Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 2311/2007 privind condițiile de delegare a competenței de efectuare a inspecției fiscale altui organ de inspecție fiscală

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 decembrie 2007 până la 08 ianuarie 2014, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 3816/2013.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 99 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Inspecția fiscală se exercită de către structurile de inspecție fiscală ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, potrivit competențelor stabilite de prevederile și normele legale.

Art. 2. -

(1) Structura de inspecție fiscală care deține competența de efectuare a inspecției fiscale poate să o delege altui organ de inspecție fiscală doar la solicitarea motivată a acestuia și cu avizul direcției care coordonează metodologic activitatea de inspecție fiscală, din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(2) Delegarea de competență se comunică în scris organului de inspecție fiscală care a solicitat-o, sub semnătura conducătorului structurii de inspecție fiscală competent.

(3) Organul fiscal care a primit delegarea de competență va emite ordinul de serviciu și va finaliza inspecția fiscală, iar actele întocmite vor fi transmise structurii care administrează contribuabilul respectiv pentru continuarea, dacă este cazul, a procedurii fiscale.

(4) Valorificarea rezultatelor inspecției fiscale va fi făcută de organul de inspecție care a efectuat inspecția fiscală, tot acesta având obligația să întocmească referatele cuprinzând propunerile pentru soluționarea contestațiilor, dacă este cazul.

(5) Structura de inspecție fiscală care deține competența de efectuare a inspecției fiscale poate să refuze acordarea delegării de competență dacă motivele invocate de cel care o solicită nu sunt întemeiate sau dacă are capacitatea de a efectua inspecția fiscală respectivă în termenul propus de organul care solicită delegarea de competență.

Art. 3. -

Prin excepție de la prevederile art. 2 alin. (1), direcția care coordonează metodologic activitatea de inspecție fiscală, din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, poate acorda delegarea de competență pentru efectuarea inspecției fiscale altui organ fiscal. Aceasta va comunica delegarea acordată atât structurii care deține competența, cât și celei care va efectua inspecția fiscală.

Art. 4. -

Organul de inspecție fiscală care a primit delegarea de competență este obligat să înștiințeze contribuabilul verificat asupra acestui fapt, la începerea inspecției fiscale.

Art. 5. -

Direcția generală de inspecție fiscală, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Daniel Chițoiu

București, 4 decembrie 2007.

Nr. 2.311.

;
se încarcă...