Guvernul României

Hotărârea nr. 26/1997 cu privire la indexarea și compensarea salariilor personalului din sectorul bugetar în semestrul I 1997

Modificări (2), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 februarie 1997

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În vederea aplicării în sectorul bugetar a coeficienților de indexare stabiliți,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

(1) Salariile de bază, precum și sporurile și indemnizațiile acordate în sumă fixă personalului din sectorul bugetar se indexează, în medie lunară pe trimestrul I 1997, cu un coeficient de 28,7%.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), salariile de bază, precum și sporurile și indemnizațiile acordate în sumă fixă personalului din sectorul bugetar, cuvenite pentru lunile februarie și martie 1997, se indexează cu un coeficient de 43%.

(3) Salariul de bază corespunzător coeficientului de ierarhizare 1,00, stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 860/1996 la 180.500 lei lunar brut, devine, începând cu luna februarie 1997, 258.200 lei lunar brut.

Art. 2. -

(1) Salariile de bază, precum și sporurile și indemnizațiile acordate în sumă fixă personalului din sectorul bugetar, indexate în medie pentru trimestrul I 1997 cu coeficientul de 28,7%, se indexează în trimestrul II1997 cu un coeficient de 18,35%.

(2) În scopul realizării prevederilor alin. (1), salariile de bază, precum și sporurile și indemnizațiile acordate în sumă fixă personalului din sectorul bugetar, rezultate prin aplicarea prevederilor art. 1 alin. (2), se indexează cu un coeficient de 6,0% începând cu drepturile cuvenite pentru luna aprilie 1997.

(3) Salariul de bază corespunzător coeficientului de ierarhizare 1,00 pentru personalul din sectorul bugetar devine, începând cu data de 1 aprilie 1997, 273.700 lei lunar brut.

Art. 3. -

(1) Compensația stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 860/1996, de 17.000 lei lunar brut, se majorează la 22.200 lei lunar brut, în medie lunară pe trimestrul I 1997, și la 26.300 lei lunar brut începând cu data de 1 aprilie 1997.

(2) Compensația de 22.200 lei, rezultată în medie lunară pentru trimestrul I 1997, se acordă în lunile februarie și martie 1997 în valoare de 24.900 lei lunar brut.

Art. 4. -

(1) Pentru personalul care, la data aplicării prezentei hotărâri, este încadrat cu un salariu de bază de până la 229.500 lei lunar brut, inclusiv, se acordă o compensație suplimentară, în medie lunară pe trimestrul I 1997, de 20.500 lei lunar brut.

(2) Pentru salariații încadrați cu salarii de bază cuprinse între 229.500 lei lunar brut și 250.000 lei lunar brut, valoarea compensației suplimentare este egală cu diferența dintre 250.000 lei și nivelul salariului de bază brut lunar al persoanei în cauză.

(3) Compensația suplimentară de 20.500 lei, rezultată în medie lunară pentru trimestrul I 1997, se acordă în lunile februarie și martie 1997 în valoare de 30.750 lei lunar brut.

(4) Pentru salariații încadrați cu salarii de bază cuprinse între 229.500 lei lunar brut și 250.000 lei lunar brut, valoarea compensației suplimentare, rezultată din aplicarea prevederilor alin. (2) pentru întreg trimestrul I 1997, se acordă în lunile februarie și martie 1997.

Art. 5. -

(1) Compensația suplimentară de 20.500 lei lunar brut, acordată în medie lunară pe trimestrul I 1997, se majorează, începând cu data de 1 aprilie 1997, la 24.300 lei lunar brut.

(2) Compensația suplimentară prevăzută la alin. (1) se acordă în trimestrul II 1997 personalului încadrat cu un salariu de bază, în luna martie 1997, de până la 333.200 lei lunar brut.

(3) Pentru salariații încadrați cu salarii de bază cuprinse între 333.200 lei lunar brut și 357.500 lei lunar brut, valoarea compensației suplimentare este egală cu diferența dintre 357.500 lei și nivelul salariului de bază lunar brut al persoanei în cauză.

Art. 6. -

Nivelurile noi ale salariilor pentru personalul din sectorul bugetar, precum și pentru personalul regiilor autonome cu specific deosebit vor fi calculate și transmise de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, rotunjite din 100 în 100 lei, în favoarea salariatului.

Art. 7. -

(1) Compensațiile stabilite potrivit art. 3, 4 și 5 din prezenta hotărâre fac parte din salariu, fără a fi incluse în salariul de bază și se acordă proporțional cu timpul lucrat în program normal de lucru. Compensațiile se cuprind în fondul de salarii și se iau în calcul, potrivit legii, la stabilirea drepturilor și obligațiilor care se determină în raport cu salariul și, respectiv, cu fondul de salarii, cumulându-se, în vederea impozitării, cu celelalte drepturi salariale. Compensațiile se iau în calcul la stabilirea indemnizației pentru concediul de odihnă.

(2) Compensațiile menționate la alin. (1) au caracter de spor permanent în sensul prevederilor Legii nr. 49/1992 privind modificarea și completarea unor reglementări din legislația de asigurări sociale.

Art. 8. -

(1) În cazul cumulului de funcții, compensațiile se acordă o singură dată, la unitatea unde persoana în cauză își are funcția de bază.

(2) Persoanele care cumulează fracțiuni de normă, în vederea realizării unei norme întregi, vor beneficia de compensații proporțional cu fracțiunea de normă, până la realizarea compensației integrale stabilite potrivit prezentei hotărâri. În același mod se procedează și în cazul pensionarilor de invaliditate de gradul III încadrați în muncă.

(3) Persoanele care cumulează, potrivit legii, pensia pentru limită de vârstă cu salariul vor beneficia numai de compensația suplimentară prevăzută la art. 4 și 5 din prezenta hotărâre.

Art. 9. -

Premiile, primele și alte drepturi prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 280/1994 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 6 septembrie 1996, se indexează cu 30,75% începând cu luna februarie 1997 și cu 18,35% începând cu luna aprilie 1997.

Art. 10. -

În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor pot emite precizări.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
Ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu
p. Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Eugeniu Corneliu Gorcea,
secretar de stat

București, 21 februarie 1997.

Nr. 26.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...