Venituri și cheltuieli rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului | Ordonanță 14/2007

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL V Venituri și cheltuieli rezultate din valorificarea bunurilor
intrate în proprietatea privată a statului

Art. 10. -

(1) Veniturile încasate din valorificarea bunurilor se varsă la bugetul de stat, după deducerea cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale în vigoare, precum și a altor rețineri prevăzute prin legi speciale în cazul organelor abilitate, în termen de 5 zile lucrătoare de la încasare. Jurisprudență

(2) Bunurile confiscate de organele autorității administrației publice locale se predau organelor de valorificare, iar sumele încasate din valorificarea acestora se fac venit la bugetul local, după deducerea cheltuielilor cu valorificarea efectuate conform legislației în vigoare și a unui comision de 20% din veniturile rămase după deducerea cheltuielilor cu valorificarea.

(3) Comisionul de 20% se varsă la bugetul de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la încasare.

(4) În situația în care nivelul veniturilor încasate din valorificarea bunurilor nu asigură acoperirea cheltuielilor necesare în vederea valorificării acestora, diferența va fi acoperită de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz.

(5) În categoria cheltuielilor efectuate în vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, în condițiile prezentei ordonanțe, se cuprind cheltuielile efectuate de la preluarea acestora și până la valorificare, atribuirea cu titlu gratuit sau distrugere, precum și cele efectuate pentru stabilirea bunurilor care îndeplinesc condițiile de comercializare.

Art. 11. -

(1) Bunurile necomunitare care au intrat în proprietatea privată a statului sunt supuse prevederilor art. 867 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a dispozițiilor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 privind crearea Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare.

(2) Drepturile de import se aplică asupra valorii rezultate din valorificarea acestora potrivit prezentei ordonanțe.

(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile atribuite cu titlu gratuit și cele distruse. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 14/2007:
Dispoziții generale
Declararea și preluarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Evaluarea și valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Atribuirea, cu titlu gratuit, a unor categorii de bunuri intrate în proprietatea privată a statului
Venituri și cheltuieli rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...