Ministerul Sănătății Publice

Ordinul nr. 204/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educație fizică și sport pentru elevi și studenți și a Baremului medical cuprinzând afecțiunile pentru care se acordă scutirile medicale de la orele de educație fizică și sport

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 aprilie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 204/520

Ministerul Sănătății Publice

Ministerul Educației și Cercetării

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

văzând Referatul comun de aprobare nr. E.N. 1.120/2007 al Secretariatului general al Ministerului Sănătății Publice și nr. 10.925/2007 al Secretariatului general al Ministerului Educației și Cercetării,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice și ale Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătății publice și ministrul educației și cercetării emit următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Metodologia privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educație fizică și sport pentru elevi și studenți, precum și Baremul medical cuprinzând afecțiunile pentru care se acordă scutirile medicale de la orele de educație fizică și sport, cuprinse în anexele nr. I și II care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Metodologia privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educație fizică și sport pentru elevi și studenți și baremul medical cuprinzând afecțiunile pentru care se acordă aceste scutiri sunt obligatorii pentru toate unitățile de învățământ școlar și universitar publice sau particulare.

Art. 3. -

Începând cu data prezentului ordin, ordinul ministrului sănătății pentru aprobarea Metodologiei de eliberare a scutirilor medicale de educație fizică la elevi și studenți și Baremul cuprinzând afecțiunile pentru care se acordă aceste scutiri se abrogă.

Art. 4. -

Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății Publice și al Ministerului Educației și Cercetării, autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București, inspectoratele școlare județene și al municipiului București, precum și rectoratele institutelor de învățământ superior vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății publice, Ministrul educației și cercetării,
Gheorghe Eugen Nicolăescu Mihail Hărdău

ANEXA Nr. I

METODOLOGIE
privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educație
fizică și sport pentru elevi și studenți

ANEXA Nr. II

BAREM MEDICAL
cuprinzând afecțiunile pentru care se acordă scutirile medicale de la
orele de educație fizică și sport

Afecțiunea sau grupa de afecțiuni Tipul de scutire (totală sau parțială) și perioada scutirii (anuală, semestrială sau temporară)
I. Boli infecțioase și parazitare
1. Tuberculoză primară sau secundară stabilizată Totală-anuală
2. Primoinfecție TBC nemanifestată clinic, ocultă Parțială - anuală sau fără scutire, la aprecierea medicului de specialitate pneumologie
3. Scarlatină necomplicată Totală - o lună de la debut
4. Status post meningită sau encefalită, indiferent de etiologie Totală - 12 luni de la debut, apoi parțială-anuală ori fără scutire, în funcție de eventualele sechele clinice și paraclinice, la aprecierea medicului specialist
5. Status post hepatită virală acută Totală - 12 luni de la debut
6. SIDA Totală - anuală
7. Alte stări status post boli infecțioase severe Totală - 12 luni de la debut, apoi parțială - anuală ori fără scutire, în funcție de eventualele sechele clinice și paraclinice, la aprecierea medicului de specialitate pneumologie
8. Status post chist hidatic pulmonar, hepatic sau cu altă localizare, operat Totală - 12 luni de la debut, apoi parțială - anuală ori fără scutire, în funcție de eventualele sechele, la aprecierea medicului specialist
II. Tumori
1. Maligne solide și hematologice Totală - anuală
2. Benigne extinse Totală - anuală sau parțială - anuală, în funcție de intensitatea fenomenelor clinice, extindere și localizare, la aprecierea medicului specialist
III. Boli ale sângelui și organelor hematopoietice, cu excepția celor maligne
1. Anemii cronice manifeste prin carență de fier Totală - până la redresare, apoi parțială - anuală sau fără scutire, la aprecierea medicului specialist
2. Anemii hemolitice ereditare, cu excepția talasemiilor Totală - anuală
3. Anemii megaloblastice pernicioase tip Addison - Biermer sau altele Totală - anuală
4. Talasemie majoră Cooley Totală - anuală
5. Talasemie minoră Totală sau parțială - anuală ori fără scutire în funcție de stadiul clinic, cu sau fără splenomegalie, la aprecierea medicului specialist
6. Anemii hemolitice dobândite Totală sau parțială - anuală, în funcție de forma clinică, la aprecierea medicului specialist
7. Anemii aplastice Totală - anuală
8. Anemii sideroblastice Totală - anuală
9. Afibrinogenemii și alte sindroame de defibrinare Totală - anuală
10. Hemofilie tip A Totală - anuală
11. Hemofilie tip B Christmas Totală - anuală
12. Boala von Willebrand Totală - anuală
13. Hemofilie tip C Rosenthal Totală - anuală
14. Alte tulburări manifeste de coagulare Totală - anuală
15. Trombocitopenii de diverse etiologii, fără interesarea splinei Totală - anuală sau parțială - anuală, în funcție de forma clinică, la aprecierea medicului specialist
16. Trombocitopenii de diverse etiologii, cu interesarea splinei Totală - anuală
17. Alte boli hemoragice cronice cu manifestări clinice pronunțate Totală - anuală
18. Agranulocitoze Totală - anuală
19. Status post splenectomie traumatică Totală - un an de la operație, apoi parțială încă un an, după care fără scutire, la aprecierea medicului specialist
20. Hipersplenism Totală - anuală
21. Policitemie poliglobulie Totală - anuală
22. Histiocitoză X Hand - Schuller - Christian Totală - anuală
23. Sindroame imunodeficitare, cu excepția SIDA Totală ori parțială, în funcție de forma clinică - anuală, la aprecierea medicului specialist
24. Sarcoidoze Totală - anuală
25. Crioglobulinemie Totală - anuală
IV. Bolile aparatului circulator
1. Reumatism articular acut, fără sechele cardiace Totală - anuală în primul an după ultimul puseu, apoi parțială - anuală în următorii 4 ani, după care fără scutire, la aprecierea medicului specialist
2. Stenoză mitrală reumatismală Totală - anuală
3. Insuficiență mitrală reumatismală Totală - anuală
4. Dublă leziune mitrală reumatismală Totală - anuală
5. Prolaps de valvă mitrală cu regurgitare semnificativă Totală - anuală
6. Prolaps de valvă mitrală cu crize de tahicardie în antecedente Totală - anuală
7. Mic prolaps de valvă mitrală fără antecedente de tulburări de ritm secundare, diagnosticat obligatoriu ecografic Parțială - anuală sau temporară ori fără scutire, la aprecierea medicului specialist
8. Stenoză aortică reumatismală Totală - anuală
9. Insuficiență aortică reumatismală Totală - anuală
10. Dublă leziune aortică reumatismală Totală - anuală
11. Stenoză sau insuficiență tricuspidiană reumatismală Totală - anuală
12. Endocardită cronică, lentă Totală - anuală
13. Hipertensiune arterială esențială stadiul I - II Totală - anuală
14. Hipertensiune arterială oscilantă, juvenilă, de limită Parțială - anuală, la recomandarea medicului specialist
15. Pericardite cronice Totală - anuală
16. Cardiomiopatie cu dilatație Totală - anuală
17. Cardiomiopatie hipertrofică obstructivă Totală - anuală
18. Cardiomiopatie hipertrofică neobstructivă Totală - anuală
19. Alte cardiomiopatii patente Totală - anuală
20. Bloc atrioventricular gradul I Parțială - anuală, la recomandarea medicului specialist
21. Bloc atrioventricular gradul II Totală - anuală
22. Bloc atrioventricular gradul III complet Totală - anuală
23. Bloc de ramură dreaptă incomplet Fără scutire
24. Bloc de ramură stângă Totală - anuală
25. Sindrom de preexcitație Wolf - Parkinson - White fără antecedente de tulburări de ritm paroxistice Totală sau parțial-anuală, la indicația medicului de specialitate cardiologie
26. Sindrom de preexcitație Wolf - Parkinson - White cu antecedente de tulburări de ritm paroxistice Totală - anuală
27. Sindrom de preexcitație tip B Lown - Ganong - Levine Parțială - anuală
28. Tahicardie recidivantă supraventriculară Totală - anuală
29. Tahicardie recidivantă ventriculară Totală - anuală
30. Bradicardie sinusală Parțială - anuală
31. Tahicardie sinusală persistentă Totală - anuală
32. Aritmie extrasistolică supraventriculară sistematizată Totală - anuală
33. Aritmie extrasistolică ventriculară sistematizată Totală - anuală
34. Anevrism aortic Totală - anuală
35. Alte anevrisme vasculare Totală - anuală
36. Sindrom Raynaud la indicația medicului de specialitate cardiologie Totală sau parțială - temporară, numai în anotimpul rece,
37. Trombangeită obliterantă Burger Totală - anuală
38. Acrosindrom Parțială - temporară, în sezonul rece
39. Alte arterite Totală - anuală
40. Teleangectazie hemoragică ereditară Rendu-Osler-Weber Totală - anuală
41. Flebite și tromboflebite cronice Totală - anuală
42. Alte tulburări de circulație periferică Parțială - anuală
43. Ulcer varicos Totală - anuală
44. Limfadenite cronice Totală sau parțială - anuală, la indicația medicului de specialitate cardiologie
45. Limfedem Totală - anuală
46. Suflu sistolic inocent sau funcțional cu modificări EKG Parțială - anuală, la indicația medicului de specialitate cardiologie
47. Suflu sistolic inocent sau funcțional fără modificări EKG Fără scutire
48. Hipotensiune ortostatică manifestă Totală - anuală
49. Stenoză subvalvulară aortică largă Parțială - anuală
50. Stenoză largă pulmonară Parțială - anuală
51. Preponderență de ventricul stâng Totală sau parțială - anuală ori temporară, la indicația medicului de specialitate cardiologie
52. Persistență de canal arterial operată, cu cord normal Totală - 12 luni de la operație, după care parțială - anuală, la aprecierea medicului specialist
53. Persistență de canal arterial operată, cu cord rezidual mărit de volum Totală - anuală
54. Defect septal interventricular cu șunt mic Totală - anuală
55. Defect septal interventricular cu răsunet hemodinamic Totală - anuală
56. Defect septal interatrial fără răsunet hemodinamic Totală - anuală
57. Defect septal interatrial cu răsunet hemodinamic Totală - anuală
58. Canal atrioventricular comun Totală - anuală
59. Tetralogie și pentalogie Fallot operată, cu cord normal Totală - anuală
60. Tetralogie și pentalogie Fallot operată, cu cord rezidual mărit de volum Totală - anuală
61. Tetralogie și pentalogie Fallot neoperată Totală - anuală
62. Malformații ale valvei pulmonare, cu sau fără răsunet hemodinamic Totală - anuală
63. Stenoză congenitală a valvei aortice, cu sau fără răsunet hemodinamic Totală - anuală
64. Insuficiență congenitală a valvei aortice Totală - anuală
65. Dextrocardie Fără scutire
66. Coarctație de aortă neoperată Totală - anuală
67. Coarctație de aortă operată Totală - anuală, apoi treptat parțială - anuală, la aprecierea medicului specialist
68. Alte malformații cardiace cu răsunet hemodinamic Totală - anuală
69. Alte malformații ale vaselor mari Totală - anuală
70. Alte boli cardiovasculare dobândite, cu simptomatologie manifestă Totală - anuală
V. Bolile aparatului respirator
1. Rinită cronică, fără sindrom obstructiv respirator Fără scutire
2. Sinuzită cronică Totală sau parțială - anuală sau temporară, la recomandarea medicului specialist
3. Status post pneumopatii acute Totală - temporară, între 3-6 luni de la remisiune, la aprecierea medicului specialist
4. Status post pleurezii netuberculoase Totală - temporară, între 3-6 luni de la remisiune, la aprecierea medicului specialist
5. Status post bronhopneumonii Totală - temporară, între 3-6 luni de la remisiune, la aprecierea specialistului
6. Bronșectazie Totală - anuală
7. Supurații cronice pulmonare Totală - anuală
8. Bronșită astmatiformă cu ultima criză cu cel mult 12 luni înainte Totală - anuală
9. Bronșită astmatiformă cu ultima criză cu peste 12 luni în urmă Parțială - temporară în sezonul cald și totală - temporară în sezonul rece, la aprecierea medicului specialist
10. Astmul bronșic cu ultima criză în urmă cu cel mult 12 luni Totală - anuală
11. Astmul bronșic cu ultima criză cu peste 12 luni în urmă Totală - anuală sau parțială - temporară în sezonul cald și totală - temporară în sezonul rece, în funcție de indicația medicului specialist
12. Status post pneumotorax spontan Totală - un an de la debut
13. Pahipleurite Totală - anuală
14. Alte boli respiratorii cronice cu manifestări clinice patente tip mucoviscidoză și altele Totală - anuală
VI. Bolile aparatului digestiv
1. Ulcer gastroduodenal cronic Totală - anuală
2. Ulcer gastroduodenal în fază de acalmie prelungită Parțială - anuală
3. Gastroduodenită cronică Parțială - anuală
4. Ileită terminală Crohn Totală - anuală
5. Rectocolită ulcerohemoragică Totală - anuală
6. Enterită cronică Totală - anuală
7. Degenerescență hepato-lenticulară Wilson Totală - anuală
8. Hepatită cronică persistentă sau activă, evolutivă, agresivă Totală - anuală
9. Ciroză hepatică Totală - anuală
10. Litiază biliară cu crize dureroase Totală - anuală
11. Colecistită cronică Totală - anuală
12. Dischinezie biliară hipertonă Totală - anuală sau temporară, la indicația medicului specialist
13. Pancreatită cronică cu sindrom diareic cronic Totală - anuală
14. Sindroame diareice cronice de altă natură Totală - anuală sau parțială - anuală, la indicația medicului specialist
15. Malformații ale aparatului digestiv și ale anexelor, cu manifestări clinice patente Totală - anuală
16. Alte boli digestive cronice cu manifestări clinice persistente Totală - anuală
VII. Bolile aparatului genitourinar
1. Glomerulonefrită difuză acută Totală - 12 luni de la debut
2. Glomerulonefrită cronică Totală - anuală
3. Hematurii recidivante și persistente Totală - anuală
4. Sindrom nefrotic Totală - anuală
5. Nefrită interstițială Totală - anuală
6. Pielonefrită cronică Totală - anuală
7. Hidronefroze Totală - anuală
8. Insuficiență renală cronică Totală - anuală
9. Litiază renală și ureterală cu crize dureroase Totală - anuală
10. Litiază renală și ureterală, dar fără crize dureroase de cel puțin un an Parțială - anuală
11. Infecție urinară cronică Totală - anuală
12. Ptoză renală Totală - anuală
13. Alte nefropatii cu tulburări funcționale manifeste Totală - anuală
14. Malformații congenitale ale aparatului renourinar, fără tulburări funcționale Fără scutire
15. Malformații congenitale ale aparatului renourinar, cu tulburări funcționale manifeste Totală - anuală
16. Chist ovarian neoperat Fără scutire, la aprecierea ginecologului
17. Chist ovarian operat Scutire totală temporară după operație, 1-2 luni, apoi parțială - temporară sau fără scutire, la aprecierea medicului de specialitate obstetrică ginecologie
18. Ectopie testiculară Fără scutire
19. Varicocel și hidrocel neoperate Parțială - anuală
20. Varicocel și hidrocel operate Parțială - temporară, apoi fără scutire, la aprecierea medicului de specialitate urologie
21. Alte afecțiuni genitale masculine sau feminine cronice, inclusiv congenitale, cu tulburări funcționale manifeste Totală - anuală sau parțială - anuală, la aprecierea medicului specialist
VIII. Bolile endocrine și de metabolism
1. Mixedem Parțială - anuală
2. Hipotiroidie juvenilă Fără scutire
3. Gușă pubertară și postpubertară eutiroidiană Fără scutire
4. Gușă multinodulară netoxică Parțială, în condițiile fenomenelor compresive - anuală sau fără scutire, la indicația medicului de specialitate endocrinologie
5. Tiroidite cronice Totală sau parțială - anuală, în funcție de forma clinică, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie
6. Hipoparatiroidism cu manifestări clinice patente Totală - anuală
7. Status post tiroidectomie Totală - 12 luni de la operație, apoi totală sau parțială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie
8. Nanism hipofizar netumoral Totală - anuală sau parțială - anuală, la indicația medicului de specialitate endrocrinologie
9. Nanism hipofizar tumoral Totală - anuală
10. Nanism condrodisplazic Totală - anuală
11. Alte forme de nanism, cu înălțime mai mică decât media, fără 3 deviații standard față de valoarea normală a vârstei și sexului Totală - anuală sau parțială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie
12. Obezitate simplă, familială, prin aport, hiperfagică, fără complicații Fără scutire sau parțială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie
13. Obezitate centrală lezională Totală - anuală
14. Sindrom adipozogenital Parțială - anuală
15. Sindrom adrenogenital congenital Totală - anuală
16. Pubertate precoce Totală - anuală
17. Pubertate întârziată cu infantilism sexual, peste vârsta de 15 ani Parțială - anuală
18. Mastoză chistică Parțială - anuală, cu sau fără scutire, la aprecierea endocrinologului
19. Dismenoree cronică Totală - temporară în perioada ciclului și, în rest, parțială - anuală sau fără scutire, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie
20. Tetanie - spasmofilie latentă fără stări prelipotimice Parțială - anuală sau fără scutire, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie
21. Tetanie - spasmofilie manifestă, cu stări prelipotimice sau lipotimice periodice Totală - temporară sau parțială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie
22. Hiperparatiroidie tip Recklinghausen Totală - anuală
23. Acromegalie și gigantism Totală - anuală
24. Diabet insipid tumoral Totală - anuală
25. Alte forme de diabet insipid Totală - anuală
26. Sindrom Cushing Totală - anuală
27. Insuficiență suprarenală cronică tip Addison Totală - anuală
28. Menometroragii juvenile Totală - temporară în timpul ciclului, parțială - temporară în caz de tratament hormonal; în rest, fără scutire
29. Diabet zaharat juvenil tip I insulinodependent echilibrat, compensat Totală - anuală sau parțială - anuală, la indicația medicului specialist
30. Diabet zaharat juvenil tip I insulinodependent labil, dezechilibrat, cu decompensări repetate Totală - anuală
31. Diabet zaharat juvenil tip I insulinodependent complicat Totală - anuală
32. Diabet zaharat juvenil tip Mody, noninsulinodependent Parțială - anuală
33. Ginecomastie masculină pubertară Fără scutire sau parțială - temporară, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie
34. Mucopolizaharidoză - sindrom Hurler Totală - anuală
35. Tireotoxicoză Basedow Totală - anuală
36. Sindrom Turner necomplicat Totală - anuală sau parțială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie
37. Sindrom Turner masculin - sindrom Noonan Totală sau parțială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie
38. Sindrom Klinefelter Parțială - anuală
39. Alte anomalii cromozomiale cu simptomatologie moderată sau manifestă Parțială - anuală
40. Alte boli endocrine cu tulburări funcționale manifeste Totală - anuală
IX. Bolile sistemului nervos
1. Sindroame ataxice și cerebeloase Totală - anuală
2. Paraplegii, triplegii, diplegii, monoplegii de diverse etiologii Totală - anuală
3. Parapareză, tripareză, dipareză, monopareză de diverse etiologii Totală - anuală, eventual cu indicație de cultură fizică medicală recuperatorie, la aprecierea medicului specialist
4. Amiotrofii spinale Totală - anuală
5. Sindroame parkinsoniene Totală - anuală
6. Neuromiopatii Totală - anuală
7. Torticolis spasmodic Totală - anuală
8. Sindroame extrapiramidale Totală - anuală
9. Epilepsie cu EEG alterată, cu sau fără crize, sub tratament specific continuu Totală - anuală
10. Antecedente de crize epileptice, cu peste 3 ani de la ultima criză, cu EEG normalizată și fără tratament specific în prezent Parțială, cu precizarea amănunțită de către neurolog a tipului de exerciții fizice interzise - anuală
11. Migrenă Totală ori parțială - anuală sau temporară, la aprecierea medicului de specialitate neurologie
12. Cerebrastenii după traumatism craniocerebral, cu modificări EEG reziduale difuze Totală - 12 luni de traumatism, apoi totală sau parțială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate neurologie
13. Cerebrastenii după traumatism craniocerebral, cu EEG normală Parțială - temporară, apoi fără scutire, la indicația medicului de specialitate neurologie
14. Sindroame menieriforme neurologice Totală - anuală
15. Sindroame cerebrovasculare Totală - anuală
16. Nevrite și polinevrite Totală - temporară, apoi parțială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate neurologie
17. Radiculonevrite brahiale sau lombosacrate Totală - temporară, apoi parțială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate neurologie
18. Neuropatii ereditare și idiopatice tip boală Charcot-Marie - Tooth sau altele Totală - anuală
19. Miastenie Totală - anuală
20. Distrofii musculare tip Duchenne sau altele Totală - anuală
21. Hidrocefalie operată, cu valvă Holtzer Totală - anuală
22. Hidrocefalie stabilizată Totală - anuală
23. Mielopatii Totală - anuală
24. Neurofibromatoze: Recklinghausen, Bourneville, scleroză tuberoasă Totală - anuală
25. Afecțiuni neurochirurgicale: tumori cerebrale și medulare, malformații vasculare cerebrale și medulare Totală - anuală
26. Alte boli neurologice cu manifestări clinice patente Totală - anuală
X. Tulburări mentale și de comportament
1. Schizofrenie Totală - anuală
2. Autism infantil Totală - anuală
3. Tulburare schizoafectivă Totală - anuală
4. Tulburări bipolare: episoade maniacale sau episoade depresive Totală - anuală
5. Anorexie nervoasă Totală - anuală
6. Tulburare obsesiv-compulsivă Totală - anuală
7. Tulburări delirante persistente tip paranoia Totală sau parțială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate psihiatrie
8. Tulburări anxioase Parțială - anuală
9. Tulburări de somatizare și de conversie Parțială - anuală
  10. Boala ticurilor Gilles de la Tourette Totală sau parțială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate psihiatrie
11. Alte afecțiuni psihiatrice cu simptomatologie accentuată sau moderată Totală sau parțială - anuală ori fără scutire, la aprecierea medicului de specialitate psihiatrie
XI. Afecțiuni ORL
1. Otită medie supurală cronică Totală - anuală
2. Otomastoidită supurată cronică Totală - anuală
3. Hipoacuzie bilaterală cu pierdere socială de auz de peste 35 dB Totală, dar parțială în școlile speciale pentru deficienți auditivi - anuală sau parțială - anuală, la recomandarea medicului de specialitate ORL
4. Ureche unilateral funcțională Parțială sau fără scutire, la indicația medicului de specialitate ORL
5. Purtătorii de proteze auditive sau de BAHA Totală - anuală sau parțială - anuală, la recomandarea medicului de specialitate ORL
6. Implantare cohleară Totală - anuală
7. Boala Menișșșre Totală - anuală
8. Vertij paroxistic al copilăriei Totală - anuală
9. Sindroame vertiginoase periferice necompensate sau compensate incomplet Totală - anuală
10. Insuficiență respiratorie nazală prin obstrucție mecanică Totală - anuală
11. Epistaxis recidivant sever Totală - anuală
12. Sechele după malformații congenitale ale extremității cefalice și gâtului, cu tulburări funcționale patente, ca de exemplu după keilognatopalatoschizis operat sau nu Totală - anuală
13. Traumatisme craniofaciale cu sechele estetice și funcționale majore Totală - anuală
14. Stenoze laringiene congenitale sau dobândite, cu insuficiență respiratorie la efort Totală - anuală
XII. Afecțiuni oftalmologice
1. Miopii cu leziuni de fund de ochi și acuitate vizuală (A.V.) sub 1/10 la ochiul cel mai bun Totală - anuală
2. Miopii cu leziuni de fund de ochi și A.V. între 1/3 și 1/10 la ochiul cel mai bun Totală - anuală
3. Miopii cu leziuni de fund de ochi și A.V. între 1/3 și 2/3 la ochiul cel mai bun Totală - anuală
4. Miopii fără leziuni de fund de ochi Parțială - anuală sau fără scutire, la indicația medicului de specialitate oftalmologie
5. Ambliopii de alte cauze decât prin miopii necorectabile, gen: cataracte congenitale sau traumatice, strabism, leucoame, fibroplazie retrolentală, ectopii cristaliniene, afakii operatorii, subluxații și luxații de cristalin, retinopatie pigmentară, degenerescențe retiniene familiale sau maculare, atrofii de nerv optic, astigmatism necorectat, hipermetropie necorectată, distrofii corneene și altele, cu A.V. la ochiul cel mai bun sub 1/10 Totală - anuală
6. Ambliopii de alte cauze decât prin miopii necorectabile, gen: cataracte congenitale sau traumatice, strabism, leucoame, fibroplazie retrolentală, ectopii cristaliniene, afakii operatorii, subluxații și luxații de cristalin, retinopatie pigmentară, degenerescențe retiniene familiale sau maculare, atrofii de nerv optic, astigmatism necorectat, hipermetropie necorectată, distrofii corneene și altele, cu A.V. la ochiul cel mai bun între 1/4 și 1/10 Totală - anuală
7. Ambliopii de alte cauze decât prin miopii necorectabile, gen: cataracte congenitale sau traumatice, strabism, leucoame, fibroplazie retrolentală, ectopii cristaliniene, afakii operatorii, subluxații și luxații de cristalin, retinopatie pigmentară, degenerescențe retiniene familiale sau maculare, atrofii de nerv optic, astigmatism necorectat, hipermetropie necorectată, distrofii corneene și altele, cu A.V. la ochiul cel mai bun între 1/3 și 2/3 Totală - anuală sau parțială - anuală, dar aceasta numai în școlile din învățământul special pentru deficienți de vedere
8. Glaucom de diverse tipuri: congenital, traumatic, inflamator Totală - anuală
9. Dezlipire de retină Totală - anuală
10. Corioretinită Totală - anuală
11. Nevrite optice Totală - anuală
12. Îngustări ale câmpului vizual Totală - anuală
13. Exoftalmii de cauze diverse: inflamatorii, vasculare, traumatice Totală - anuală
14. Cecitate unilaterală cu A.V. la celălalt ochi 2/3-1 Totală - anuală sau parțială, dar aceasta numai în școlile speciale pentru deficienți de vedere - anuală
15. Cecitate unilaterală cu A.V. la celălalt ochi 1/2 sau mai mică Totală - anuală
16. Anizometropiile mai mari de 3 dioptrii Totală - anuală
17. Diplopii Totală - anuală
18. Iridociclite cronice Totală - anuală
19. Anomalii congenitale ale anexelor globilor oculari: ptoză palpebrală, aparat lacrimal, paralizii musculare Totală - anuală sau parțială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate oftalmologie
20. Anomalii congenitale ale globilor oculari: microftalmie, keratocon, colobom uveal, ale cristalinului sau ale nervului optic, aniridie, lenticon Totală - anuală
21. Degenerescențe tapeto-retiniene tip boala Stargardt Totală - anuală
22. Neoplazii oculare Totală - anuală
23. Alte afecțiuni oculare evolutive Totală sau parțială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate oftalmologie
XIII. Bolile pielii și țesutului subcutanat
1. Dermatoze buloase tip pemfigus, herpetiforme, Duhring - Brocq și altele Totală - anuală
2. Dermite atopice: Prurigo Besnier, eczeme, neurodermite Totală - anuală
3. Psoriazis Totală ori parțială - anuală sau fără scutire, la aprecierea medicului de specialitate dermatovenerologic
4. Lichen plan Totală ori parțială - anuală sau fără scutire, la aprecierea medicului de specialitate dermatovenerologie
5. Eritem polimorf: bulos, nebulos, epidermoliză necrozantă Totală - anuală
6. Eritem nodos Totală - temporară în perioada de evoluție, apoi fără scutire, la aprecierea medicului specialist
7. Eritrodermie Totală - anuală
8. Cheratoză palmoplantară Totală - anuală
9. Lupus eritematos Totală - anuală
10. Cicatrici cheloidiene Totală ori parțială - anuală sau fără scutire, în funcție de tulburările funcționale și de indicațiile medicului specialist
11. Micoze recidivante suprainfectate Totală - temporară, la indicația medicului de specialitate dermatovenerologie
12. Alte boli cronice ale pielii și țesutului celular subcutanat, inclusiv congenitale, cu manifestări clinice patente Totală ori parțială - anuală, la indicația medicului de specialitate dermatovenerologie
XIV. Bolile sistemului osteoarticular, mușchilor și țesutului conjunctiv
1. Artrită cronică juvenilă, reumatoidă, poliartrită cronică evolutivă, boala Still Totală - anuală
2. Spondilartrită ankilozantă Pierre Marie - Bechterew Totală - anuală, eventual cu cultură fizică recuperatorie la indicația medicului specialist
3. Deformări marcate ale mâinilor și brațelor de diverse etiologii Totală - anuală
4. Deformări marcate ale picioarelor și gambelor Totală - anuală
5. Picior plat valg decompensat, dureros și cu tulburări trofice Totală, eventual cu recomandarea de cultură fizică medicală recuperatorie, sau parțială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate ortopedie
6. Luxație recidivantă a rotulei Totală, eventual cu recomandarea de cultură fizică medicală recuperatorie la indicația medicului de specialitate ortopedie - anuală
7. Leziuni de menisc operate Totală - temporară 6 luni de la operație, apoi parțială - temporară, pe durată stabilită de ortoped și finalmente fără scutire, la aprecierea medicului specialist
8. Luxații și subluxații recidivante Totală, eventual cu recomandarea de cultură fizică medicală recuperatorie la indicația medicului de specialitate ortopedie - anuală
9. Redori articulare strânse Totală, eventual cu recomandarea de cultură fizică medicală recuperatorie la indicația medicului de specialitate ortopedie - anuală
10. Redori articulare laxe Parțială - anuală
11. Anchiloze articulare Totală - anuală
12. Hemartroze Totală - temporară, cu durată variabilă, la recomandarea medicului de specialitate ortopedie
13. Hiperlaxități articulare Totală sau parțială - temporară, cu durată variabilă, la recomandarea medicului de specialitate ortopedie
14. Periarterită nodoasă Totală - anuală
15. Alte vasculopatii necrozante cronice Totală - anuală
16. Lupus eritematos sistemic, diseminat Totală - anuală
17. Dermatomiozită juvenilă Totală - anuală
18. Polimiozită Totală - anuală
19. Sclerodermie Totală - anuală
20. Sindrom Gougerat-Sjogren Totală - anuală
21. Alte atingeri sistemice ale țesutului conjunctiv Totală - anuală
22. Cifoză juvenilă Scheuermann, osteocondrită vertebrală, epifizită vertebrală În funcție de stadiul evolutiv - totală sau parțială - anuală, eventual cu recomandare de cultură fizică medicală recuperatorie, la aprecierea medicului de specialitate ortopedie
23. Scolioză gradul I, sub 30 grade unghiul curburii primare, fără rotație vertebrală Parțială - anuală
24. Scolioză gradul I-II, sub 30 grade unghiul curburii primare, cu început de rotație vertebrală Parțială - anuală
25. Scolioză gradul II, între 30 grade și 59 grade unghiul curburii primare, cu rotație vertebralăv Totală - anuală, eventual cu recomandare de cultură fizică medicală recuperatorie la indicația medicului de specialitate ortopedie
26. Scolioză gradul III, între 60 grade și 90 grade unghiul curburii primare, cu gibus costovertebral Totală - anuală, eventual cu recomandare de cultură fizică medicală recuperatorie la indicația medicului de specialitate ortopedie
27. Scolioză gradul IV, peste 90 grade unghiul curburii primare, deformantă Totală - anuală
28. Spondilolistezis Totală - anuală
29. Spondilolizis Totală - anuală
30. Alte afecțiuni dobândite, cu tulburări funcționale manifeste ale coloanei vertebrale Totală - anuală, eventual cu recomandare de cultură fizică medicală recuperatorie la indicația medicului de specialitate ortopedie
31. Sechele după fracturi vertebrale Totală - anuală
32. Tasare vertebrală Totală - anuală
33. Discopatii vertebrale: lumbago cronic, sechele după hernii vertebrale operate, cu sau fără sciatalgii Totală - anuală
34. Retracția aponevrozei palmare tip Dupuytren Totală - anuală
35. Exostoză calcaneană dureroasă Totală - anuală
36. Afecțiuni cronice ale țesuturilor moi cu tulburări funcționale manifeste Totală - anuală
37. Osteite, osteoze, dispalzii osoase, chisturi osoase Totală - anuală
38. Osteomielită cronică Totală - anuală
39. Osteonecroze Totală - anuală
40. Osteită deformantă Paget Totală - anuală
41. Osteocondrită juvenilă a bazinului Totală - anuală
42. Osteocondrită juvenilă a capului femural Legg-Perthes-Calve Totală - anuală
43. Coxa plana Totală - anuală
44. Alte osteocondrite cu tulburări funcționale manifeste Totală - anuală
45. Pseudoartroze cu tulburări funcționale manifeste Totală - anuală
46. Apofizită tibială anterioară Lannelongue-Osgood- Schlatter Parțială - anuală sau fără scutire, la aprecierea medicului de specialitate ortopedie
47. Luxație congenitală de șold operată, fără sechele clinice Totală sau parțială - anuală, după aprecierea specialistului, eventual cu recomandare de cultură fizică medicală recuperatorie la indicația medicului de specialitate ortopedie
48. Luxație congenitală de șold operată, cu sechele clinice Totală - anuală
49. Luxație congenitală de șold tratată ortopedic, fără sechele clinice Totală sau parțială - anuală, eventual cu recomandare de cultură fizică medicală recuperatorie la indicația medicului de specialitate ortopedie
50. Luxație congenitală de șold tratată ortopedic, dar cu sechele clinice Totală - anuală
51. Coxa valga sau coxa vara Totală - anuală
52. Picior strâmb congenital var-equin operat, fără sechele clinice Totală sau parțială - anuală, la aprecierea specialistului, eventual cu recomandare de cultură fizică medicală recuperatorie la indicația medicului de specialitate ortopedie
53. Picior strâmb congenital var-equin operat, cu sechele clinice Totală - anuală
54. Alte anomalii congenitale ale piciorului cu tulburări funcționale manifeste Totală - anuală, eventual cu recomandare de cultură fizică medicală recuperatorie la indicația medicului de specialitate ortopedie
55. Torace înfundat sau în carenă, fără tulburări funcționale respiratorii Fără scutire
56. Torace înfundat sau în carenă, cu tulburări funcționale respiratorii Totală - anuală, eventual cu recomandare de cultură fizică medicală recuperatorie la indicația medicului de specialitate ortopedie
57. Torticolis congenital neoperat Parțială - anuală
58. Deformări congenitale ale membrului toracal, sechele de maladie amniotică, cu impotență fucțională Totală ori parțială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate ortopedie
59. Deformări congenitale ale membrului toracal, sechele de maladie amniotică, fără impotență funcțională Fără scutire sau parțială, în funcție de localizare - anuală, la aprecierea medicului de specialitate ortopedie
60. Deformări congenitale ale membrelor pelvine, fără impotență funcțională Fără scutire sau parțială, în funcție de localizare - anuală, la aprecierea medicului de specialitate ortopedie
61. Deformări congenitale ale membrelor pelvine, cu impotență funcțională Totală sau parțială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate ortopedie
62. Amputații congenitale ale membrelor toracale Totală sau parțială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate ortopedie
63. Amputații congenitale ale membrelor pelvine Totală sau parțială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate ortopedie
64. Malformații congenitale ale coloanei vertebrale, cu tulburări funcționale manifeste Totală - anuală, eventual cu recomandare de cultură fizică medicală recuperatorie la indicația medicului de specialitate ortopedie
65. Osteocondrodisplazii cu tulburări funcționale manifeste Totală - anuală
66. Exostoză congenitală Ombredanne Totală sau parțială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate ortopedie
67. Osteopsatiroză - maladia sclerelor albastre Lobstein Totală - anuală
68. Alte tulburări congenitale ale sistemului osteoarticular și ale mușchilor, cu tulburări funcționale manifeste Totală - anuală, eventual cu recomandare de cultură fizică medicală recuperatorie la indicația medicului de specialitate ortopedie
69. Alte afecțiuni osoase dobândite, cu tulburări funcționale manifeste Totală - anuală
XV. Leziuni traumatice și alte consecințe ale cauzelor externe
1. Status post fractură craniană Totală - anuală, apoi treptat parțială - anuală, eventual până la fără scutire, la aprecierea medicului specialist
2. Status post fractură vertebrală: cervicală, toracală, lombosacrată Totală - anuală, apoi treptat parțială - anuală, eventual până la fără scutire, la aprecierea medicului specialist
3. Status post fractură de coaste sau de stern Totală - temporară, apoi treptat parțială - anuală, eventual până la fără scutire, la aprecierea medicului specialist
4. Alte stări după leziuni traumatice vertebrale Totală - temporară, apoi treptat parțială - anuală, eventual până la fără scutire, la aprecierea medicului specialist
5. Alte stări după leziuni traumatice ale organelor intratoracice Totală - temporară, apoi treptat parțială - anuală, eventual până la fără scutire, la aprecierea medicului specialist
6. Status post fractură de bazin Totală - temporară, apoi treptat parțială - anuală, eventual până la fără scutire, la aprecierea medicului specialist
7. Status post fractură de omoplat, humerus, antebraț sau a oaselor mâinii Totală - temporară, apoi treptat parțială - anuală, eventual până la fără scutire, la aprecierea medicului specialist
8. Alte leziuni traumatice ale umărului și membrului toracal: entorse, luxații Totală - temporară, apoi treptat parțială - anuală, eventual până la fără scutire, la aprecierea medicului specialist
9. Sechele după fracturi sau alte leziuni traumatice ale omoplatului și membrului toracal Totală - temporară, apoi treptat parțială - anuală, eventual până la fără scutire, la aprecierea medicului specialist
10. Status post leziuni traumatice ale șoldului sau bazinului Totală - temporară, apoi treptat parțială - anuală, eventual până la fără scutire, la aprecierea medicului specialist
11. Status post fractură de femur Totală - temporară, apoi treptat parțială - anuală, eventual până la fără scutire, la aprecierea medicului specialist
12. Status post fractură de gambă Totală - temporară, apoi treptat parțială - anuală, eventual până la fără scutire, la aprecierea medicului specialist
13. Status post fractură a oaselor piciorului Totală - temporară, apoi treptat parțială - anuală, eventual până la fără scutire, la aprecierea medicului specialist
14. Sechele după fracturi ale bazinului, șoldului sau membrului pelvin Totală - temporară, apoi treptat parțială - anuală, eventual până la fără scutire, la aprecierea medicului specialist
15. Amputații importante traumatice sau după arsuri ale membrului toracal Totală sau parțială - anuală, la aprecierea medicului specialist
16. Amputații importante traumatice sau după arsuri ale membrului pelvin Totală sau parțială - anuală, la aprecierea medicului specialist
17. Retracțiile tendoanelor și pielii post arsuri, cu tulburări funcționale manifeste Totală sau parțială - anuală, la aprecierea medicului specialist
18. Sechele după degerături, cu tulburări funcționale manifeste Totală sau parțială - anuală, la aprecierea medicului specialist
19. Sechele post stenoză esofagiană caustică Totală sau parțială - anuală, la aprecierea medicului specialist
XVI. Status post alte intervenții chirurgicale sau convalescență după alte afecțiuni acute diverse nechirurgicale
Tipul scutirii, totală sau parțială, precum și durata acesteia vor fi stabilite după aprecierea medicului specialist curant.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...