Cerere de revizuire în materie civilă - art. 509 alin. (1) pct. 3 C. Proc. Civ.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Instanța........... 1.

Domnule Președinte,

Subsemnatul..................., cu domiciliul în........., având codul numeric personal........., cu domiciliul procesual ales 2. pentru comunicarea actelor de procedură la numitul..................., cu domiciliul în........., având următoarele date de contact 3. personal/reprezentat prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar.................../prin avocat..................., cu sediul profesional în........., având următoarele date de contact 3..........

sau

Subscrisa.............., cu sediul 4. în........., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice 5./contul

bancar........., cu sediul procesual ales 2. pentru comunicarea actelor de procedură la numitul..................., cu domiciliul în........., având următoarele date de contact 3. prin reprezentant 6..................../prin consilier juridic.................../prin avocat..................., cu sediul profesional în........./, având următoarele date de contact .......... 3.

în contradictoriu cu intimatul..................., cu domiciliul în........., având codul numeric personal........., 7.

sau

în contradictoriu cu intimata denumirea persoanei juridice.........., cu sediul în........., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar 7., prin reprezentant 6...................., formulăm

CEREREA DE REVIZUIRE 8.

împotriva sentinței/deciziei civile 9. nr.........., pronunțate în dosarul nr. 10........../........./........., de către Judecătoria/Tribunalul/Curtea de Apel/........., în termenul legal de........... 11., prin care solicităm admiterea cererii de revizuire și schimbarea în tot/în parte sau anularea hotărârii atacate.

În fapt, arătăm că prin sentința penală nr. . . . . . din data de . . . . . pronunțată de Judecătoria/Tribunalul/Curtea de Apel/Înalta Curte de Casație și Justiție. . . . ., rămasă definitivă la data de . . . . . prin decizia penală nr. . . . . pronunțată de . . . . . , numitul (nume . . . . ., prenume . . . . .), având anterior calitatea de judecător/martor/expert și care a participat la judecată, a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de . . . . . prevăzută de art. . . . . . din Codul penal, infracțiune ce privește cauza de față . . . . ., și care relevă următoarele împrejurări care au influențat soluția în cauză . . . . . .

sau

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...