Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului

Ordinul nr. 2599/2007 privind aprobarea Programei pentru concursul de ocupare a posturilor didactice declarate vacante în învățământul preuniversitar pentru profesori documentariști

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 decembrie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 2 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Bibliografie selectivă:

Partea I

Cristea, S., Studii de pedagogie generală. București: Editura Didactică și Pedagogică, 2004.

Cucoș, C., Pedagogie generală. Iași: Polirom, 2000.

Dragomir, Mariana., Managementul activității didactice. Cluj-Napoca: Eurodidact, 2003.

Evaluarea curentă și examenele: Ghid pentru profesori. București: ProGnosis, 2001.

Ionescu, M., Didactica modernă. Cluj: Editura Dacia, 1995.

Iucu, R., Managementul și gestiunea clasei de elevi. Iași: Polirom, 2000.

Landsheere, G.; Landsheere,V., Definirea obiectivelor educaționale. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1979.

Landsheere, G., Evaluarea continuă a elevilor și examenele. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1975.

Neacșu, Ion, Instruire și învățare. București: Editura Științifică, 1990.

Pânișoară, O., Comunicarea eficientă. Metode de interacțiune eficientă. Iași: Polirom, 2003.

Păun, Emil, Școala: abordare sociopedagogică. Iași: Polirom, 1999.

Pedagogie. Fundamentări teoretice și demersuri aplicative. Iași: Polirom, 2002.

Popovici, D., Elemente de psihopedagogia integrării. București: Pro Humanitate, 1999.

Potolea, D., Profesorul și conducerea strategiilor învățării. În: Structuri, strategii, performanțe în învățământ. București: Editura Academiei, 1989.

Radu, Ion, Evaluarea procesului didactic. București: Editura Didactică și Pedagogică, 2000.

Roco, Mihaela, Creativitatea și inteligența emoțională. Iași: Polirom, 2001.

Stoica, Adrian, Evaluarea progresului școlar: de la teorie la practică. București: Humanitas Educațional, 2003.

Stoica, Adrian, Reforma evaluării în învățământ. București: Sigma,1999.

Șchiopu, U.; Verza, E., Psihologia vârstelor. Ciclurile vieții. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1995.

Consiliere și orientare. Ghid metodologic. București: MEC-CNC, 2001.

Ungureanu, D., Educație și curriculum. Timișoara: EUROSTAMPA, 1999.

Văideanu, G., Educația la frontiera dintre milenii. București: Editura Politică, 1988.

Școala la răscruce. Schimbare și continuitate în curriculum-ul învățământului obligatoriu. Iași: Polirom, 2002.

Partea a II-a

Atanasiu, Pia, Metode și tehnici de lucru pentru sistemele de informare științifică. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1976.

Bayard-Pierlot, Jacqueline; Birglin, Marie-Jose, Cles pour le CDI. Paris: Hachette Litterature, 1994.

Bădău, Georgeta, Inițiere în cercetarea documentară. Alba Iulia: [s.n.], 2004.

Bădău, Georgeta; Panait, Antonina, Amenajarea și gestionarea unui CDI: Ghid pentru personalul de conducere și personalul din centrele de documentare și informare. Alba Iulia: [s.n.], 2006.

Brugnon, Albert, Activites autour des albums "Premiere lecture Rouge et OR". MDI, 1994.

Biblioteconomie: Manual. București: A.B.B.P.R., 1994. Cassagnes, Paul; Garcia- Debanc, Claudine; Debanc, JeanPierre, 50 activites pour apprivoiser les livres en classe ou en B.C.D. CRDP Midi-Pyrenees, [s.a.].

Centrul de Documentare și Informare. Alba Iulia, 2002.

Chapron, Francoise, Les CDI (Centres de documentation et d'information) des lycees et colleges. Paris: Presses Universitaires de France, 1999.

Ciubăncan, Lucia, Bibliotecarul școlar. Ghid practic. ClujNapoca: Eurodidact, 2002

Creer, renover l'espace C.D.I. Limoges: C.R.D.P. du Limousin, 1994.

Darrobers, M; Le Pottier, N., La recherche documentaire. Paris: Nathan, 1999.

Enache, Ionel; Maftei, Mihaela, Marketingul în bibliotecă. București: Editura Universității din București, 2003.

Ghidul bibliotecarului școlar pentru liceele pedagogice. București: Editura Bibliotecii Pedagogice Naționale "I.C. Petrescu", 2004.

Horvat, Săluc, Introducere în biblioteconomie. București: Grafoart, 1996.

Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic (art. 1-7).

Le Livre bleu des enseignants-documentalistes. Orleans: CRDP de l'Academie d'Orleans-Tours, 2002.

Management educațional pentru instituțiile de învățământ. București, 2001.

Moser, Alain; Moissonnier, Daniel; Fauchard, Joel, L'aide au travail personnel de l'eleve. C.R.D.P. de Reims, Hachette Education, 1998.

Le multimedia au CDI pour s'informer, produire, communiquer. CRDP de Basse-Normandie, 1999.

Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 4.961/28.08.2006 privind înființarea și susținerea centrelor de documentare și informare, precum și formarea continuă a personalului didactic, de conducere, îndrumare și control și a personalului din centrele de documentare și informare.

Poupelin, Michel; Monthus, Marie, Guide a l'usage des documentalistes et de leurs partenaires dans l'etablissement. Paris: Hachette Education, 1995.

Poslaniec, Christian; Houyel, Christine, Activites de lecture a partir de la litterature jeunesse. Paris: Hachette Education, 2000.

Projets-lecture au coeur du C.D.I. C.R.D.P. de l'Academie de Creteil, 1999.

Recherche documentaire et maîtrise de l'information. Formation des eleves par le professeur documentaliste de la sixieme a la terminale. Rouen: C.R.D.P. de Haute-Normandie, 1999.

Regneală, Mircea., Studii de biblioteconomie. Constanța: Ex Ponto, 2001.

Regneală, Mircea, Dicționar explicativ de biblioteconomie și știința informării. Constanța: Exporta, 2002.

Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecii școlare: instrucțiuni metodologice: aprobat prin Ordinul Ministerului Învățământului nr. 6.566/17.06.1994. București: Biblioteca Centrală Pedagogică, 1994.

Regulament de organizare și funcționare a Centrului de documentare și informare.

Regulamentul de organizare și funcționare a centrului de documentare și informare (C.D.I.), 2005.

Richter, Brigitte, Ghid de biblioteconomie. București: Editura Grafoart, 1995.

Savoir faire avec le CDI: Guide pratique destine aux enseignants. Creteil: CRDP, 1996.

Statutul profesorului documentarist.

Spirlet, Jean-Pierre; A.R.P.E.J., Utiliser la presse au college et au lycee. Paris: Edition du Centre de formation et de perfectionnement des journalistes, 1994.

Stoica, Ion, Criza în structurile infodocumentare: sensuri și semnificații contemporane. Constanța: Ex Ponto, 2001.

Stoica, Ioan, Structuri și relații informaționale în dezvoltarea învățământului și a cercetării românești. București: Alternative, 1997.

Stueart, Robert; Moran, Barbara, Managementul pentru biblioteci și centre de informare. București: Biblioteca Națională a României și Asociația Bibliotecarilor din Bibliotecile Publice - România, 1998.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...