CARACTERISTICI de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor | Ordin 185/2007

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 185/2007 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

ANEXA Nr 3 -
CARACTERISTICI
de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor

1. Denumire: Declarație specială privind veniturile realizate

1.1. cod 14.13.01.13;

1.2. format: A3/t2;

1.3. U.M : seturi;

1.4. caracteristici de tipărire: se tipărește pe ambele fețe;

1.5. se difuzează: gratuit;

1.6. se utilizează la: declararea veniturilor și cheltuielilor efectiv realizate din activități independente, cedarea folosinței bunurilor și/sau activități agricole determinate în sistem real pe fiecare categorie și sursă de realizare a venitului, precum și la declararea câștigurilor nete sau a pierderilor realizate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare;

1.7. se întocmește în două exemplare de contribuabil sau de reprezentantul fiscal al acestuia, după caz;

1.8. circulă:

- originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin;

- copia la contribuabil;

1.9. se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

2. Denumire: Declarație privind veniturile din străinătate

2.1. cod: 14.13.01.13/7;

2.2. format: A4/t1;

2.3. U.M. : seturi;

2.4. caracteristici de tipărire: se tipărește pe o singură față;

2.5. se difuzează: gratuit;

2.6. se utilizează la: declararea veniturilor și pierderilor realizate din străinătate;

2.7. se întocmește în două exemplare de contribuabil sau de reprezentantul fiscal al acestuia, după caz;

2.8. circulă:

- originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin;

- copia la contribuabil;

2.9. se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

3. Denumire: Declarație anuală de venit pentru asociațiile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice

3.1. cod: 14.13.01.13/2i;

3.2. format: A4/t2;

3.3. U.M. : seturi;

3.4. caracteristici de tipărire: se tipărește pe ambele fețe;

3.5. se difuzează: gratuit;

3.6. se utilizează la: declararea veniturilor și cheltuielilor efectiv realizate în cadrul asociației;

3.7. se întocmește în două exemplare de asociatul desemnat;

3.8. circulă:

- originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin;

- copia la asociație;

3.9. se arhivează: la dosarul fiscal al asociației.

4. Denumire: Declarație informativă privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursă, pe beneficiari de venit

4.1. cod: 14.13.01.13/I;

4.2. format: A4/t1;

4.3. U.M. : seturi;

4.4. caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare și editare cu ajutorul programului de asistență;

4.5. se utilizează la declararea impozitului reținut prin stopaj la sursă, pentru fiecare beneficiar de venit;

4.6. se întocmește în două exemplare de plătitorul de venituri cu regim de reținere la sursă a impozitului;

4.7. circulă:

- originalul pe suport magnetic sau optic, însoțit de borderoul centralizator, la organul fiscal definit prin prezentul ordin;

- copia la plătitorul de venit;

4.8. se arhivează: la dosarul fiscal al plătitorului de venit.

5. Denumire: Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual

5.1. cod: 14.13.04.13;

5.2. format: A4/t1;

5.3. U.M. : seturi;

5.4. caracteristici de tipărire: se tipărește pe o singură față;

5.5. se difuzează: gratuit;

5.6. se utilizează la solicitarea dispunerii unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, pentru sponsorizarea entităților nonprofit;

5.7. se întocmește în două exemplare de contribuabil;

5.8. circulă:

- originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin;

- copia la contribuabil;

5.9. se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 185/2007 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 185/2007:
INSTRUCȚIUNI de completare a formularului 200 "Declarație specială privind veniturile realizate", cod 14130113
INSTRUCȚIUNI de completare a formularului 201 "Declarație privind veniturile din străinătate", cod 14130113/7
INSTRUCȚIUNI de completare a formularului 204 "Declarație anuală de venit pentru asociațiile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice", cod 14130113/2i
INSTRUCȚIUNI de completare a formularului 205 "Declarație informativă privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursă, pe beneficiari de venit", cod 14130113/I
INSTRUCȚIUNI de completare a formularului 230 "Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual", cod 14130413
CARACTERISTICI de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor
INSTRUCȚIUNI pentru transmiterea pe cale electronică a Declarației informative privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursă, pe beneficiari de venit, cod 14130113/I
BORDEROU*) de însoțire a Declarației informative privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursă, pe beneficiari de venit pentru anul
;
se încarcă...