Art 10 Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială | Ordonanță de urgență 127/2007

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială -
Art. 10.
-

(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării autorizației de funcționare, reprezentanții GECT înaintează judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială urmează să-și aibă sediul o cerere de constituire a GECT, însoțită de autorizația de funcționare eliberată de autoritatea de notificare și de documentele prevăzute la art. 6 alin. (1).

(2) În termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii de constituire și a documentelor prevăzute la art. 6 alin. (1), instanța verifică legalitatea acestora și dispune, prin încheiere, asupra constituirii GECT sau asupra respingerii cererii.

(3) Încheierile de admitere a cererii de constituire se comunică GECT, la sediul menționat în cererea de constituire, și se transmit de către reprezentanții acesteia autorității de notificare, în vederea înscrierii în Registrul GECT.

(4) Încheierile de respingere a cererii de constituire pot fi atacate cu recurs, în conformitate cu prevederile legii. Hotărârea definitivă a instanței de recurs, prin care cererea de constituire este admisă, se comunică GECT, la sediul menționat în cererea de constituire, care o transmite autorității de notificare, în vederea înscrierii în Registrul GECT.

(5) Înscrierea în Registrul GECT se efectuează în termen de 24 de ore de la data primirii de către autoritatea de notificare a încheierii de admitere sau, după caz, a hotărârii irevocabile a instanței de recurs.

(6) GECT dobândește personalitate juridică de la data înscrierii în Registrul GECT. După efectuarea înscrierii, GECT transmite, pe cheltuiala sa, un anunț de constituire Regiei Autonome "Monitorul Oficial" din România și Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, spre publicare, cu respectarea prevederilor art. 5 din Regulament. Modificări (1)

(7) GECT are obligația să transmită autorității de notificare dovada îndeplinirii obligațiilor prevăzute de alin. (6).

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 127/2007:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Autorități competente
Art 4 Autorități competente
Art 5 Autorități competente
Art 6 Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 7 Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 8 Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 9 Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 10 Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 11 Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 12 Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 13 Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 14 Organizarea și funcționarea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 15 Organizarea și funcționarea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 16 Modificarea documentelor constitutive ale Grupării europene de cooperare teritorială
Art 17 Dizolvarea și lichidarea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 18 Dizolvarea și lichidarea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 19 Dizolvarea și lichidarea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 20 Dizolvarea și lichidarea Grupării europene de cooperare teritorială
;
se încarcă...