Art 6 Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială | Ordonanță de urgență 127/2007

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială -
Art. 6.
- Modificări (1), Doctrină (1)

(1) Pentru constituirea GECT pe teritoriul României sunt necesare următoarele documente:

a) documentele constitutive, respectiv statutul și convenția, semnate de toți membrii GECT, care cuprind toate elementele prevăzute de art. 8 și 9 din Regulament;

b) hotărârea consiliului local sau a consiliului județean, după caz, în situația în care solicitantul/solicitanții din România este/sunt unități administrativ-teritoriale;

c) avizele de participare la GECT emise pentru toți membrii, în condițiile legii și ale Regulamentului;

d) avizul conform al autorității publice centrale cu competențe în domeniul de activitate al GECT, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Competențele pe care organismele prevăzute la art. 2 alin. (2) le exercită în calitate de autoritate publică nu pot constitui obiectul unei convenții.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă în limba română.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
    Conform art. 6 din O.U.G. nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială, pentru constituirea GECT pe teritoriul României sunt necesare următoarele documente: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 127/2007:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Autorități competente
Art 4 Autorități competente
Art 5 Autorități competente
Art 6 Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 7 Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 8 Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 9 Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 10 Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 11 Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 12 Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 13 Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 14 Organizarea și funcționarea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 15 Organizarea și funcționarea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 16 Modificarea documentelor constitutive ale Grupării europene de cooperare teritorială
Doctrină:
Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
;
se încarcă...