Ministerul Sănătății Publice

Ordinul nr. 1069/2007 pentru aprobarea Normelor privind suplimentele alimentare

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 iulie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 57/2002,

văzând Referatul de aprobare al Autorității de Sănătate Publică nr. E.N. 6.509/2007,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice,

ministrul sănătății publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele privind suplimentele alimentare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Autoritatea de Sănătate Publică și Inspecția sanitară de stat din cadrul Ministerului Sănătății Publice, precum și autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 1.214/2003 pentru aprobarea Normelor privind suplimentele alimentare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 21 ianuarie 2004, Ordinul ministrului sănătății nr. 622/2004 privind aprobarea Procedurii de notificare a suplimentelor alimentare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 4 iunie 2004, precum și orice alte prevederi contrare.

Art. 4. -

Prezentul ordin creează cadrul legal necesar aplicării Directivei 2002/46/CE privind suplimentele alimentare și a Directivei 2006/37/CE ce amendează anexa nr. 2 la Directiva 2002/46/CE cu privire la includerea unor substanțe.

Art. 5. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu

București, 19 iunie 2007.

Nr. 1.069.

ANEXĂ

NORME
privind suplimentele alimentare
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...