Ministerul Transporturilor - MT

Ordinul nr. 590/2007 pentru stabilirea unor reguli privind transportul în trafic intern al mărfurilor periculoase pe calea ferată

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 623 din 10 septembrie 2007.

În vigoare de la 10 septembrie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 788/2001, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. -

Începând cu data de 15 iulie 2007, pentru transportul în trafic intern al mărfurilor periculoase pe calea ferată, se vor aplica prevederile Regulamentului privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase (RID), versiunea 2007, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 bis.

Art. 2. - Modificări (1)

Vagoanele și recipientele construite înainte de 1 iulie 2007, care nu respectă prevederile RID 2007, dar care sunt conforme cu legislația națională în vigoare la data construcției lor, pot circula în continuare în trafic intern, cu condiția să fie menținute la nivelul de securitate cerut, până la o dată care va fi stabilită de către Comitetul interministerial pentru transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, constituit conform prevederilor art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 788/2001.

Art. 3. -

Versiunea RID 2007 tradusă în limba română va fi pusă la dispoziție celor interesați, contra cost, de către Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER, începând cu luna iulie 2007.

Art. 4. -

Prezentul ordin transpune în totalitate prevederile Directivei 2006/90/CE a Consiliului Uniunii Europene care adaptează pentru a șaptea oară la progresul tehnic Directiva Consiliului 96/49/CE privind armonizarea reglementărilor statelor membre în domeniul transportului mărfurilor periculoase pe calea ferată, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 305 din 4 noiembrie 2006.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban

București, 5 iulie 2007.

Nr. 590.

ANEXĂ

REGULAMENT
privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase
(RID)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...