Ministerul Sănătății Publice

Ordinul nr. 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare

Modificări (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 februarie 2007 până la 01 septembrie 2016, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 961/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 168 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice,

văzând Referatul de aprobare al Inspecției Sanitare de Stat nr. E.N. 1.261/2007,

ministrul sănătății publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Jurisprudență

Se aprobă Normele tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Anexele nr. 1 "Lista substanțelor chimice active permise în produsele dezinfectante în Comunitatea Europeană" și nr. 2 "Lista standardelor din România aplicabile în unitățile sanitare, în domeniul curățării, dezinfecției și sterilizării" la normele tehnice se actualizează periodic, prin ordin al ministrului sănătății publice, în acord cu reglementările europene în domeniu.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice se abrogă Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 185/2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind asigurarea curățeniei, dezinfecției, efectuarea sterilizării și păstrarea sterilității obiectelor și materialelor sanitare în unitățile sanitare de stat și private, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 și 194 bis din 26 martie 2003, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății Publice, unitățile sanitare publice și private, autoritățile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, și Inspecția Sanitară de Stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu

București, 6 februarie 2007.

Nr. 261.

ANEXĂ

NORME TEHNICE
privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...