Cerere de revizuire în materie civilă - art. 509 alin. (1) pct. 1 C. Proc. Civ.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Instanța 1............

Domnule Președinte,

Subsemnatul..................., cu domiciliul în........., având codul numeric personal........., cu domiciliul procesual ales 2. pentru comunicarea actelor de procedură la numitul..................., cu domiciliul în........., având următoarele date de contact 3. personal/reprezentat prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar.................../prin avocat..................., cu sediul profesional în........., având următoarele date de contact 3..........

sau

Subscrisa.............., cu sediul 4. în........., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice 5./contul

bancar........., cu sediul procesual ales 2. pentru comunicarea actelor de procedură la numitul..................., cu domiciliul în........., având următoarele date de contact 3. prin reprezentant 6..................../prin consilier juridic.................../prin avocat..................., cu sediul profesional în........./, având următoarele date de contact 3..........

în contradictoriu cu intimatul..................., cu domiciliul în........., având codul numeric personal 7..........,

sau

în contradictoriu cu intimata denumirea persoanei juridice.........., cu sediul în........., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar 7., prin reprezentant 6...................., formulăm

CEREREA DE REVIZUIRE 8.

împotriva sentinței/deciziei civile 9. nr.........., pronunțate în dosarul nr. 10........../........./........., de către Judecătoria/Tribunalul/Curtea de Apel/în termenul legal de o lună 11. de zile, de la comunicarea hotărârii, prin care solicităm admiterea cererii de revizuire și schimbarea în tot/în parte sau anularea hotărârii atacate.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...