Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

Ordinul nr. 617/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calității de asigurat, respectiv asigurat fără plata contribuției, precum și pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate

Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 septembrie 2007 până la 18 septembrie 2014, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 581/2014.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere Referatul de aprobare al directorului general nr. DG 3.686 din 7 august 2007,

în temeiul dispozițiilor art. 211 alin. (3), art. 213 alin. (3) și (4), art. 216, art. 256-260, art. 261 alin. (2) și (4) și ale art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 7, ale art. 17 alin. (5) și ale art. 18 pct. 36 din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006,

președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calității de asigurat, respectiv asigurat fără plata contribuției, precum și pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, prevăzute în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. -

Direcțiile de specialitate ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și casele de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 221/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contribuția de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.064 din 28 noiembrie 2005.

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Vasile Ciurchea

București, 13 august 2007.

Nr. 617.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea
calității de asigurat, respectiv de asigurat fără plata
contribuției, precum și pentru aplicarea măsurilor de executare
silită pentru încasarea sumelor datorate Fondului național unic
de asigurări sociale de sănătate
Modificări (7), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...