Ministerul Sănătății Publice

Ordinul nr. 1141/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală

Modificări (2), Referințe (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 671 din 01 octombrie 2007.

În vigoare de la 01 octombrie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 1.141/1.386

Ministerul Sănătății Publice

Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului

În temeiul prevederilor:

- Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învățământului postuniversitar medical și farmaceutic uman, cu modificările și completările ulterioare,

- Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice,

- Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului,

văzând referatul Direcției generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională și salarizare nr. E.N. 6.860 din 28 iunie 2007,

ministrul sănătății publice și ministrul educației, cercetării și tineretului emit prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, conform anexei nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă Criteriile de acreditare/reacreditare a centrelor universitare medicale, respectiv a unităților sanitare, în care se pot derula programe de rezidențiat, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Se aprobă Lista centrelor universitare medicale și a unităților sanitare acreditate pentru derularea programelor de specializare prin rezidențiat, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4. -

Se aprobă conținutul și durata rezidențiatului în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, cuprinse în anexa nr. 4.*)

*) Anexa nr. 4 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 bis.

Art. 5. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. -

Direcțiile implicate din cadrul Ministerului Sănătății Publice și al Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, precum și Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin. Modificări (1)

Art. 7. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 1.214/1993 privind înființarea rezidențiatului ca formă de pregătire în specialitate a medicilor și farmaciștilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 15 august 1994.

Art. 8. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății publice, Ministrul educației, cercetării și tineretului,
Gheorghe Eugen Nicolăescu Cristian Mihai Adomniței

ANEXA Nr. 1

REGULAMENT
de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală
Modificări (1)

ANEXA Nr. 2

CRITERIILE
de acreditare/reacreditare a centrelor universitare medicale, respectiv a unităților sanitare în care se pot derula programe de rezidențiat
Modificări (1)

ANEXA Nr. 3 Modificări (1), Referințe (1)

LISTA
centrelor universitare medicale și a unităților sanitare acreditate
pentru derularea programelor de specializare prin rezidențiat*)

*) vor fi reacreditate la un interval de 5 ani.

3.1. Lista centrelor universitare și a unităților sanitare din centre universitare acreditate pentru derularea programelor de specializare prin rezidențiat

Centrul universitar Unitatea sanitară
Arad Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad
Arad Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Dr. Salvador Vuia" Arad
Arad Spitalul Clinic Municipal Arad
Brașov Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov
Brașov Spitalul Clinic de Copii Brașov
Brașov Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Dr. I.A. Sbârcea" Brașov
București Spitalul Clinic "Sf. Maria" București
București Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Gr. Alexandrescu" București
București Spitalul Clinic de Urgență de Chirugie Plastică Reparatorie și Arsuri București
București Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila" București
București Spitalul Clinic "Filantropia" București
București Spitalul Clinic de Urgență București
București Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice București
București Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu" București
București Spitalul Clinic "Dr. Ion Cantacuzino" București
București Spitalul Clinic "Colentina" București
București Spitalul Clinic de Ortopedie și TBC Osteoarticular "Foișor" București
București Spitalul Clinic de Urgență "Sf. Pantelimon" București
București Spitalul Clinic Caritas "Acad. N. Cajal" București
București Spitalul Clinic "Colțea" București
București Spitalul Clinic "N. Malaxa" București
București Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale "Dr. V. Babeș" București
București Spitalul Clinic de Copii "Dr. V. Gomoiu" București
București Spitalul Clinic de Dermato-venerologie "Prof. Dr. S. Longhin" București
București Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "M.S. Curie" București
București Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Al. Obregia" București
București Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni" București
București Spitalul Clinic de Urgență "Elias" București
București Spitalul Clinic de Urgență "Sf. Ioan" București
București Spitalul Clinic "Prof. Dr. Th. Burghele" București
București Spitalul Universitar de Urgență București
București Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sârbu" București
București Centrul Metodologic de Reumatologie "Dr. I. Stoia" București
București Centrul Clinic de Urgențe de Boli Cardio-Vasculare al Armatei (M.Ap.N.)
București Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale "V. Babeș" București
București Institutul Național de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau" București
București Institutul Oncologic "Prof. Dr. Al. Trestioreanu" București
București Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului "Prof. Dr. A. Rusescu" București
București Institutul de Endocrinologie "C.I. Parhon" București
București Institutul Național de Geriatrie și Gerontologie "Ana Aslan" București
București Institutul de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș" București
București Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională ORL "Prof. Dr. D. Hociotă" București
București Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta" București
București Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare București
București Institutul de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice "Prof. Dr. N. Paulescu" București
București Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie București
București Institutul Clinic Fundeni București
București Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" București
București Institutul Național de Medicină Legală "Mina Minovici" București
București Institutul de Sănătate Publică București
București Institutul de Virusologie "St. S. Nicolau" București
București Institutul Național de Medicină Sportivă
București Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă
București Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar
București Spitalul Clinic de Urgență Militar Central "Dr. Carol Davila" - MAPN
București Spitalul Militar de Urgență "Prof. Dr. D. Gerota" - MI
București Spitalul Universitar CF Witing București - MTTC
Cluj-Napoca Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca
Cluj-Napoca Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. O. Fodor" Cluj-Napoca
Cluj-Napoca Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca
Cluj-Napoca Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca
Cluj-Napoca Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie "Leon Danielo" Cluj-Napoca
Cluj-Napoca Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca
Cluj-Napoca Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca
Cluj-Napoca Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca
Cluj-Napoca Institutul Inimii "Prof. Dr. Nicolae Stăncioiu" Cluj-Napoca
Cluj-Napoca Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuță" Cluj-Napoca
Cluj-Napoca Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca
Cluj-Napoca Institutul de Sănătate Publică Cluj-Napoca
Cluj-Napoca Spitalul Universitar CF Cluj-Napoca - MTTC
Constanța Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța
Constanța Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța
Constanța Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța
Constanța Spitalul Universitar CF Constanța - MTTC
Craiova Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova
Craiova Spitalul Clinic Municipal "Filantropia" Craiova
Craiova Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Victor Babeș" Craiova
Craiova Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova
Craiova Centrul de Cardiologie Craiova
Craiova Institutul de Medicină Legală Craiova
Craiova Spitalul Universitar CF Craiova
Craiova Spitalul Clinic de Urgență Militar "Dr. Ștefan Odobleja" Craiova
Galați Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei" Galați
Galați Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Ioan" Galați
Iași Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Spiridon" Iași
Iași Spitalul Clinic de Urgență "Sf. Treime" Iași
Iași Spitalul Clinic de Urgențe "Sf. Ioan" Iași
Iași Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Maria" Iași
Iași Spitalul Clinic Obstetrică-Ginecologie "Elena Doamna" Iași
Iași Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva" Iași
Iași Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Cuza Vodă" Iași
Iași Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași
Iași Spitalul Clinic "Dr. C.I. Parhon" Iași
Iași Spitalul Clinic de Recuperare Iași
Iași Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. GIM Georgescu" Iași
Iași Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie Iași
Iași Spitalul Clinic de Psihiatrie "Socola" Iași
Iași Institutul de Medicină Legală Iași
Iași Institutul de Sănătate Publică Iași
Iași Spitalul Universitar CF Iași - MTTC
Iași Spitalul Clinic Militar de Urgență "Dr. I. Czihac" Iași
Oradea Spitalul Clinic Județean Oradea
Oradea Spitalul Clinic de Copii "Dr. Gavril Curteanu" Oradea
Oradea Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Oradea
Oradea Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Oradea
Oradea Spitalul Clinic de Neurologie și Psihiatrie Oradea
Oradea Spitalul Clinic Militar de Urgență "Avram Iancu" Oradea
Sibiu Spitalul Clinic Județean Sibiu
Sibiu Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
Sibiu Centrul de Sănătate Publică Sibiu
Târgu Mureș Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș
Târgu Mureș Institutul de Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș
Târgu Mureș Institutul de Medicină Legală Târgu Mureș
Târgu Mureș Centrul de Sănătate Publică Târgu Mureș
Timișoara Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara
Timișoara Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara
Timișoara Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu" Timișoara
Timișoara Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Victor Babeș" Timișoara
Timișoara Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Dr. D. Popescu" Timișoara
Timișoara Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara
Timișoara Institutul de Sănătate Publică Timișoara
Timișoara Institutul de Medicină Legală Timișoara
Timișoara Spitalul Universitar CF Timișoara - MTTC
Timișoara Spitalul Militar de Urgență Timișoara

3.2. Unități sanitare județene, municipale și orășenești acreditate pentru pregătire în medicina de familie

Centrul universitar de îndrumare Județul Unitatea sanitară
Cluj-Napoca Alba Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
București Argeș Spitalul Județean Pitești
București Argeș Spitalul de Pediatrie Pitești
București Argeș Spitalul Municipal Câmpulung
București Argeș Spitalul Militar de Urgență "Ion Jianu" Pitești
Iași Bacău Spitalul Județean de Urgență Bacău
Iași Bacău Spitalul de Pediatrie Bacău
Iași Bacău Spitalul Municipal Onești
Iași Bacău Spitalul Municipal de Urgență Moinești
Oradea Bihor Spitalul Municipal "Dr. Pop Mircea" Marghita
Oradea Bihor Spitalul Municipal "Episcop N. Popovici" Beiuș
Oradea Bihor Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea
Oradea Bihor Spitalul General CF Oradea
Cluj-Napoca Bistrița-Năsăud Spitalul Județean Bistrița
Iași Botoșani Spitalul Județean de Urgență "Mavromati" Botoșani
Iași Botoșani Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Botoșani
Iași Botoșani Spitalul de Copii Botoșani
Iași Botoșani Spitalul de Psihiatrie Botoșani
Iași Botoșani Spitalul Municipal Dorohoi
București Brăila Spitalul de Urgență Județean Brăila
București Brăila Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Brăila
București Brăila Spitalul de Psihiatrie "Sf. Pantelimon" Brăila
Brașov Brașov Spitalul Municipal Făgăraș
Brașov Brașov Spitalul de Boli Infecțioase Brașov
Brașov Brașov Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov
Brașov Brașov Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov
Brașov Brașov Spital General CF Brașov
București București Spitalul General CF nr. 2 București - MTTC
București București Spitalul Militar de Urgență "Prof. Dr. D. Gerota" - MI
București București Spitalul de Urgență "Prof. Dr. Agrippa Ionescu" - SRI
București București Spitalul "Prof. Dr. Constantin Angelescu" București - MJ
București Buzău Spitalul Județean Buzău
București Călărași Spitalul Județean de Urgență Călărași
București Călărași Spitalul Municipal Oltenița
Timișoara Caraș-Severin Spitalul Județean Reșița
Timișoara Caraș-Severin Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș
Cluj-Napoca Cluj Spitalul Municipal Dej
Cluj-Napoca Cluj Spitalul Municipal Turda
Cluj-Napoca Cluj Spitalul Militar de Urgență "Dr. Constantin Papilian" Cluj
Constanța Constanța Spitalul Municipal Mangalia
Constanța Constanța Spitalul Municipal Medgidia
Constanța Constanța Spitalul Militar de Urgență "Dr. Alexandru Gafencu" Constanța - MAPN
Târgu Mureș Covasna Spitalul Județean "Dr. Fogolyan Kristof" Sfântu Gheorghe
București Dâmbovița Spitalul Județean Târgoviște
Craiova Dolj Spitalul Filișanilor - Filiași
Craiova Dolj Spitalul Municipal Calafat
Iași Galați Spitalul de Obstetrică-Ginecologie "Buna Vestire" Galați
Iași Galați Spitalul Municipal "Anton Cincu" Tecuci
Iași Galați Spitalul de Pneumoftiziologie Galați
Iași Galați Spitalul de Boli Infecțioase "Cuvioasa Parascheva" Galați
Iași Galați Spitalul de Psihiatrie "Elena Doamna" Galați
Iași Galați Spitalul General CF Galați
Iași Galați Spitalul Militar de Urgență "Dr. Aristide Serfioti" Galați
București Giurgiu Spitalul Județean Giurgiu
Craiova Gorj Spitalul Județean Târgu Jiu
Târgu Mureș Harghita Spitalul Județean Miercurea-Ciuc
Târgu Mureș Harghita Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc
Timișoara Hunedoara Spitalul Județean Deva
Timișoara Hunedoara Spitalul Municipal "A. Simionescu" Hunedoara
Timișoara Hunedoara Spitalul de Urgență Petroșani
București Ialomița Spitalul Județean de Urgență Slobozia
Iași Iași Spitalul Municipal Pașcani
Iași Iași Spitalul Orășenesc Târgu Frumos
Iași Iași Spitalul General CF Pașcani
București Ilfov Spitalul Județean Ilfov "Sf. Împărați Constantin și Elena"
București Ilfov Spitalul Orășenesc "Dr. Maria Burghele" Buftea
București Ilfov Spitalul de Psihiatrie "Domnița Bălașa"
Cluj-Napoca Maramureș Spitalul Județean de Urgență "Dr. Constantin Opriș" Baia Mare
Cluj-Napoca Maramureș Spitalul de Boli Infecțioase, Dermato-venerologie și Psihiatrie Baia Mare
Cluj-Napoca Maramureș Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare
Cluj-Napoca Maramureș Spitalul Municipal Sighetu Marmației
Cluj-Napoca Maramureș Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus
Timișoara Mehedinți Spitalul Județean Drobeta-Turnu Severin
Timișoara Mehedinți Spitalul Municipal Orșova
Timișoara Mehedinți Spital General CF Drobeta-Turnu Severin
Târgu Mureș Mureș Spitalul Municipal "Dr. Ghe. Marinescu" Târnăveni
Târgu Mureș Mureș Spitalul Municipal "Dr. E. Nicoară" Reghin
Târgu Mureș Mureș Spitalul Municipal Sighișoara
Iași Neamț Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț
Iași Neamț Spitalul Municipal de Urgență Roman
Craiova Olt Spitalul Județean Slatina
Craiova Olt Spitalul Municipal Caracal
București Prahova Spitalul Județean de Urgență Ploiești
București Prahova Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Ploiești
București Prahova Spitalul Municipal Ploiești
București Prahova Spitalul de Pediatrie Ploiești
București Prahova Spitalul de Boli Infecțioase Ploiești
București Prahova Spitalul Municipal Câmpina
București Prahova Spitalul General CF Ploiești
Cluj-Napoca Sălaj Spitalul Județean Zalău
Cluj-Napoca Sălaj Spitalul Orășenesc Șimleu Silvaniei
Cluj-Napoca Satu Mare Spitalul Județean Satu Mare
Sibiu Sibiu Spitalul Municipal Mediaș
Sibiu Sibiu Spitalul Orășenesc Cisnădie
Sibiu Sibiu Spitalul de Psihiatrie "Dr. Ghe. Preda" Sibiu
Sibiu Sibiu Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu
Sibiu Sibiu Spitalul General CF Sibiu
Sibiu Sibiu Spitalul Militar de Urgență "Dr. Alexandru Augustin" Sibiu
Iași Suceava Spitalul Județean de Urgență "Sf. Ioan cel Nou" Suceava
Iași Suceava Spitalul Municipal Rădăuți
București Teleorman Spitalul Județean Alexandria
Timișoara Timiș Spitalul Municipal Lugoj
Timișoara Timiș Spitalul Militar de Urgență "Dr. Victor Popescu" Timișoara
Constanța Tulcea Spitalul Județean de Urgență Tulcea
Craiova Vâlcea Spitalul Județean de Urgență Râmnicu Vâlcea
Craiova Vâlcea Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Râmnicu Vâlcea
Craiova Vâlcea Spitalul Municipal Drăgășani
Iași Vaslui Spitalul Județean de Urgență Vaslui
Iași Vaslui Spitalul Municipal de Adulți Bârlad
Iași Vrancea Spitalul Județean de Urgență "Sf. Pantelimon" Focșani
Iași Vrancea Spitalul Municipal Adjud
Iași Vrancea Spitalul Militar de Urgență "Dr. Alexandru Popescu" Focșani

3.3. Lista centrelor universitare în care pot fi derulate programe de rezidențiat în medicina de urgență

București;
Cluj-Napoca;
Craiova;
Iași;
Târgu Mureș;
Timișoara

NOTĂ:

- acreditarea altor centre universitare se face cu aprobarea Ministerului Sănătății Publice și a Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului;

- rezidenții în medicina de urgență aflați în alte centre universitare decât cele prevăzute în prezenta anexă pot solicita schimbarea centrului de pregătire.

ANEXA Nr. 4

NOMENCLATOR
cuprinzând specialitățile medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală
Modificări (6)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...