INSTRUCȚIUNI pentru transmiterea pe cale electronică a Declarației informative privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursă, pe beneficiari de venit, cod 14130113/I | Ordin 185/2007

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 185/2007 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

ANEXA Nr 4 -
INSTRUCȚIUNI
pentru transmiterea pe cale electronică a Declarației informative
privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la
sursă, pe beneficiari de venit, cod 14.13.01.13/I

Declarația se depune la organul fiscal în format electronic, însoțită de borderoul listat, semnat și ștampilat, conform legii. Formatul electronic al declarației se poate obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice și se transmite organului fiscal competent pe dischete de 3 1/2 inchi, 1.440 MB, compatibile MS-DOS.

Programul de asistență este distribuit contribuabililor gratuit de unitățile fiscale teritoriale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanțelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.

Informațiile din declarație vor fi transmise într-un fișier format text ASCII, în care fiecare înregistrare (linie) se termină cu "carriage return" și "linefeed". Separatorul dintre câmpuri va fi virgula.

Fișierul text conține două tipuri de înregistrări:

Prima înregistrare va conține informațiile:

- codul de identificare fiscală al plătitorului de venit (13 caractere numerice);

- natura veniturilor, codificată conform listei (două caractere numerice);

- total impozit reținut de plătitor (12 caractere numerice).

Următoarele înregistrări vor conține informațiile:

- codul numeric personal (13 caractere numerice);

- baza de calcul al impozitului (12 caractere numerice);

- impozitul reținut (12 caractere numerice).

Lista veniturilor cu regim de reținere la sursă:

COD
01. Venituri din drepturi de proprietate intelectuală
02. Venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignație
03. Venituri obținute în baza unui contract de agent
04. Venituri obținute în baza unui contract de comision sau mandat comercial
05. Venituri din activitățile de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară
06. Venituri din activități independente desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil
07. Venituri din activități independente realizate într-o formă de asociere cu o persoană juridică
08. Venituri din dividende
09. Venituri din dobânzi
10. Venituri din premii și din jocuri de noroc
11. Câștiguri din transferul titlurilor de valoare cu impunere finală
12. Venituri sub forma câștigurilor din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract
13. Câștiguri din transferul titlurilor de valoare
14. Venituri din pensii
15. Venituri din lichidare/dizolvare
16. Alte venituri

Numele fișierului text este format astfel:

aaaa_nnnnnnnnnnnnn_ss.205, unde:

- aaaa - anul înregistrării venitului (> = 2006);

- nnnnnnnnnnnnn - codul de identificare fiscală;

- ss - natura veniturilor, codificată conform listei;

- " 205" - extensia fișierului.

Exemplu:

Fișierul cu numele 2006_19_09.205 (unde aaaa = 2006, nnnnnnnnnnnnn = 19, ss = 09) și conținutul:

- prima înregistrare:

19,09,779890;

- următoarele înregistrări:

1111111111126,777777777777,222222

1111111111134,555555555555,555555

1111111111150,546546546,2113.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 185/2007 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 185/2007:
INSTRUCȚIUNI de completare a formularului 200 "Declarație specială privind veniturile realizate", cod 14130113
INSTRUCȚIUNI de completare a formularului 201 "Declarație privind veniturile din străinătate", cod 14130113/7
INSTRUCȚIUNI de completare a formularului 204 "Declarație anuală de venit pentru asociațiile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice", cod 14130113/2i
INSTRUCȚIUNI de completare a formularului 205 "Declarație informativă privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursă, pe beneficiari de venit", cod 14130113/I
INSTRUCȚIUNI de completare a formularului 230 "Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual", cod 14130413
CARACTERISTICI de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor
INSTRUCȚIUNI pentru transmiterea pe cale electronică a Declarației informative privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursă, pe beneficiari de venit, cod 14130113/I
BORDEROU*) de însoțire a Declarației informative privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursă, pe beneficiari de venit pentru anul
;
se încarcă...