Guvernul României

Hotărârea nr. 60/1997 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor și a corpului de arbitri

Modificări (3), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 martie 1997 până la 05 septembrie 2001, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 846/2001.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 137 alin. (4) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor și a corpului de arbitri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Numărul de posturi aprobat Ministerului Culturii se diminuează în mod corespunzător cu numărul de posturi aprobat Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 3. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă pct. (31) al art. 2 și poziția 5 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 642/1994 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 30 august 1995, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
Ministrul culturii,
Ion Caramitru
Ministru de stat,
ministrul finanțelor,
Mircea Ciumara

București, 10 martie 1997.

Nr. 60.

ANEXĂ

REGULAMENT
de organizare și funcționare a Oficiului Român pentru
Drepturile de Autor și a corpului de arbitri

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...