Art 19 Dizolvarea și lichidarea Grupării europene de cooperare teritorială | Ordonanță de urgență 127/2007

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dizolvarea și lichidarea Grupării europene de cooperare teritorială -
Art. 19.
-

(1) GECT se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, în cazul declarării insolvenței GECT sau la cererea oricărei persoane interesate ori a autorității de notificare, când activitatea desfășurată de o GECT nu mai corespunde scopului pentru care a fost constituită și/sau când aduce atingere ordinii publice, securității publice, sănătății publice, moralei și interesului public.

(2) În cazul în care se constată că activitatea desfășurată de o GECT nu corespunde scopului pentru care a fost constituită și/sau aduce atingere ordinii publice, securității publice, sănătății publice, moralei și interesului public, organismul cu competențe în domeniu sesizează autoritatea de notificare imediat ce a luat cunoștință de aceasta.

(3) Autoritatea de notificare, pe baza sesizărilor organismelor competente și a avizelor consultative ale autorităților administrației publice centrale, poate restrânge sau interzice activitatea unei GECT pe teritoriul României sau poate solicita membrilor români dintr-o GECT constituită pe teritoriul unui alt stat membru să se retragă din aceasta, în cazul în care activitatea respectivă nu încetează.

(4) Dizolvarea este de competența judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială se află sediul GECT.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 127/2007:
Art 9 Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 10 Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 11 Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 12 Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 13 Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 14 Organizarea și funcționarea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 15 Organizarea și funcționarea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 16 Modificarea documentelor constitutive ale Grupării europene de cooperare teritorială
Art 17 Dizolvarea și lichidarea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 18 Dizolvarea și lichidarea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 19 Dizolvarea și lichidarea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 20 Dizolvarea și lichidarea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 21 Dizolvarea și lichidarea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 22 Dizolvarea și lichidarea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 23 Dizolvarea și lichidarea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 24 Dizolvarea și lichidarea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 25 Dizolvarea și lichidarea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 26 Dizolvarea și lichidarea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 27 Dizolvarea și lichidarea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 28 Dizolvarea și lichidarea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 29 Dizolvarea și lichidarea Grupării europene de cooperare teritorială
;
se încarcă...