Ministerul Justiției - MJ

Ordinul nr. 1040/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de funcționar public cu statut special definitiv din aparatul propriu al Ministerului Justiției

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 296 din 04 mai 2007.

În vigoare de la 04 mai 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere dispozițiile art. 14 alin. (1) și ale art. 28 alin. (1) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul justiției emite următorul ordin:

Art. 1. - Modificări (1)

Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de funcționar public cu statut definitiv din aparatul propriu al Ministerului Justiției, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. -

Direcția pentru resurse umane și relații cu Consiliul Superior al Magistraturii va duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

Ministrul justiției,
Tudor-Alexandru Chiuariu

București, 23 aprilie 2007.

Nr. 1.040/C.

ANEXĂ

REGULAMENT
privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor
vacante de funcționar public cu statut special definitiv din
aparatul propriu al Ministerului Justiției
Modificări (2)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...