Ministerul Sănătății Publice

Ordinul nr. 140/2007 pentru aprobarea Metodologiei în baza căreia se realizează colaborarea dintre spitale și instituțiile de învățământ superior medical, respectiv unitățile de învățământ medical

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 645 din 21 septembrie 2007.

În vigoare de la 21 septembrie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 140/1.515

Ministerul Sănătății Publice

Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului

Având în vedere prevederile art. 167 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice și al Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului,

văzând Referatul de aprobare al Direcției generale politici, strategii și managementul calității în sănătate nr. EN 786 din 26 ianuarie 2007,

ministrul sănătății publice și ministrul educației, cercetării și tineretului emit următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se aprobă Metodologia în baza căreia se realizează colaborarea dintre spitale și instituțiile de învățământ superior medical, respectiv unitățile de învățământ medical, cuprinsă în anexă.

(2) Se aprobă modelul contractului de colaborare încheiat între spitale și instituțiile de învățământ superior medical, respectiv unitățile de învățământ medical, pentru desfășurarea activităților de învățământ medico-farmaceutic, postliceal, universitar și postuniversitar în spitale, prevăzut în anexa la metodologie.

(3) Utilizarea modelului de contract menționat la alin. (2) este obligatorie; în cuprinsul contractului pot fi prevăzute clauze suplimentare, negociate între părțile contractante, în limita prevederilor legale în vigoare.

Art. 2. -

Direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății Publice și din Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București, spitalele, instituțiile de învățământ superior medical, respectiv unitățile de învățământ medical vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

Art. 3. -

Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte dispoziții contrare se abrogă.

Art. 5. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății publice, Ministrul educației, cercetării și tineretului,
Gheorghe Eugen Nicolăescu Cristian Mihai Adomniței

ANEXĂ

METODOLOGIA
în baza căreia se realizează colaborarea dintre spitale și
instituțiile de învățământ superior medical, respectiv
unitățile de învățământ medical

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...