teritoriale.

(3) În termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii cererii de autorizare a participării, însoțită de documentele prevăzute la alin. (2), autoritatea de notificare verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 8 și 9 din Regulament și decide, după caz, asupra acordării sau nu a avizului de participare la GECT.

(4) În scopul emiterii avizului de participare, autoritatea de notificare solicită avizele consultative autorităților administrației publice centrale în funcție de competențele acestora în domeniul de activitate al GECT. Avizele consultative se eliberează în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării din partea autorității de notificare.

(5) Decizia autorității de notificare privind avizul de participare la GECT poate fi contestată în condițiile legii contenciosului administrativ.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 127/2007:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Autorități competente
Art 4 Autorități competente
Art 5 Autorități competente
Art 6 Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 7 Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 8 Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 9 Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 10 Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 11 Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 12 Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 13 Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 14 Organizarea și funcționarea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 15 Organizarea și funcționarea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 16 Modificarea documentelor constitutive ale Grupării europene de cooperare teritorială
Art 17 Dizolvarea și lichidarea Grupării europene de cooperare teritorială
;
se încarcă...